×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

FP: Mer betalt till högutbildade

2014-04-29, Tidningenvision.se

Öka löneskillnaderna i offentlig sektor. Det är Jan Björklunds medel för att höja lönerna för kvinnodominerade yrken som socialsekreterare och bibliotekarier. Samtidigt vill Folkpartiet ha lägre ingångslöner för unga och nya regler för vem som får sägas upp vid arbetsbrist.

Fakta

Ålder: 52 år
Politisk karriär: Avslutade sin militära karriär som major 1993 för att bli politiker på heltid. Ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 1994–2006 och skolborgarråd 1998–2002. Riksdagsledamot sedan 2006. Skolminister 2006–2007, utbildningsminister och ordförande för Folkpartiet sedan 2007. Vice statsminister sedan 2010.

Folkpartiet tycker inte att sist in-först ut ska gälla längre när arbetsgivare drar ned på personal. Personlig kompetens ska styra. Varför vill ni göra om Lagen om anställningsskydd?
– Sist in-först ut är väldigt konstruerad efter fabriksgolvet på 1950-talet när alla anställda var utbytbara och kraven på individuell kompetens var ganska lågt ställda. Det behövs både anställningsskydd och turordningsregler, men de ska vara baserade på andra faktorer, att olika jobb innehåller olika kompetenskrav och att olika individer har olika kompetenser.

Men vad är fel med nuvarande regler?
– Se det så här: Ett företag har 40 anställda och måste dra ned med tio personer när en finanskris slår till. Tänk om det bland de tio som måste gå på grund av Las-reglerna finns anställda som bär upp hela företaget, att hela företaget riskerar att gå omkull om de måste sägas upp.

Och vem ska bestämma kompetenskraven för att få jobba kvar?
– Det går ju inte att skriva in individuella kompetenskrav i en lag, även om lagen måste reglera hur det ska gå till. Till sist är det en förhandling mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation om kompetenskraven på arbetsplatsen.

Är du beredd att ändra Las utan att samtidigt höja ersättningen i a-kassan?
– Nej, de förändringarna hör ihop. Och det måste vara så att arbets­givare och enskilda enas om villkor så att det finns resurser för ständig kompetensutveckling. Vi kan kalla det en svensk variant av Danmarks flexicurity, alltså å ena sidan goda omställningsvillkor, å andra sidan en reformerad arbetsmarknadslagstiftning.

Ser du ingen risk att långtidsarbetslösheten ökar med ert förslag till turordningsregler? Att de som sägs upp också är de som har svårast att få nytt jobb?
– Nej. Jämför med Danmark som har flexiblare regler. De har inte fler långtidsarbetslösa.

FP vill också att unga ska kunna vara provanställda längre, upp till ett år. Vad vinner man på det?
– Jämfört med andra länder har vi något högre trösklar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Vi har inte haft något lärlingssystem, vi har ganska höga ingångslöner och i princip samma anställningsskyddsregler för alla. Vi har rigidare regler i Sverige och därför högre ungdomsarbetslöshet.

Längre provanställningar samtidigt som andelen tidsbegränsade jobb redan ökar markant i Sverige. Ser du inget problem med ännu fler så kallade otrygga anställningar?
– Det är väl en helt annan fråga. Det här handlar om att 19–20-åringar ska få in en fot på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är viktigare att unga får jobb, även om villkoren är mer flexibla och lönen något lägre i början, än att de går arbetslösa och får socialbidrag.

Ja, ni föreslår också att fack och arbetsgivare i kommuner och landsting inför ungdomsavtal med lägre ingångslöner. Blir det inte svårare att attrahera unga till sektorn om lönerna är lägre?
– Nej, det tror jag inte alls. Och vi talar nu om de allra yngsta som går arbetslösa. Den som väljer att jobba efter gymnasiet tjänar ändå mycket mer i månaden än vad de får som tar studiemedel. Alternativet är att de går ut i arbetslöshet.

Hur ser du på villkoren för att jobba i socialtjänsten? Till exempel är personalomsättningen väldigt hög bland socialsekreterare som jobbar med barn och unga.
– Socialsekreterare som jobbar med utsatta grupper har ett väldigt krävande jobb. Uppgiften kommer alltid att vara krävande, det kommer man inte ifrån. Men det är som med alla andra anställningar, har man svårt att rekrytera och behålla personal så måste man se över anställningsvillkoren.

Hur då, högre löner?
– De kvinnliga akademikeryrkena i offentlig sektor – socialsekreterare, bibliotekarier, lärarkåren, sjuksköterskor och så vidare – har varit de stora förlorarna i lönebildningen i Sverige de senaste 25–30 åren. En förklaring är naturligtvis att det är kvinnodominerade yrken och fördomar som finns i samhället. En annan att offentlig sektor styrs av politiker som har så otroligt svårt att stå för att det behövs löneskillnader. Vi måste ha ökad lönespridning, utbildning måste löna sig.

Vad gör ni åt det?
– Vi har skapat karriärtjänster för lärare. Min uppfattning är att det är svårt att göra det i alla yrkeskategorier. Men från Folkpartiets sida driver vi och våra representanter i arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting frågan att det ska löna sig att utbilda sig.

Hur ska det betalas? Med lägre ingångslöner för 19-åringar?
– Nej, det blir marginellt. Och det går inte att göra ett jättelyft över en natt. Det måste vara som med lärarlönerna, en långsiktig strategi där man ökar år för år. Och då måste kommuner och landsting våga stå för ökad lönespridning och inte acceptera synen att rättvisa är lika lön för alla.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration: Martin Ander

Får minsta biten av lönekakan

Löneökningarna i landstingen går trögare än i kommunerna. ”Det är dags att vi ställer upp för dem som tjänar sämst”, tycker ett av Visions ombud, som vill sätta hårdare press på arbetsgivaren.  för 3 dagar sedan

Foto: Mostphotos

Slarv med kartläggningar

Alla arbetsgivare måste göra en komplett lönekartläggning varje år. Trots det var det sju landsting som inte gjorde det förra året. Ett av dem var Landstinget Blekinge.  för 7 dagar sedan

Vision kräver mer av SKL

Vision och SKL är överens om att möjligheterna till lönekarriär i landstingen behöver öka. Det måste SKL bli bättre på att förmedla till de lokala arbets­givarna, tycker Faraj Abuiseifan, central förhandlare på Vision.  för 7 dagar sedan

”Nu känner jag mig stark”. Mariana Sattouf tvivlade på att hon kunde få jobb. Efter att ha deltagit i bostadsbolaget Mimers program för nyanlända fick hon praktik och därefter arbete på Mio möbler. Foto: Rickard Kilström

Nya nyttan med allmännyttan

När otryggheten ökar i flera förorter axlar allmännyttan en ny roll. Nu sköter de inte bara fastigheterna, utan satsar också på läxläsning, sommaraktiviteter och ­arbetsförmedling. I Västerås fick Mariana Sattouf jobb och stärkt självförtroende.  för 4 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb