×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

S: Fler friska med ökad bemanning

2014-05-13, Tidningenvision.se

Kvinnor sjukskrivs allt oftare för psykisk sjukdom. Socialdemokraternas Stefan Löfven vill få kurvan att vika nedåt genom att öka bemanningen i välfärden. Han menar dessutom att fler medicinska sekreterare kan lösa vårdens administrativa problem.

Fakta

1. Ska a-kassan höjas?
– Ja, vi har sagt att vi ska höja. Taket ska höjas så att fler löntagare får 80 procent av sin tidigare lön.

2. Ska pensionsåldern höjas?
– Först måste vi se till att människor faktiskt orkar jobba längre. Vårt stora problem i dag är att vi inte använder de resurser vi har: unga kommer ut för sent i arbetslivet, många kvinnor jobbar deltid, invandrare har lägre sysselsättningsgrad och många orkar inte till 65. Åtgärdar man allt detta, så behöver man kanske inte höja pensionsåldern.

3. Nämn en bra reform som alliansen gjort.
– Ökat anslag till forskning. Det gillar jag.

4. Första jobbet?
– När jag var 15 år rensade jag vägrenarna från sly i Undrom i Sollefteå. Det var jättekul. Vi var ett gäng grabbar som hade bra gemenskap. För lönen köpte jag skivor, kläder och gick på disco.

Vårdande personal lägger för mycket tid på administration i stället för patienter. Hur vill ni lösa det – bör fler medicinska sekreterare anställas?
– Om en läkare i dag har halva tiden för patienterna så är det något som är fel. Vi utesluter inte att fler medicinska sekreterare måste anställas. Det finns en del som talar för det. Men först vill vi göra något som vi kallar för en vårdrevision. Det innebär att staten tillsammans med huvudmännen i landstingen och de fackliga organisationerna ser över administrationen i sin helhet. Journalhanteringen och IT skulle kunna göras effektivare. Det kan i slutänden innebära att man behöver anställa fler sekreterare.

Kvinnors sjukskrivningar ökar mest och psykiska diagnoser blir allt vanligare. Hur ska den psykosociala arbetsmiljön bli bättre?
– Alltför låg bemanning är en förklaring till den dåliga psykosociala arbetsmiljön. Det blir allt mer stressat och pressat, inte minst på kvinnors arbetsplatser i offentlig sektor. Det är för få personer som gör för mycket under alltför lång tid. Det håller inte att urholka de offentliga resurserna och fortsätta sänka skatterna. Därför markerar vi i årets budget 2 miljarder till sjukvården för att det måste finnas mer personal.

Men om det nu saknas personal – varför tar ni inte bort alliansens femte jobbskatteavdrag och pumpar in de 12 miljarderna i välfärden i stället?
– Jag tänker inte gå in i hushållskassan och ta pengar från dem som lever på marginalen och har sin ekonomi uppbyggd på jobbskatteavdragen. Budskapet från oss till dem som tjänar under 60 000 kronor i månaden är att de pengarna ligger kvar. Sådana som tjänar så mycket som jag ska däremot inte ha något femte jobbskatteavdrag. Genom att ta bort jobbskatteavdrag för höginkomsttagare spar vi 1,3 miljarder. Tar vi bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och lite annat har vi över 20 miljarder kronor att röra oss med att delvis lägga på bemanning.

Vad mer bör göras för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön?
– Problemen handlar ofta om att man har för stort ansvar och för lite befogenheter. Det är väldigt vanligt, inte minst i kvinno­dominerade yrken. Jag vill se en utveckling där fack och arbetsgivare börjar teckna arbetsmiljöavtal där man fångar upp arbetsorganisationsfrågorna. Hur jobbar vi förebyggande med arbetsmiljöarbete mycket bättre, hur ser vi till att rehab fungerar på bästa sätt? Den typen av frågor ska parterna enligt min uppfattning teckna avtal om.

Borde inte staten ta ansvar också?
– Vi vill ge Arbetsmiljöverket mer pengar,  de har blivit avklädda alldeles för mycket resurser. Snart har de ingen tid för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, nu är det brandkårsutryckningar som gäller. En annan sak som behöver göras för förbättrad arbetsmiljö är att återupprätta en nationell arbetslivsforskning.

Löner i kvinnodominerade sektorer, som kommuner och landsting, är lägre än i mansdominerade. Hur ska lönerna bli mer jämställda?
– Ytterst är det en partsfråga mellan fack och arbetsgivare. Politiken ska inte styra hur löner sätts.

Hittills har ju parterna inte klarat att lösa problemet. Bör de som arbetar i manligt dominerade branscher – som industrin – stå tillbaka lönemässigt för att kvinnolönerna ska komma ikapp?
– Som sagt, det måste parterna svara på. Jag är väldigt försiktig att gå in i den diskussionen. Men det finns ett principiellt resonemang som är intressant och det är att om man står tillbaka lönemässigt i den privata sektorn, så innebär det inte att det rinner över pengar till den offentliga sektorn. Det som gör att det skapas resurser i den offentliga sektorn är att det betalas skatt. Sätter du ett lönestopp i den privata sektorn så uppstår inga mer pengar i den offentliga sektorn, tvärtom, det blir mindre för skatteintäkterna minskar.

Arbetslösheten är 8,5 procent. Ert mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Hur når vi dit?
– Vi har 400 000 som är arbetslösa samtidigt som företag inte får tag i rätt arbetskraft. Det innebär att vi måste satsa mer på utbildning. Dessutom vill vi skapa jobb genom att investera i vägar, järnvägar och bostäder. Sedan måste Sverige bli betydligt bättre på innovation, så att privata företag växer och börjar anställa fler.

Hur vill ni stötta innovation?
– Jag träffade några innovatörer i Småland som berättade att mellan en tredjedel och hälften av deras tid gick åt till att söka pengar lite här och där. Vi tycker att staten ska kunna gå in och garantera ett banklån. Innovatören ska kunna gå in på ett bankkontor, presentera en idé som sedan testas och därefter få ett lån. Sedan vill vi ha mycket bättre innovativ offentlig upphandling. En teknikdriven upphandling där vi säger: ”Vi behöver en ny möbel i sjukvården, den ska ha de här egenskaperna. Var så god att utveckla!”

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Lotta Gedell och Rebecka Berger, 
fackligt aktiva social­sekreterare i Skara, tycker att villkoren förbättrats Foto: Mika Väisänen

Lönelyft gav mer arbetsro

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper vars snittlöner ökade mest i fjol, enligt Tidningen Visions kartläggning. I Skara höjdes medellönen rejält: 12 procent.  2018-02-20

Illustration: Martin Ander

Nu ska lönerna bli mer rättvisa

Åtta av tio kommuner gjorde en lönekartläggning under 2017. Det är en rejäl uppryckning jämfört med tidigare då det inte var obligatoriskt att göra det varje år. Ett 30-tal kommuner har rättat till orättvisa löner de har hittat.  2018-02-22

Lite till de sämst betalda

Biblioteksassistenterna är en av Visions låglönegrupper. För andra året i rad hamnar yrkesgruppen i botten i Tidningen Visions löneundersökning.  2018-02-20

Prästens symbolkraft är urstark. Det är en lärdom från Thailand. Erik Stenberg-Roos är tillgänglig, men han är aldrig kompis. Här är han Svenska kyrkan i utlandet. Foto: Jonas Gratzer

Präst med sand mellan tårna

Prästen Erik Stenberg-Roos är Svenska kyrkans utsände i södra Thailand. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.  2018-02-20

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb