×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Anställda mår allt sämre på jobbet

2014-03-17, Tidningenvision.se

Nedgången mellan 2012 och 2013 är tydlig. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet brister, menar Sveriges Företagshälsor. Allra sämst mår anställda på skolor.

Årligen publicerar Sveriges Företagshälsor, företagshälsovårdens branschorganisation, en så kallad jobbhälsobarometer där anställda från alla yrkesbranscher får frågor om arbetsmiljön. Det handlar exempelvis om arbetsbelastning, möjlighet till påverkan, motivation och den fysiska arbetsmiljön. Svaren vävs sedan samman till ett jobbhälsoindex.
I den senaste undersökningen har detta index fallit kraftigt jämfört med året innan. Nedgången syns i alla sektorer, både bland privata och offentliga arbetsgivare. Värdena är de lägsta sedan 2010, vilket är det tidigaste år man kan jämföra med.

Lars Hjalmarson, vd på Sveriges företagshälsor, ser två tänkbara förklaringar till fallet. Det ena är att fokus i debatten under senare år legat på regler och sjukskrivningstider, vilket gjort att frågor om arbetsmiljö och förebyggande arbete hamnat i skymundan. Den andra teorin han nämner är att många arbetsplatser efter den ekonomiska krisen 2008-2009 inte vågat anställa fullt ut för att klara arbetsmängden, vilket lett till att många tvingats arbeta mycket övertid.

Så vad ska man göra för att vända den nedåtgående trenden?

–Vi tror att man måste slå ett slag för arbetsmiljöfrågor i en vidare mening. Mycket av fokus från regeringen har handlat om att få tillbaka anställda i jobb, vilket är bra, och att minska sjukskrivningarna, vilket också är bra. Men man måste också satsa på den förebyggande arbetet, säger Lars Hjalmarson.

Generellt tycks kvinnor må sämre på jobbet än vad män gör. Unga anställda tycks också må sämre än vad äldre anställda gör. Allra sämst värden i jobbhälsoindexet finns bland anställda inom skolans värld.

Sammanlagt har drygt 4500 personer intervjuats.

Läs rapporten i sin helhet här.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb