×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Löneklyftorna växer i landstingen

2014-09-10, Tidningenvision.se

Gapet ökar mellan vårdens hög- och låginkomsttagare. Under 2000-talet har distriktsläkarnas löneökning i kronor varit tre gånger så stor som de medicinska sekreterarnas.

Fakta

Distriktsläkarna har fått mer än tre gånger så stor löneökning i kronor som de medicinska sekreterarna mellan år 2000 och 2013. Distriktsläkarnas årslön har i snitt ökat med drygt 300 000 kronor (från 516 000 kronor till 826 000 kronor) medan medicinska sekreterarnas årslön bara har stigit med knappt 100 000 kronor (från 182 000 kronor till 278 000 kronor).

De medicinska sekreterarnas löner har tassat försiktigt uppåt medan distriktsläkarna lönemässigt har tagit rejäla kliv. Så kan man sammanfatta löneutvecklingen för de två grupperna mellan år 2000 och 2013.

De medicinska sekreterarna tjänar nu 8 000 kronor mer i månaden jämfört med vid millennieskiftet (ökning med 53% från 15 000 till 23 000 kronor), samtidigt som distriktsläkarna har fått en lönehöjning på i snitt 26 000 kronor i månaden (ökning med 60% från 43 000 till 69 000 kronor).

En närmare titt på löneutvecklingen mellan 2009 och 2013 för distriktsläkare, medicinska sekreterare och allmänsjuksköterskor visar att löne­klyftorna ökar mest i Halland, Västmanland, Sörmland och Norrbotten. Minst växer gapet i Västra Götaland, Jämtland och Uppsala, för där har distriktsläkarna inte haft lika god löneutveckling.

– Vi är en bortglömd yrkeskategori som inte prioriteras av arbetsgivaren. Lönen är extremt låg utifrån det jobb som görs. Det är fruktansvärt tråkigt att vårt arbete värdesätts så dåligt, säger Susanné Martinsson, som är medicinsk sekreterare på Kalix sjukhus och tjänar 21 800 kronor i månaden efter 27 år i jobbet.

I Halland har distriktsläkarnas medellön stigit med 17 procent mellan 2009 och 2013 och är nu uppe i 73 300 kronor. Samtidigt har de medicinska
sekreterarnas årslön ökat med 9 procent och allmänsjuksköterskornas med 6 procent.

Scenariot är ungefär detsamma i Västmanland, som betalar landets högsta distriktsläkarlöner, samtidigt som de medicinska sekreterarna och sjuksköterskorna har landets lägsta snittlöner. Där har distriktsläkarna under perioden fått 16 procent i lönelyft och tjänar nu i snitt drygt 77 000 kronor i månaden. De västmanländska medicinska sekreterarnas och allmänsjuksköterskornas löner har bara ökat med cirka 9 procent.

Främsta förklaringen till att distriktsläkarlönerna stigit kraftigt på senare år är, enligt Läkarförbundet, att det är ett bristyrke.

Visions ombudsman Kjell Svahn menar att det är orealistiskt att tro att facket skulle få arbetsgivaren att gå med på att höja lönenivån för alla medicinska sekreterare på ett bräde.

– Landstingen har inte de pengarna. I stället arbetar Vision mer långsiktigt för att öka möjligheten till löneutveckling under en yrkeskarriär.

I dag skiljer sig lönen väldigt lite mellan de medicinska sekreterare som tjänar minst och mest.

– Medicinska sekreterare hanteras inte som individer. I dag har man inte betalt för att vara arbetsplatsens stjärna, man får nöja sig med äran. Det vill vi ändra på. Nu måste vi ringa in vilka arbetsuppgifter som bör ge högre lön. Det har vi ännu inte lyckats med, men vi jobbar vidare, säger Kjell Svahn.

Han tror också på att de medicinska sekreterarna skulle vinna på att visa mer upprördhet.

– Inför löneöversynen borde de lokala arbetsgivarnas ledande tjänstemän bjudas till stormöten där de får redogöra för sin syn på löneläget. De skulle bli skakiga av att träffa 100 upprörda medicinska sekreterare. Vi måste försöka dra nytta av den frustration som finns och göra den kännbar för arbetsgivarna.

 

Lönestatistik för respektive landsting - se grafik längst upp till höger

Kommentar till landstingsstatistiken: Observera att Dalarnas landsting har ett 2-årigt avtal vilket innebär att 2013 och 2014 års lönenivå är densamma. Skånes allmänsjuksköterskors löneutveckling redovisas inte eftersom gruppen kodats om och kraftigt förändrats över tid.

 

 

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Bra kolleger och nya, ­spännande arbetssätt gjorde att Madeleine 
Palm (till vänster) sa ja till ytterligare ett år. Här med arbetskamraten Anki Ljung Foto: Rickard Kilström

Det här får 65+ att vilja stanna

När ska du gå i pension? De flesta vill sluta jobba vid 65 år eller tidigare. Men Tidningen Visions undersökning visar också att många av dem skulle överväga att arbeta vidare om de fick bättre villkor.  2018-08-16

Tandsköterskan Ylva Guhrén-Krook, 63 år, kan tänka sig att jobba tills hon blir 70, men bara om hon skulle få möjlighet att gå ner på deltid redan nu Foto: Rickard Kilström

Streta på eller göra sorti?

Jobba på till 70 eller sluta i förtid och få tid till annat än arbete? Hur var och en vill och kan göra hänger ihop med många saker: ekonomi, hälsa, familjesituation och arbetsmiljö. Möt några av dem som funderat kring pensionering.  2018-08-15

Foto: Mostphotos

Grön journal för miljö och personal

Det finns miljöcertifieringar inom många olika områden. Men inom vårddokumentation har det saknats. Tills nu.  2018-08-15

Trivsel är en friskhetsfaktor, tycker medicinska sekreteraren Inger Jonsson på ­specialistmödravården, Östersunds sjukhus Foto: Marie Birkl

Många sjuka i pressat yrke

Medicinska sekreterare är en hårt pressad yrkesgrupp som är sjukare än andra region- och ­landstingsanställda. Men det finns stora regionala skillnader, visar vår granskning.  2018-08-15

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb