×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Bistånd utan beslut får underkänt

2014-01-02, Tidningenvision.se

Socialtjänsten i Linköping måste göra bättre utredningar innan man fattar biståndsbeslut. Annars får kommunen betala två miljoner kronor i vite.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som beslutat om två vitesförelägganden på vardera en miljon kronor. Den ena gäller hemtjänsten, det andra boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

I båda fallen handlar IVO:s kritik om hur biståndsbedömningen går till, att enskilda i vissa fall får ansöka direkt till utföraren om insatser istället för att det görs en utredning och fattas beslut om bistånd. Enligt IVO innebär det att den hjälp och det stöd som ges grundar sig på vad utföraren kan erbjuda och inte på den enskildes behov, vilket strider mot socialtjänstlagens intentioner.

Det är andra gången Linköping får ett miljonvite med krav om att ändra biståndsbedömningen. I våras slog Socialstyrelsen ned på kommunens missbruksvård där man på samma sätt erbjuder vissa insatser i form av service istället för att fatta biståndsbeslut. Kommunen anser att man följer lagen och har överklagat till förvaltningsrätten.

– Vi är stolta över att ha snabb och lättillgänglig socialtjänst. Vi har haft den här modellen i 20 år. Våra erfarenheter är goda, ur individens synvinkel finns inget som blir sämre, säger Niklas Borg (M), ordförande i socialnämnden.

Så ni rättar er inte efter IVO:s krav?

– När domen i förvaltningsrätten kommer får vi ta ställning till om vi ska överklaga det här vitesföreläggande också.

Och om ni förlorar i rätten?

– Om det döms ut viten är det klart att vi på något sätt måste ompröva modellen, säger Niklas Borg, som dock hoppas på lagändring.

Kristdemokraterna föreslog i höstas en ändring av socialtjänstlagen i linje med Linköpings modell, att kommunerna ska kunna erbjuda hemtjänst och andra insatser utan traditionell biståndsbedömning.

– Vi hoppas att det blir så, säger Niklas Borg.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  för 3 dagar sedan

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  för 3 dagar sedan

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  för 3 dagar sedan

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb