×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Få slår larm om missförhållande

2014-06-23, Tidningenvision.se

Bara drygt en tiondel av alla lex Sarah-anmälningar kommer från kommunernas individ- och familjeomsorgsverksamheter. Underrapportering, enligt den statliga kontrollmyndigheten IVO.

Fakta

  • Omfattar hela socialtjänsten.
  • Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten, som i sin tur ska se till att det rapporterade utreds, dokumenteras och åtgärdas.
  • Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Källa: IVO

Äldre- och handikappomsorgen i kommunerna har sedan länge varit skyldiga att rapportera missförhållanden enligt lex Sarah. Sedan halvårsskiftet 2011 omfattas även personal inom kommunernas individ- och familjeomsorg, IFO.

Antalet lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från IFO-verksamheter har visserligen ökat för varje år sedan dess, men fortfarande är andelen anmälningar bara drygt en tiondel av det totala antalet lex Sarah-anmälningar från socialtjänsten.

– Jag tror att det finns en underrapportering hos IFO-verksamheterna i kommunerna. För de anmälningar som vi trots allt får in är ofta ganska självklara. Så det borde finnas flera motsvarande situationer i andra kommuner, säger Erik Kangeryd, chef för IVO:s socialtjänstenhet, region sydöst.

Exempel på sådana anmälningar handlar, enligt Erik Kangeryd, om barn som riskerat fara illa eller farit illa i samband med placeringar , att formella fel har begåtts i samband med ett omhändertagande eller att ett beslut hade kunnat få negativa konsekvenser.

Arbetsgivare bör, enligt lex Sarah-bestämmelserna, informera sin personal om deras rapporteringsskyldighet minst en gång om året. Men den informationen verkar inte nå fram alla gånger.
– Vi har aldrig fått någon sådan information över huvud taget. Det är anmärkningsvärt. Lex Sarah är ju till för att säkerställa kvaliteten, säger en Visionmedlem som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Medlemmen har ändå rapporterat ett missförhållande enligt lex Sarah till chefen på IFO-förvaltningen i kommunen.
– Men jag upplevde att jag var besvärlig, och det blev ingen åtgärd på själva händelsen. Det finns en atmosfär här att man inte ska ifrågasätta.

Hur lex Sarah fungerar ute i verksamheterna ser förstås olika ut. Men Veronica Karlsson, andre vice förbundsordförande i Vision, tror att det generellt fortfarande finns en ovana att arbeta med det inom IFO.
– Många av våra medlemmar har en ansträngd arbetssituation. Desto viktigare därför att skapa rutiner för hur man ska hantera brister, som alla känner till, innan något allvarligt händer, säger hon.

Erik Kangeryd tror inte heller att lex Sarah-tänket har satt sig hos alla chefer och all personal inom IFO, men menar att de borde dra nytta av hur kolleger inom omsorgen jobbar.
– Där är det väl inarbetat, vilket visar att det inte behöver vara så dramatiskt och märkvärdigt utan en del i det löpande kvalitets- och utvecklingsarbetet, säger han.

 

Lex Sarah-anmälningar till IVO
(avslutade ärenden)

 

2012

2013

Individ- och familjeomsorg

105

156

Funktionsnedsättning LSS

256

277

Funktionsnedsättning SoL

35

43

Äldreomsorg

441

606

Övrig socialtjänst

ingen uppgift

11

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Emma Damgren jobbar som mentor på barn­enheten i Huddinge och svarar för stödet till socialsekreterarna 
i en av de fyra arbetsgrupperna. Hon har varit socionom sedan 2008. Foto: Rickard Kilström

”Ingen ska behöva vara ensam”

Socialsekreterarna på barnenheten i Huddinge har alltid tillgång till en mentor som ska hjälpa nybörjare och ge praktiskt och mentalt stöd åt de som jobbat lite längre. Emma Damgren är en av fyra mentorer.  2019-08-19

Foto: Mostphotos

Först ut med nytt IT-stöd

Stockholm stad blir först i Sverige med att testa en ny typ av IT-stöd inom socialtjänsten. Systemet ska frigöra tid, se till att biståndsbedömningar handläggs på likvärdigt sätt oavsett vilken stadsdel som gör det och göra att fler förvaltningar får ett gemensamt arbetssätt.  2019-08-19

Jean Marie Ulungo är digital coach på Stureby omsorgsboende och hjälper de äldre att använda  surfplatta. Foto: Rickard Kilström

Här får gamla testa nytt

På Stureby omsorgsboende förhindras fall­olyckor med elektriska sensorer och de boende kan tack vare multimedia ta en tur på en Harley Davidson. Bakom initiativet står Verklighetslabbet där entreprenörer provar nya prototyper på äldre och personal.  2019-08-19

Fler hör av sig till socialtjänsten i Ljusdal och är intresserade av att jobba där efter att arbetsdagen kortats med en timme.  Foto: Philippe Rendu

”Guld jobba kortare dagar”

Allt fler kommuner testar att införa kortare arbetstid. Ett exempel är Ljusdals kommun där delar av personalen på socialtjänstförvaltningen under drygt ett år prövat att jobba sju timmar om dagen med bibehållen lön.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb