×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Här kan alla vara med och påverka

2014-09-16, Tidningenvision.se

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget.

Fakta

Ålder: 62 år.
Gör: Projektledare, Svenska kyrkan i Malmö.
Utbildning: Teologisk utbildning, lärarutbildning och antropologistudier.
Lön: ”Runt 29 000 kronor i månaden”.
Bor: Lund.
Familj: Frun Patricia och sonen Francisco.
Intressen: Familjen, jobbet, snickeri och biståndsverksamhet.

Ett sommarregn faller över den vitrappade kyrkan i Malmöstadsdelen Kirseberg. I församlingshemmets trädgård arbetar några män med att tukta den vildvuxna grönskan i rabatterna. Johannes Jörgensen möter upp och hälsar oss välkomna. Den här morgonen ekar det ödsligt i kyrkans förrum.

Annat var det för några dagar sedan. Då var Johannes Jörgensen med och arrangerade en välbesökt hearing där socialt utsatta fick chans att ställa frågor och lämna motioner till representanter från sex riksdagspartier – allt för att påverka och få upp politikernas ögon för hur det är att leva på marginalen i Sverige år 2014.

– Man borde sätta ihop ett utbildningspaket för makthavare där det ingår att de en gång i månaden ska vistas på ställen där utsatta människor träffas, säger han.

De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat som ledare för ett projekt som riktar sig till människor som är långtidsarbetslösa eller i behov av rehabilitering. Projektet – som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF – kretsar kring det som inom socialt arbete kallas för empowerment (egenmakt). Det går ut på att människor som i dag saknar makt och inflytande ska kunna påverka både sina egna livsvillkor och det samhälle de lever i.

Projektet drivs i Malmö, Lund och Broby. I Kirsebergskyrkan arbetar Johannes Jörgensen och hans kollega Janne Rantala med en grupp på elva personer från sysselsättningsfasen (som tidigare hette fas 3) i jobb- och utvecklingsgarantin. Fokus är att tillsammans sätta upp tydliga mål för både individen och gruppen samt att gemensamt planera verksamheten.

Dagarna kan innehålla odling, snickeri, måleri, utflykter, kurser och studiebesök. Merparten av deltagarna i Malmö är äldre personer som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden.
– Jag beundrar verkligen de som fortsätter kämpa trots att de har sökt över 200 jobb. Hade jag själv varit arbetslös i tio år vet jag inte om jag hade orkat, säger han.

Det kortsiktiga målet är att skapa ett meningsfullt sammanhang där deltagarna trivs, mår bra och kan utvecklas. För ju bättre människor mår, desto mer kraft har de att fortsätta kämpa, menar Johannes Jörgensen.

– Många deltagare upplever att systemet är väldigt kränkande och att deras liv ligger i händerna på andra. Deras mänskliga rättigheter villkoras väldigt hårt. Här vill vi uppmuntra dem att gemensamt arbeta för en förändring, säger han.

Men hur lätt är det att anamma empowerment-tänket när man befinner sig i ett projekt man är tvingad att delta i för att få inkomst genom aktivitetsstöd? Eller för den delen befinna sig i ett samhälle som inte alltid genomsyras av empowerment? Det är komplexa frågor, medger Johannes Jörgensen som ändå tror att man kan sprida empowerment genom att gräva där man står och arbeta parallellt på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

För att göra just detta har Johannes Jörgensen fram till nyligen drivit ett annat ESF-projekt för anställda i Lunds stift.
– Det handlade om att utbilda våra anställda i empowerment. Totalt har 180 personer gått kurser och utbildningar för att lära sig mer, säger han.

Men var kommer Johannes Jörgensens engagemang ifrån? Han berättar att han själv – som katolik och ”invandrarunge med en österrikisk mor och en dansk far” – alltid burit på en slags utanförskapskänsla. Efter uppväxten på en bondgård utanför skånska Tyringe valde han att läsa teologi i Tyskland där han inspirerades av de socialt engagerade prästerna som befann sig bland samhällets utstötta.

Ett humanistiskt perspektiv som han själv bar med sig när han senare kom tillbaka till Sverige och började jobba som katolsk präst i en ordensgemenskap vars mål var att stärka de allra fattigaste och mest marginaliserade i samhället.

Men för 15 år sedan tog hans liv en ny vändning. I samband med att han gifte sig kunde han inte längre fortsätta som präst i katolska kyrkan. Han fick jobb på Stadsmissionen i Malmö för att senare fortsätta i Kirsebergskyrkan som projektledare:
– Jag hade gärna fortsatt som präst. Men så var inte förutsättningarna, säger han.

Vi går ut i kyrkans förrum för att titta på den konstutställning som de elva Malmödeltagarna i projektet skapat. Där träffar vi Elisa Halvegård som visar upp ett textilkonstverk som föreställer hur Fredrik Reinfeldt skjuter isär två klippblock. Tavlan ska illustrera hur klyftorna ökar i Sverige och i världen, berättar Elisa Halvegård.
– Jag gillar inte fas 3, men jag uppskattar verkligen det här projektet. Här gör vi saker som känns meningsfulla. Men helst av allt vill jag så klart ha ett jobb, säger hon.

Hittills har bara en person ur projektgruppen i Malmö fått fast jobb. Emellanåt är det lätt att bli deppig, berättar Johannes Jörgensen.
– Men jag tror på Gud och på att rättvisan kommer att segra. Det gäller att leva med ena benet i himlen.

Artiklar

Gabriella Mathur är socionom med bakgrund som LSS-handläggare. Hon har jobbat med verksamhetsutveckling i olika kommuner i cirka åtta år. Foto: Marlin Johansson

Hon fixar kvalitet i omsorgen

Högsta betyg i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Det har äldreom­sorgen i Vetlanda fått för sina aktiviteter på särskilda boenden. Gabriella Mathur är verksamhetsutvecklare.  2019-06-03

En särskild lag för äldreomsorgen är ingen bra idé, tycker socialchefsföreningen FSS. Foto: Mostphotos

Varnar för äldrelag

Föreningen Sveriges socialchefer varnar för risker med att införa en särskild äldreomsorgslag.  2019-06-03

Sandra Mellgård Davis, Patrik Nordlund, Minna Pelli och Jonas Halvarsson har alla tidigare arbetat inom socialtjänsten. I dag är de heltidsanställda hos HSB Göteborg. ”Vi arbetar med ett socialt fokus till hundra procent”, berättar de. Foto: Anna Rehnberg

Löser knutar mellan grannar

Från tvättstugebråk till missbruksproblem­atik. För de fyra socionomerna på HSB ­Göteborg rymmer arbetsuppgifterna tvära kast. Här värderas deras bakgrund inom ­socialtjänsten högt och målet med insatserna är alltid kvarboende.  2019-06-03

Helena Hellashjärta Magnusson är rädd för att chefer i de skilda beställar- och utförarorganisationerna kan hamna i konflikt när rapporteringen av utfört hemtjänstarbete inte fungerar. Foto: Anna Rehnberg

Mobilstress i hemtjänsten

 2019-06-03

Till arkivet

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb