×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

C: Fler måste våga byta jobb

2014-05-27, Tidningenvision.se

Arbetsmarknaden lider av förstoppning. Folk byter inte jobb av rädsla för att hamna sist i turordningskön, menar Annie Lööf. Hennes recept: låt kompentens bli viktigare än anställningsår vid personalneddragningar. Fler tjänster blir lediga och unga får jobb.

Fakta

1. Ska a-kassan höjas?
– Ja, det tycker jag, under de inledande månaderna. Men bara tillsammans med en mer
flexibel arbetsrätt.

2. Ska pensionsåldern höjas?
– Ja, man ska ha rätt att jobba till 69 år. Men vi behöver se över möjligheten till förbättrad arbetsmiljö.

3. Nämn en bra reform som oppositionen föreslår.
– Miljöpartiets förslag om arbetskraftsinvandring är en tydligt liberal reform som vi delar. Vi har jobbat mycket gemensamt för att få människor att komma hit och att stötta upp välfärden.

4. Första jobbet?
– Jag fick alltid jobba för att få ihop till skid­semesterns liftkort. Jag grovstädade byggbaracker i Värnamo när jag var 14 år och monterade boxlås på en industri. Mamma och pappa tyckte att det var viktigt att vi lärde oss pengars värde.

Centerns ungdomsförbund hade en ”Fuck facket”-kampanj i förra valrörelsen och din partikollega Fredrick Federley förde en kamp mot facket i konflikten kring en salladsbar utan kollektivavtal. Är Centerpartiet antifackligt?
– Absolut inte. Det är viktigt med ett starkt fack som kan driva medarbetarnas rättigheter. Själv har jag varit med i Jusek sedan 2003. Jag anser att det är bättre att jobb och utanförskap regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter i stället för genom lagstiftning. Vår kritik har framför allt riktats mot LO, som vi tycker har glömt bort alla människor som står utanför arbetsmarknaden och inte är medlemmar i fackförbund.

Ni menar samtidigt att facket inte alltid behövs i mindre företag. Varför?
– Drygt 150 000 företag saknar kollektivavtal. Där har man valt att ha enskilda avtal med sina medarbetare, som är minst lika bra som kollektivavtal. Om både medarbetare och arbetsgivare har valt den modellen så tycker jag att man måste respektera det.

Är det inte på små företag som risken är störst att personal utnyttjas? Chefen kanske inte är någon fena på arbetsrätt och medarbetarna kanske inte vet att de har rätt till tjänstepension och försäkringar.
– Vår ingång är att makten ska finnas så nära den som berörs som möjligt. Att tvinga alla att gå med i facket eller att tvinga alla småföretag att sluta kollektivavtal, det tycker jag inte är rätt väg. Däremot bör man genom information kan se till att unga människor får veta sina rättigheter och möjligheter.

Ni menar att dagens anställningsskyddslag, Las, stoppar människor från att byta jobb. Hur då?
– Vi har en stor utmaning i Sverige, 400 000 är utan jobb. Jag ser det som min absoluta skyldighet att vända på alla stenar för att de ska komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt möter jag många äldre som inte vågar byta jobb med risk för att hamna sist i Las-kön. Hur ska vi skapa en arbetsmarknad med större rörlighet där tryggheten ligger i att man får ett nytt jobb om man blir av med det andra? Centerpartiet menar att turordningsreglerna borde ändras så att man utgår från kompetens snarare än från anställningsår när personal sägs upp.

Finns det inte en risk att arbetsgivare i kristider väljer att behålla de som är unga och pigga och hellre gör sig av med dem som är 55+ och lite trötta?
– Det tror jag absolut inte. I kompetens ligger erfarenhet. Och en 55-årig civilingenjör med 30 års yrkeserfarenhet har ett betydligt högre värde för de alla flesta företag än en helt nyexaminerad 24-åring. Jag tror att de med längre erfarenhet kommer att dra det längsta strået. Men den ändrade, mer flexibla arbetsrätten måste kombineras med höjd a-kassa. Dessa förslag går hand i hand.

Ni har haft målet att minst hälften av välfärdstjänsterna ska produceras av privata och ideella utförare. Varför vill ni det?
– Det är ett trubbigt mål som sattes under Maud Olofssons tid, och jag har delvis frångått det. Jag tycker inte att det är viktigt vem som driver verksamheten, utan kvalitet och innehåll ska styra i välfärden. En bra välfärd får man genom en mångfald av aktörer, de sporrar varandra. Och ska vi ha några alternativ så krävs det att företag får möjlighet att gå med vinst.

Kommer det att kunna bli valfrihet – och enligt ditt resonemang bättre kvalitet – även för dem som bor på landsbygden?
– Det är klart att det finns fler alternativ i storstäder. Men jag ser ju exempel på kommunala byskolor som läggs ner och föräldrakooperativ som tar över.

Men det finns ju ingen valfrihet när det kommunala alternativet har försvunnit?
– Fast hade vi haft ett förbud mot etableringar hade skolan försvunnit helt. Möjlighet till flera aktörer skapar en bättre tillgänglighet i den svenska välfärden. Det är klart att med tio invånare i en by så kan man inte ha tre hemtjänstaktörer, utan då är det en.

Centern vill minska löneskillnaden mellan kvinnor och män. Hur ska det gå till?
– Jag blir uppretad när jag ser att det är löneskillnader mellan nyutexaminerade killar och tjejer som har samma ålder och samma utbildning. Individuell lönesättning är bra, men här krävs en attitydförändring hos arbetsgivarna. Sedan har de offentliga arbetsgivarna i en kvinnodominerad sektor ett stort ansvar att erbjuda heltidstjänster till fler, så att de kan öka sin lön.

Men även en heltidslön är rätt skral i den kvinnligt dominerade offentliga sektorn.
– Ett sätt att öka lönerna är att kunna byta arbetsgivare. Tidigare när den offentliga verksamheten bara var just offentlig så kunde man inte gå till någon annan arbetsgivare. Nu finns olika alternativ, vilket skapar möjlighet till lönekarriär. Men utvecklingen mot jämställda löner går alldeles för långsamt.

Kan du som politiker snabba på utvecklingen?
– Vi politiker ska akta oss för att lägga oss i lönebildning. Men vi är också arbetsgivare i kommuner och landsting  – där har man ett jätteansvar att se till de kvinnodominerade yrkena i löneförhandlingarna med facken.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar


            Efter drygt 30 år i Bollnäs kommun tjänar Mari Lööv 25 200 kronor i månaden. Hon tycker lönen är alldeles för låg. Foto: Maria Hansson

Stort missnöje med lönerna

Var femte administratör i kommun och landsting mycket missnöjd med sin lön. Anställda i Svenska kyrkan och kommunala bolag är mindre missnöjda.  2016-02-24

Minst fem extra lediga dagar i Borlänge

Nu inför också Borlänge kommun möjligheten för de anställda att byta semesterdagstillägget mot fem eller sex extra lediga dagar.  2014-08-29

Personalchefen: Sifferlöst är bra

Sifferlöst är bra. Det ger bättre möjligheter att förändra lönestrukturen, till exempel mot mer jämställda löner, anser Växjös personalchef Michael Färdigh.  2014-08-29

”Tydligare satsningar på vissa grupper”

Ökad lönespridning och tydligare satsningar på vissa yrkesgrupper. Det blir konsekvensen av ett sifferlöst avtal i kommuner och landsting, tror Karl Lundberg, ombudsman på Visions funktion för löner och yrkesvillkor.  2014-08-29

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb