×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Svårlagt pussel i krisande socialtjänst

2015-03-06

Tidningen Vision nr 2 2015. Allt fler kommuner satsar på socialsekreterare i barn- och ungdoms­vården. Det visar Tidningen Visions granskning. Personalstyrkorna utökas, löner höjs och ­stödet till nyanställda förbättras. Men samtidigt vittnar de anställda om fortsatt tuffa arbetsvillkor.

Kommunhuset i Sundsvall, onsdag 28 januari: på slaget klockan 14.30 lämnar 35 personer sina arbetsplatser och tar trapporna ner till fullmäktigesalen. Med sig har de ett öppet brev till den nytillträdda socialnämnden om krisen i socialtjänsten.

Det är fjärde gången på två år personalen slår larm om behovet av mer resurser för att hjälpa utsatta familjer, hur arbetssituationen blir allt mer pressad och att allt fler anställda slutar. De första protesterna bemöttes med tystnad, men i höstas reagerade arbetsgivaren och beslutade om fyra nya tjänster och ett tioprocentigt lönepåslag. Ett traineeprogram ska också sjösättas, och socialsekreterarna ska få avlastning med administrativt stöd.

– Vår nuvarande arbetsledning har tagit oss på allvar. Men vi måste hantera den akuta situationen där folk fortsätter att sluta, säger socialsekreterare Karin Gustavsson som arbetat länge med barnutredningar.

– Jag började för sju år sedan. Nu är jag den enda som är kvar från den tiden. De nya som börjar är bra, men man kan inte lägga komplicerade utredningar på unga och oerfarna.

Sundsvall är ett exempel där personal och fack agerar. Liknande protester och larmrapporter om personalbrist i den sociala barn- och ungdomsvården har de senaste åren kommit regelbundet från många håll i landet. Den pressade situationen går ut över klienterna. Enligt nya siffror från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har klagomålen mot socialtjänsten ökat med 24 procent under de senaste fyra åren. Framför allt är det för långa handläggningstider av ärenden, särskilt när det gäller barn och familjer, som ligger bakom missnöjet.

– Man hinner inte träffa klienter i den utsträckning man behöver. Det händer att jag tar emot folk på lunchen. Tiden går åt till allt dokumenterande, vi är mer sociala administratörer än socialarbetare, säger en socialsekreterare i en mindre mellansvensk kommun som vill vara anonym.

På hennes arbetsplats är samtliga på barn- och ungdomsenheten rekryterade de senaste tre åren.

– Arbetsbelastningen är för tung. Den som slutade senast sa att hon aldrig skulle sätta sin fot här igen.

Tidningen Vision har nu undersökt vad som görs i kommunerna för att hejda personalflykt och minska arbetsbelastningen. Svaren visar att många nyligen genomfört eller har beslutat om förbättringar. Av de 177 socialchefer som besvarat enkäten uppger över 60 procent att de utökat personalstyrkan med fler tjänster, och många planerar att göra det i år. Drygt 42 procent har förbättrat stödet till nyanställda och ännu fler svarar att de tänker förbättra introduktionen i år.

Lönerna är en annan väsentlig faktor, inte minst för att kunna behålla personal. Var tredje socialchef uppger att de gett extra lönepåslag. Det har bland annat gjorts i Ronneby som i höstas höjde lönerna för utredarna på barn och unga med 3 000 kronor i månaden.

– Vi ville bekräfta dem som har den tyngsta arbetsuppgiften, se till att vi får behålla den personal vi har och också underlätta nyrekryteringen, säger socialchefen Birgitta Ratcovich.

Och nyrekryteringar har behövts. Antalet anmälningar som rör barn och unga har i Ronneby på ett år ökat från 581 till 720. Sedan årsskiftet har personalen utökats med två tjänster plus fler handläggare som arbetar med ensamkommande flyktingbarn.

– Målsättningen är också att de nya ska få en bra introduktion och börja med lättare arbetsuppgifter. Men det har vi inte lyckats med. Det går inte på grund av den enorma ökningen av ärenden, säger Birgitta Ratcovich.

I Nyköping driver Vision på utvecklingen. När Dalia Eid i höstas återkom till jobbet efter sin mammaledighet upptäckte hon att hälften av arbetskamraterna på utredningsgruppen på vuxenenheten hade slutat. Som arbetsplatsombud kallade hon till möte.

– Jag förstod att det inte stod rätt till. Anställda som på egen hand likt eldsjälar försöker lösa sina uppgifter, komplexa ärenden utan möjlighet att kunna diskutera om det är något man missar. Ingen som kan ta över om man blir sjuk. I en stressig miljö blir det ohållbart, säger Dalia Eid.

Vision lyfte frågan och fick positiv respons från cheferna. Mentorer har tillsatts och kommunstyrelsen har skjutit till pengar för nya tjänster som 1:e socialsekreterare på vuxen- ­respektive barn- och ungdomsgruppen. Därtill har Vision efter en intresseförhandling med arbetsgivaren fått till stånd att handläggarnas arbetssituation ska utredas på alla fronter: introduktion, mentorskap, ärendemängd, vad som krävs för att få stabilitet och vad det skulle kosta. Till den stundande lönerevisionen finns förslag om att prioritera socialsekreterarna.

Nyköping är på väg. Men inte framme. På enheten för barn- och unga har det varit ständiga vakanser och hög arbetsbelastning.

– Antalet ärenden ökar och de är även mer komplexa, säger socialsekreterare Åsa Holgersson som jobbat på enheten i tio år.

Vad behöver göras?

– Alla funktioner måste fungera. Det måste till exempel finnas kontaktfamiljer och det kan inte vara kö till olika insatser. Allt sådant slår tillbaka på oss, säger Åsa Holgersson.  

Shilana känner sig välkommen

"Regeringen måste agera"

Artiklar

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Patti Hansén har inget fast kontor utan jobbar på plats på enheterna han ansvarar för. Foto: Sofia Sabel.

Patti Hansén: ”Det går att utrota hemlösheten”

Ingen ska behöva sova på gatan. Det menar socialpedagogen Patti Hansén, verksamhetschef för området hemlösa på Räddningsmissionen. Han kräver ett politiskt uppvaknande och vill att fler riktar blickarna mot Finland.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb