×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

I Angered har de satt stressen på papper

2014-02-13, Tidningenvision.se

Socialarbetarna i Göteborg har larmat om slimmade organisationer och brist på tid med klienterna. Nu har man hittat ett sätt att mäta arbetsbelastningen.

Fakta

Under 2012 rasade demonstrationer runt om i landet om villkoren i socialtjänsten. I Göteborg resulterade demonstrationerna i en kommission som kommit fram till sju åtgärds­punkter.

1. Förstärkt introduktion under längre tid samt kompetensutveckling.

2. Administrativt stöd för chefer och andra arbetsledare.

3. Rimlig arbetsbelastning för chefer.

4. Rimlig arbetsbelastning för medarbetarna, arbetstyngdsmätning.

5. Gemensamt plattformsarbete socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

6. 1:e socialsekreterare, arbetsledare som upprätthåller rättssäkerheten inom myndighetsutövningen.

7. Lönebildning som bidrar till stabil bemanning med rätt kompetens för verksamheten.

Källa: Rapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten från Göteborgs stad.

Facken och arbetsgivarna i Göte­borg har tillsammans med Göteborgs universitet tagit fram en metod för att mäta arbetsbelastning inom socialtjänsten. Tanken är att den ska användas i hela staden för att komma tillrätta med problem som hög arbetsbelastning och personalomsättning.

– Jag upplever att många handläggare sitter på sitt rum och har ångest för sin otillräcklighet när det egentligen handlar om att man har för mycket att göra. Många håller tyst om att de inte hänger med och det är inte bra för arbetsmiljön, säger Andreas Persson, socialsekreterare i stadsdelen Angered i Göteborg.

Han och kollegerna har testat den nya mätmodellen. Ärendena poängsätts utifrån hur tunga de är. Till exempel får man tre poäng för att skriva ett yttrande och 20 poäng för att göra en ansökan om LVU, tvångsomhändertagande av unga, eftersom det innebär ett intensivt arbete där allt annat måste läggas åt sidan.

För Viktoriya Gustafsson, också socialsekreterare i Angered, blev mätningen en bekräftelse på att hennes höga arbetsbelastning inte bara var en känsla hon hade.

– Jag tyckte att det var skönt. Den stressen jag kände blev mer synlig, speciellt när jag såg att jag låg över det som ska vara normalt. Sen kan man inte mäta allt, säger hon.

Socialsekreterarna berättar att det har varit blandade känslor inför mätningen. Flera upplevde att de blev mätta efter prestation.

– Det var personer som kände att de inte hade rätt att vara trötta och slitna om en kollega hade fler ärenden, säger Andreas Persson.

Mätningarna tar också hänsyn till hur många år i yrket man har, nyutexaminerade socialsekreterare ska inte ligga på över 120 poäng medan en som jobbat mer än fem år ska ha max 150 poäng. Socialsekreteraren Liya Thedros är lite skeptisk till mätningarna eftersom de bara fått veta hur de själva ligger till och inte hur det ser ut på hela avdelningen.

– Jag känner inte att det har gett något eftersom det inte heller lett till någon förändring. Jag tror att det måste mätas regelbundet om man ska kunna använda det för att till exempel fördela ärenden, säger hon.

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb