×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

 • 
      Isabel Panteón gläds över att Stockholms läns landstings auktoriserade tolkar äntligen får rimligt betalt. Hon hoppas att fler landsting tar efter.

  Isabel Panteón gläds över att Stockholms läns landstings auktoriserade tolkar äntligen får rimligt betalt. Hon hoppas att fler landsting tar efter.

Bättre betalt för tolkar

2015-03-06

Tidningen Vision nr 2 2015. Arvode dubbleras för sjukvårdstolkar efter facklig kamp

Fakta

auktoriserade tolkar saknas

 I Sverige finns 153 registrerade auktoriserade sjukvårdstolkar enligt Kammarkollegiet, som ansvarar för auktoriseringen av tolkar.

Behovet uppskattas till alltifrån det dubbla till tredubbelt.

 En auktoriserad rättstolk tjänar enligt Domstolsverkets taxa 565 kronor i timmen, medan en auktoriserad sjukvårdstolk tjänar 250–275 kronor i timmen.

Stockholms läns landsting, Region Kronoberg och Västra Götaland betalar samma arvode till auktoriserade sjukvårdstolkar och rättstolkar.

Stockholms stad har, efter avtalet med Stockholms läns landsting, begärt att få träffa Rikstolk (avdelning i Vision) för att diskutera tolkarvoden.

Sedan tolkförmedlingarna privatiserades på 90-talet har arvodena för auktoriserade sjukvårdstolkar stått stilla. Då tolkar ofta arbetar som uppdragstagare har inga kollektivavtalsförhandlingar kunnat genomföras. För rättstolkar är läget annorlunda. Där tog Domstolsverket tidigt fram riktlinjer för en rimlig ersättning. Följden är att en auktoriserad rättstolk tjänar dubbelt så mycket som en tolk med specialkompetens inom sjukvården. På så sätt har inte bara inkomsterna utan yrkesstatusen rasat och många auktoriserade sjukvårdstolkar har lämnat yrket.

Fast förändring till det bättre är på gång sedan Stockholms läns landsting förhandlat fram ett nytt avtal med tolkförmedlingarna, och där avdelningen Rikstolk inom Vision lyckades få fram sina krav via Visions landstingsavdelning. Rikstolks begäran var: arvode enligt Domstolsverkets taxa. Landstinget accepterade, vilket ger auktoriserade sjukvårdstolkar mer än hundra procent i påslag. Orsaken till att lanstinget nu plötsligt är villigt att betala mycket mer är den nya patientlag som trätt i kraft där säkerhet och god kommunikation mellan vårdgivare och patient understryks.

Avtalet är visserligen överklagat till Kammarrätten men tolkförmedlingarna i Stockholm har lovat betala enligt Domstolsverkets taxa.

– Det här har vi kämpat för sedan 90-talet, säger Isabel Panteón, auktoriserad sjukvårds- och rättstolk sedan trettio år.

– Vinsten är störst för patienterna och landstinget som nu får tillgång till de tolkar som inte velat arbeta för dem då det inte lönat sig.

Avtalet tror hon kan få en vidare betydelse.

– Jag hoppas andra tar efter. Och att facket fortsätter pressa på för en lösning så vi i likhet med andra arbetstagare också kan ta betalt för avtalspensioner, försäkringar och semesterersättning.

Artiklar

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Patti Hansén har inget fast kontor utan jobbar på plats på enheterna han ansvarar för. Foto: Sofia Sabel.

Patti Hansén: ”Det går att utrota hemlösheten”

Ingen ska behöva sova på gatan. Det menar socialpedagogen Patti Hansén, verksamhetschef för området hemlösa på Räddningsmissionen. Han kräver ett politiskt uppvaknande och vill att fler riktar blickarna mot Finland.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb