×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Få slår larm om missförhållande

2014-06-23, Tidningenvision.se

Bara drygt en tiondel av alla lex Sarah-anmälningar kommer från kommunernas individ- och familjeomsorgsverksamheter. Underrapportering, enligt den statliga kontrollmyndigheten IVO.

Fakta

  • Omfattar hela socialtjänsten.
  • Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska se till att det rapporterade utreds, dokumenteras och åtgärdas.
  • Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Källa: IVO

Äldre- och handikappomsorgen i kommunerna har sedan länge varit skyldiga att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah. Sedan halvårsskiftet 2011 omfattas även personal inom kommunernas individ- och familjeomsorg, IFO.

Antalet lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från IFO-verksamheter har visserligen ökat för varje år sedan dess, men fortfarande är andelen anmälningar bara drygt en tiondel av det totala antalet lex Sarah-anmälningar från socialtjänsten.

– Jag tror att det finns en underrapportering hos IFO-verksamheterna i kommunerna. För de anmälningar som vi trots allt får in är ofta ganska självklara. Så det borde finnas flera motsvarande situationer i andra kommuner, säger Erik Kangeryd, chef för IVO:s socialtjänstenhet, region sydöst.

Exempel på sådana anmälningar handlar, enligt Erik Kangeryd, om barn som riskerat fara illa eller farit illa i samband med placeringar , att formella fel har begåtts i samband med ett omhändertagande eller att ett beslut hade kunnat få negativa konsekvenser.

Arbetsgivare bör, enligt lex Sarah-bestämmelserna, informera sin personal om deras rapporteringsskyldighet minst en gång om året. Men den informationen verkar inte nå fram alla gånger.
– Vi har aldrig fått någon sådan information över huvud taget. Det är anmärkningsvärt. Lex Sarah är ju till för att säkerställa kvaliteten, säger en Visionmedlem som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Medlemmen har ändå rapporterat ett missförhållande enligt lex Sarah till chefen på IFO-förvaltningen i kommunen.
– Men jag upplevde att jag var besvärlig, och det blev ingen åtgärd på själva händelsen. Det finns en atmosfär här att man inte ska ifrågasätta.

Hur lex Sarah fungerar ute i verksamheterna ser förstås olika ut. Men Veronica Karlsson, andre vice förbundsordförande i Vision, tror att det generellt fortfarande finns en ovana att arbeta med det inom IFO.
– Många av våra medlemmar har en ansträngd arbetssituation. Desto viktigare därför att skapa rutiner för hur man ska hantera brister, som alla känner till, innan något allvarligt händer, säger hon.

Erik Kangeryd tror inte heller att lex Sarah-tänket har satt sig hos alla chefer och all personal inom IFO, men menar att de borde dra nytta av hur kolleger inom omsorgen jobbar.
– Där är det väl inarbetat, vilket visar att det inte behöver vara så dramatiskt och märkvärdigt utan en del i det löpande kvalitets- och utvecklingsarbetet, säger han.

 

Lex Sarah-anmälningar till IVO
(avslutade ärenden)

 

2012

2013

Individ- och familjeomsorg

105

156

Funktionsnedsättning LSS

256

277

Funktionsnedsättning SoL

35

43

Äldreomsorg

441

606

Övrig socialtjänst

ingen uppgift

11

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Att möta unga i deras miljöer är viktigt när man vill få igång bra samtal. Det menar behandlingsassistenten Vladimir Serpan. Foto: Mattias Johansson

Vägvisare för unga i Kalmar

I Lindsdal i Kalmar är droger ett stort problem. Socialtjänsten har därför satt in extra förebyggande insatser där. Behandlingsassistenten Vladimir Serpan är en av dem som möter tonåringar i fält.  2019-04-09

Foto: Mostphotos

Nej till fuskkontroll

Göteborgs stad har beslutat att särskilda kontrollanter ska arbeta med att stoppa personer som fuskar till sig försörjningsstöd. Men facken säger nej.  2019-04-09

Illustration: Linnea Blixt

Tar nya tag mot hot och våld

Gängkriminalitet och problem kopplade till hederskulturer har ökat hotbilden mot social­tjänsten i Angered. Därför bedrivs nu ett arbete för att stärka personalens säkerhet. Ett sätt är att starkare betona de myndighetsutövande inslagen i arbetet.  2019-04-09

”Den har fått upp lönerna och gjort nytta för oss i vardagen”, säger Pauliina Halonen om den lönetrappa som varit till fördel både för henne och socialsekreterarkollegan Mats Övergaard.  
Foto: Sören Andersson

Högst lön i ­Österåker

Socialsekreterare och biståndshandläggare i Österåker har de högsta snittlönerna i landet i respektive yrkesgrupp. 38 650 kronor i månaden för socialsekreterarna och 38192 kronor för biståndshandläggarna.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb