×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Sämre arbetsmiljö för transpersoner

2014-05-12, Tidningenvision.se

Personer som varken definierar sig som man eller kvinna trivs betydligt sämre på jobbet än andra. Det visar Göteborgs stads senaste medarbetarundersökning.

I årets stora medarbetarundersökning kan de anställda för första gången svara ”annat” i stället för ”kvinna” eller” man” i kategorin kön. Av de drygt 22 000 som svarade på enkäten använda två procent, eller 440 personer det alternativet.

Resultatet visar tydligt att gruppen som svarade ”annat” är mindre nöjd med sin arbetsmiljö på alla områden. Det gäller särskilt tydligt påståenden som att ”jag ser fram emot att gå till jobbet”, ”vi är bra på att ställa upp och hjälpa varandra när det behövs” och ”vi har ett bra samarbete”. Gruppen är också betydligt mer missnöjd med stöd och uppskattning från närmaste chefen än de som definierar sig som ”kvinna” eller ”man”.

Vision i Göteborgs stad har engagerat sig starkt i HBTQ-frågor. Förbundets avdelningsordförande Marcus Gustavsson är mycket positiv till att staden har fört in möjligheten att svara ”annat” under kön i medarbetarundersökningen.

–Det är bra att Göteborgs stad försöker kartlägga om situationen ser annorlunda ut för de som inte definierar sig som man eller kvinna. Det här visar att de har en sämre arbetssituation, säger han.

Marcus Gustavsson är inte särskilt förvånad över resultatet.

–Forskning och tidigare undersökningar visar att transpersoner ofta upplever sig diskriminerade på jobbet och att de inte vågar vara öppna med vilka de är. Transpersoner är en osynlig grupp och Göteborgs stad måste bli mycket bättre på att vara en öppen och inkluderande arbetsplats, säger han.

Marcus Gustavsson berättar att staden även genomför intervjuer med HBTQ-personer som är anställda vilket ska utmynna i en rapport som blir klar till hösten.

Vad ska kommunen göra för att bli en bättre arbetsgivare för transpersoner?

–Varje arbetsplats måste diskutera hur arbetsklimatet ser ut hos dem. Är vi en öppen arbetsplats? Tror vi att alla som jobbar här vågar vara öppna med vilka de är?

–Tar man de diskussionerna på ett schysst sätt kommer det att utmynna i att man konstaterar att man inte är så öppen som man tror. Först då, när man blir medveten som sitt eget beteende, kan man klara av att förändra det, säger Marcus Gustavsson.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb