×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Han tvingas bryta mot lagen

2014-01-21, Tidningenvision.se

Bryta mot lagen om offentlig upphandling, LOU, eller låta bli kommunens eller landstingets obligatoriska uppgifter? Upp­handlare och beställare ställs inte sällan inför valet mellan dessa två regelbrott.

Fakta

  • Gäller bland andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt deras bolag.
  • Innebär kortfattat att ett köp av en vara eller en tjänst för mer än 270 964 kronor måste annonseras så att leverantörer får samma möjlighet att lämna anbud på ett kontrakt.
  • Vinnare i upphandlingen är det bud som är ekonomiskt mest fördelaktigt, förutsatt att kraven från myndigheten är uppfyllda.
  • Övriga som lämnat anbud och har invändningar mot upphandlingsprocessen kan utan kostnad begära överprövning hos förvaltnings­rätten.

– Det är en ständigt pågående soppa och en känsla av maktlöshet och frustration. Jag gör ju fel hur jag än gör vid sådana tillfällen, säger Thomas Olsson, energiingenjör i Jönköpings kommun, som ofta beställer tjänster för tekniska kontorets räkning.

Han är inte ensam. Tidningen Vision har haft kontakt med ett tjugotal upphandlare och beställare och nästan alla säger att de, mer eller mindre regelbundet, har utsatts för detta moment 22.

Situationen uppstår när nya avtal mellan offentlig sektor och leverantörer inte blir klara innan de gamla går ut. Det kan hända även om upphandlarna är ute i god tid så som lagen kräver. Det är i stället de många överklaganden av upphandlingar som är problemet.

– Leverantörer som blir utan kontrakt överprövar ofta slentrianmässigt till förvaltningsrätten. Det kostar dem inget så de har inget att förlora, säger Marja-Leena Engren, upphandlare i Järfälla kommun.

Enligt Tidningen Visions källor har domstolarna vid överprövningar ibland handläggningstider på flera månader och till och med år, vilket alltså kan göra att myndigheter står utan avtal under en tid. Och utan avtal går det, med få undantag, inte att köpa varor eller tjänster utan att bryta mot LOU.

– Men verksamheten måste fungera så vi tvingas göra direktupphandlingar. Rätt eller fel, men vad ska man göra?

Så beskrivs läget av flera som tidningen pratat med.

I Jönköpings kommun uppmärksammades tekniska kontorets otillåtna direktupphandlingar i lokalmedia vid ett flertal tillfällen förra året när kommunens egna revisorer och politikerna kritiserade tjänstemännen för brott mot LOU.

– Det kändes hopplöst och vi fick skäll från alla håll. Det var inte roligt, även om jag som person är rätt bra på att ta sådant, säger Thomas Olsson.

Arbetssituationen blev ohållbar. Tillsammans med Visions lokalavdelning i Jönköping krävde Thomas Olsson och hans kollegor att arbetsgivaren skulle ta fram riktlinjer för hur de skulle agera. Lösningen blev en tillåtelse för upphandlingsenheten att göra tillfälliga direktupphandlingar.

– Egentligen var det väl fortfarande ett brott mot LOU, men med arbetsgivarens godkännande.

Sedan 2010 har Konkurrens­verket möjlighet att stämma upphandlande myndigheter i domstol. Hittills har cirka 1 500 tips kommit in. De allra flesta gäller kommuner.

Men de kunde ha varit många fler. Inga av de otillåtna direktupphandlingar som upphandlare och beställare har berättat om för Tidningen Vision har anmälts.

– Mörkertalet är stort, vilket delvis kan bero på att man inte vet att det är en lagöverträdelse. Om ingen upptäcker det är det lätt att glida undan, bekräftar Malin de Jounge, biträdande chef på Konkurrensverkets avdelning för tillsyn över offentlig förvaltning.

I fall där samhällsåtaganden anses vara ”synnerligen brådskande” kan det trots allt vara okej med tillfälliga direktupphandlingar. Men det är inte lätt att veta vilka fall det gäller, då de har bedömts olika av olika kammarrätter, enligt ett examensarbete vid Lunds universitet. En statlig utredning, som ska vara klar i sommar, ska dock undersöka möjligheten att tillåta direktupphandling under pågående överprövning.

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  för 22 timmar sedan

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  för 22 timmar sedan

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  för 22 timmar sedan

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  för 23 timmar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb