×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Många lägenheter på servicehus står tomma

2014-03-03, Tidningenvision.se

Antalet lägenheter i servicehus i Stockholm som står tomma har ökat kraftigt. Attraktiviteten har minskat, enligt Stockholms stad. En medveten nedmontering, menar PRO.

2012 stod det 282 tomma lägenheter i Stockholms stads servicehus, mer än 15 procent av beståndet. Det är en kraftig ökning mot de föregående åren då siffran varierat mellan 12 och 146 tomma lägenheter.

–Efterfrågan minskar, de äldre vill i allt större utsträckning bo hemma, säger Raili Karlsson, avdelningschef för upphandling och utveckling på Stockholm stads äldreförvaltning.

Skälen för att få en plats på ett servicehus är framförallt hög ålder och att man känner sig otrygg. Under 2012 var det 827 personer som ansökte om plats på serviceboende i Stockholm, 328 av dem fick avslag.

Har staden blivit hårdare i bedömningarna?
–Nej. 2012 var det 81 personer som överklagade till förvaltningsrätten, bara 15 av dem fick rätt, säger Raili Karlsson.

Förklaringen till att så många lägenheter står tomma är istället, enligt Raili Karlsson, att de äldre vänder ryggen till servicehusen. Tidigare hade många serviceboenden exempelvis restauranger och fotvård, vilket ofta är borta i dag. Flera andra kommuner har tagit bort sina serviceboenden helt. Många äldre har i dag också en mer omfattande hemtjänst än tidigare.

Stockholm har också en något annorlunda befolkningsstruktur än övriga landet och just nu minskar antalet personer som över 80 år.

282 lägenheter i servicehus som står tomma. Det känns som slöseri med lokaler…

–Det pågår en omstrukturering just nu. Många av fastigheterna är omoderna och uppfyller inte dagens krav på standard och god arbetsmiljö. I de fall det bedöms möjligt byggs de om, bland annat till vård- och omsorgsboende och korttidsboende, säger Raili Karlsson.

Pensionärsorganisationen PRO tycker att Stockholms stad förklaring om servicehusens minskande attraktivitet är lite väl enkel.

–Det har varit en medveten nedrustning som gjort servicehusen mindre attraktiva. Det är som att strunta i att renovera ett bostadshus. Till slut vill ingen bo kvar, säger Guy Lööv, ombudsman på PRO.

PRO anser också att ribban för att få flytta in på serviceboenden har höjts de senaste åren.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb