×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • IT-samordnaren Ann Wallén i Heby 
har redan i dag en del samarbete med sin kollega i Knivsta. Visions avdelningsordförande Mattias Lundin bevakar de fackliga frågorna inför en sammanslagning. Foto: Johan Wahlgren.

    IT-samordnaren Ann Wallén i Heby har redan i dag en del samarbete med sin kollega i Knivsta. Visions avdelningsordförande Mattias Lundin bevakar de fackliga frågorna inför en sammanslagning. Foto: Johan Wahlgren.

Bäddar för gemensam IT

2014-12-02

Tidningen Vision nr 16 2014. Allt fler mindre kommuner samarbetar kring IT. Heby och Knivsta står i tur att slå ihop sina IT-avdelningar. Syftet är bland annat är att höja kompetensen hos personalen.

Jodå, det ser ut som sig bör: några kartonger med datorer staplade på golvet, laddare, kretskort och annan datorutrustning på bordet närmast ingången. För övrigt är det förhållandevis luftigt i Heby kommuns nyrenoverade IT-avdelning. Två tekniker är ute på jobb, men de övriga fyra anställda jobbar vid sina skrivbord längs fönstret.

Längst in vid kortväggen sitter IT-chefen Magnus Giertz. Det är inte alltid han är på plats här. För liksom driftchefen Michael von Essen är han även anställd i Knivsta där han tillbringar halva sin arbetstid.

De delade chefstjänsterna är än så längre det tydligaste tecknet på Heby och Knivstas samverkan kring IT. Men nu ska samarbetet tas ett steg längre. Siktet är inställt på att slå ihop IT-avdelningarna under en gemensam nämnd. Magnus Giertz, som anställdes i somras, leder arbetet och ska tillsammans med en arbetsgrupp ha ett förslag klart i januari som politikerna kan ta ställning till.

Varför behövs en sammanslagning?

– Vi har inte råd att driva IT själva i en liten kommun, samtidigt som vi inte bara vill outsourca utan också ha egen personal och även öka deras kompetens. Om vi effektiviserar driften kan personalen jobba mer med utveckling, säger Magnus Giertz.

En av de anställda i Heby är IT-samordnaren Ann Wallén. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att vara arbetsledare för teknikerna, beställa IT-utrustning, driva projekt och ha kontakt med användarna: personalen på skolor, äldreboenden och andra verksamheter. Intill skrivbordet ligger en bunt nyss utskrivna avtal.

– I dag har jag träffat enhetschefer angående att vi ska införa IT-tjänsteavtal. Verksamheterna har tidigare betalat sina datorer och IT-utrustning själva, nu ska de leasa av oss i stället, säger Ann Wallén, som också redan har en del samarbete med Knivsta.

– Till exempel fick jag mallen till avtalen från Knivsta. Vi försöker stötta varandra och samarbeta där det går. Visst underlättar det, säger Ann Wallén.

Men när det gäller det framtida ut­ökade samarbetet finns det fortfarande frågetecken. Hittills har personalen inte fått mycket mer information än att man har för avsikt att samarbeta, konstaterar Ann Wallén.

– Jag är inte orolig för jobben. Men hur blir det med placeringen och tjänsteinnehållet? Kommer vissa tjänster försvinna och andra tillkomma? undrar Ann Wallén som efterlyser mer handfast information.

– Blir det ett beslut om en gemensam nämnd är det viktigt att man tar tillvara vår kompetens och att vi som jobbar på golvet blir involverade.

Målsättningen är att den gemensamma nämnden bildas den 1 juli, och att verksamheten ska vara i gång 2016. Enligt den förstudie som gjorts skulle ett fördjupat samarbete kunna ge många fördelar, till exempel möjlighet att satsa på tekniska lösningar som kommunerna inte skulle ha råd med var för sig, att ha mer av IT-driften i egen regi, och att minska kostnaden för konsulter genom egen spetskompetens hos personalen.

Men det finns även andra aspekter som har betydelse vid en sammanslagning. Heby och Knivsta har visserligen ungefär lika många invånare, men det finns skillnader som påverkar vilken IT-service som behövs: Knivsta växer snabbare än Heby och har en yngre befolkning, medan Heby å sin sida är betydligt större till ytan.

– Ja, för Knivsta kanske utmaningen för IT handlar om skolan, medan det i Heby kan vara att se till att äldreboenden som är utspridda över kommunen kan dokumentera digitalt, säger Magnus Giertz.

– Och att Knivstas befolkning ökar snabbare kommer ställa krav på att ekonomin hanteras rättvist i nämnden.

En annan fråga att ta ställning till i den nya organisationen gäller outsourcing. I dag köper båda kommunerna en del drifttjänster av samma företag som bland annat sköter helpdesken dit användarna ringer. Ett alternativ är att  sköta tjänsten på egen hand.

– Vi ska diskutera med personalen vad vi ska ta hem eller lägga ut på entreprenad. Det finns en poäng med egen regi eftersom användarna då möter någon i egna organisationen som känner verksamheten, säger Magnus Giertz.

Och hur blir det då med tjänsterna i den framtida organisationen? Än återstår tid innan förslaget är klart. Men enligt Magnus Giertz är det tydligt i direktiven att det varken handlar om att minska personalstyrkan eller att anställda ska byta arbetsplats.

– Båda kommunerna vill ha IT-närvaro. Och hur den framtida organisationen ska se ut tar vi fram tillsammans med personalen. Vi ska också diskutera kompetensutbildning, vilka möjligheter som finns och var vi behöver mer utbildning.

Mattias Lundin, Visions avdelningsordförande i Heby, har också fått besked om att personalstyrkan inte ska påverkas.

– Jag tror mycket lossnar när vi får det politiska beslutet. Vi ser också fördelar i det här, och vår uppgift är att vara med och se till att man sköter det på rätt sätt, säger han.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

”Än så länge är varslet bara en siffra, och ett frågetecken”. Pernilla Helmersson gör klart att facket ska jobba hårt för att värna sina medlemmar. Foto: Lasse Nilsson

Smällen på Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset i Region Stockholm har varslat 550 medarbetare och chefer på administrativa tjänster i Solna och Huddinge om uppsägning.  2019-06-03

Gabriella Mathur är socionom med bakgrund som LSS-handläggare. Hon har jobbat med verksamhetsutveckling i olika kommuner i cirka åtta år. Foto: Marlin Johansson

Hon fixar kvalitet i omsorgen

Högsta betyg i Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Det har äldreom­sorgen i Vetlanda fått för sina aktiviteter på särskilda boenden. Gabriella Mathur är verksamhetsutvecklare.  2019-06-03

Till arkivet

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb