×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Bistånd utan beslut får underkänt

2014-01-02, Tidningenvision.se

Socialtjänsten i Linköping måste göra bättre utredningar innan man fattar biståndsbeslut. Annars får kommunen betala två miljoner kronor i vite.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som beslutat om två vitesförelägganden på vardera en miljon kronor. Den ena gäller hemtjänsten, det andra boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

I båda fallen handlar IVO:s kritik om hur biståndsbedömningen går till, att enskilda i vissa fall får ansöka direkt till utföraren om insatser istället för att det görs en utredning och fattas beslut om bistånd. Enligt IVO innebär det att den hjälp och det stöd som ges grundar sig på vad utföraren kan erbjuda och inte på den enskildes behov, vilket strider mot socialtjänstlagens intentioner.

Det är andra gången Linköping får ett miljonvite med krav om att ändra biståndsbedömningen. I våras slog Socialstyrelsen ned på kommunens missbruksvård där man på samma sätt erbjuder vissa insatser i form av service istället för att fatta biståndsbeslut. Kommunen anser att man följer lagen och har överklagat till förvaltningsrätten.

– Vi är stolta över att ha snabb och lättillgänglig socialtjänst. Vi har haft den här modellen i 20 år. Våra erfarenheter är goda, ur individens synvinkel finns inget som blir sämre, säger Niklas Borg (M), ordförande i socialnämnden.

Så ni rättar er inte efter IVO:s krav?

– När domen i förvaltningsrätten kommer får vi ta ställning till om vi ska överklaga det här vitesföreläggande också.

Och om ni förlorar i rätten?

– Om det döms ut viten är det klart att vi på något sätt måste ompröva modellen, säger Niklas Borg, som dock hoppas på lagändring.

Kristdemokraterna föreslog i höstas en ändring av socialtjänstlagen i linje med Linköpings modell, att kommunerna ska kunna erbjuda hemtjänst och andra insatser utan traditionell biståndsbedömning.

– Vi hoppas att det blir så, säger Niklas Borg.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration: Marie Åhfeldt

Kolla kommunernas löner

Var är snittlönen för IT-tekniker, enhetschefer och skoladministratörer högst? Tidningen Vision har sammanställt en lönekarta med medellönerna i samtliga kommuner i 23 yrken. Dra och klicka i kartbilden för att se snittlönerna i din kommun, eller välj yrkestabell under kartan.  2019-04-12

Sju skäl att gå till jobbet

Att pollinera, ordna rent dricksvatten eller ta emot 1 300 besök i månaden. Arbetsglädje kan till och med vara en begravning. Möt sju personer som drivs av att göra nytta för oss andra.  2019-04-11

Mats Erkers vill börja planera för sin pension, men har svårt att få veta hur hög tjänstepensionen blir. ”Då det handlar om en framförhandlad löneförmån så är det ju ganska allvarligt att jag inte får besked”, säger han. Foto: Rickard Kilström

Svårt planera för pension

Anställda i kommuner och regioner kan ha svårt att få veta hur stor deras tjänstepension kommer att bli. Orsaken är att uppgifterna som ligger till grund för den pensionsprognos som var och en kan göra på webbplatsen minpension.se inte alltid är fullständiga.  2019-04-09

”Det här gör att vi känner oss mer motiverade och uppskattade”, säger den medicinska vårdadministratören Inger Lindblad. Foto: Alexander Von Sydow

Tillägg ska locka folk

De medicinska vårdadministratörerna på akutkliniken på universitetssjukhuset i Örebro har två tuffa somrar bakom sig. Orsaken är brist på vikarier.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb