×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

”Ett år av sönderfall av a-kassan”

2014-01-03, Tidningenvision.se

Taket i a-kassan har inte höjts sedan 2001. Nu får bara var tionde arbetslös 80 procent av sin tidigare lön i ersättning från a-kassan. TCO och Vision varnar för att trygghetssystemen urholkas.

Det blev ingen höjning i år heller. Taket i a-kassan ligger kvar på 18 700 kronor i månaden, den som tjänar mer än så får inte 80 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet.

Utvecklingen att a-kassan försvagas allt mer är ohållbar, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark och Visions förbundsordförande Annika Strandhäll i en debattartikel i Göteborgsposten, och konstaterar att ”en viktig del i välfärdssystemet, skyddet mot inkomstbortfall vid arbetslöshet, är på väg att försvinna”.

I takt med att a-kassan fösvagats har många fackförbund, däribland Vision, tecknat kollektiva inkomstförsäkringar som täcker upp mellanskillnaden mellan vad a-kassan ger och 80 procent av den tidigare inkomsten. Men det innebär också att medlemmarna i princip betalar flera gånger för att få ett rimligt inkomstskydd vid arbetslöshet.

Det finns ett starkt stöd för en solidarisk finansiering av trygghetssystemen, att medborgarna är beredda att betala relativt hög skatt för att få bra ersättning vid sjukdom, arbetsskada eller arbetslöshet. Men den otillräckliga a-kassan riskerar att urholka legitimiteten för våra försäkringssystem, skriver Nordmark och Strandhäll. Att höja taket i a-kassan är att visa att man tar den svenska modellen på allvar, skriver de och beklagar djupt ”ytterligare ett år av sönderfall av ”a-kassan”.

TCO har i flera år kontinuerligt påtalat vikten av att höja taket i a-kassan. Men regeringen har hittills inte hörsammat kravet.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb