×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

De sätter färg på jobbet

2014-04-22, Tidningenvision.se

Konstföreningar på jobbet blir allt färre. Men i Södertälje håller man fanan högt. Konstklubben ordnar föreläsningar, ateljébesök, värvar aktivt medlemmar och har gjort konstlotteriet till ett riktigt event.

Fakta

1. Pejla med kollegerna om det finns fler intresserade, kalla till medlemsmöte.
2. Information om stadgar och liknande finns att ladda ner från Sveriges Konstföreningars webbplats.
3. Försök involvera arbetsgivaren. Kanske får ni ekonomiskt stöd och/eller möjlighet att avsätta en del tid för arbetet med föreningen.

Avgörandet sker varje år en kväll i december. I tre veckor har konstverken varit utställda i Södertälje stadshus entréhall, vinnarna (var tionde medlem) har sedan tidigare lottats fram under överinseende av kommunens lotterimyndighet, och nu ska rangordningen – i vilken ordning de får välja – fastställas genom att namnen dras ur en urna.

– Många tycker att konstlotteriet är en höjdpunkt. Så det gäller naturligtvis för oss att köpa in den konst medlemmarna vill ha, säger Monika Thorn, vice ordförande i SKAIS konstklubb, ansvarig för konstlotteriet och också en av dem som köper in konsten.

– Och jag tycker att vi brukar träffa rätt. Vi lägger nästan alla våra pengar på konst, köper mycket original, framför allt från lokala konstnärer, och ramar in allting så att den som vinner kan hänga upp den direkt.

Konstklubben, som är öppen för Södertäljes kommun- och bolagsanställda, har 325 medlemmar och har förutom lotteriet en livaktig programverksamhet. Men på många andra arbetsplatser har konstföreningarna tynat bort. För 20 år sedan fanns 1 439 konstföreningar på arbetsplatser i landet (föreningar anslutna till riksorganisationen Sveriges Konstföreningar). Nu finns det bara 428 kvar.

– En orsak är att arbetsmarknaden förändrats, att företag försvunnit eller slagits samman till större enheter. Ett exempel är Posten som förr hade konstföreningar på flera håll i landet. Det har man inte längre. En annan orsak är att det ges mindre tid för anställda att arbeta med konstföreningar. Resurserna minskas både vad gäller tid och ekonomiskt stöd, säger Mathias Jansson, informatör på Sveriges Konstföreningar, som tycker att arbetsgivare borde uppskatta konstföreningarnas verksamhet mer.

– Det är lite motstridigt att många samtidigt framhåller värdet av att främja nya idéer och innovationer som ett medel för att öka konkurrenskraften. Man ser inte kopplingen mellan kreativitet och kultur.

Hur kan den negativa trenden brytas?
– Genom att man lyfter betydelsen av konstföreningar, att de tillför ett mervärde för arbetsmiljön.

I Södertälje betalar medlemmarna 30 kronor per månad. Därutöver får konstklubben ett mindre bidrag från arbetsgivaren och styrelsen får avsätta lite tid för möten, åtta–nio per år. Konstinköpen sker på fritiden, liksom förstås de evenemang som arrangeras.

I höstas ordnades en föreläsningsserie om olika konstepoker, det görs besök i lokala konstnärers ateljéer och guidade visningar, nu närmast väntar en tur till Tändstickspalatset i Stockholm. Och senare i vår är det dags för vårsalongen, konstklubbens årliga arrangemang där anställda i kommunen och Telgekoncernen ställer ut sina egna verk. Utställningen inleds som sig bör med vernissage och mingel.

– Syftet med klubben är att väcka, underhålla och utveckla intresset för konst. Konst ska vara lättillgängligt, säger Monika Thor.

Men klubben växer inte av sig själv, och även om den har flera decennier på nacken ser man till att förnya sig. Sedan ett par år har klubben en egen Facebooksida där man bland annat visar upp en del konstinköp. Man har också sett till att få en ingång på intranätet.

– Och vi i styrelsen försöker vara ambassadörer. Vi försöker informera om klubben vid nyanställningar och nu ska vi också ha en värvningskampanj där vi lottar ut vinster både till de nya medlemmarna och till dem som värvar, säger Monika Thorn.

Fotnot: Förkortningen SKAIS står för Södertälje kommuns allmänna idrottssällskap. Det lite udda namnet för en konstklubb hänger ihop med att den bildades vid en tid när kommunen hade mängder av olika föreningar för anställda. Nu står konstklubben på egna ben, men namnet har bestått.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Lotta Gedell och Rebecka Berger, 
fackligt aktiva social­sekreterare i Skara, tycker att villkoren förbättrats Foto: Mika Väisänen

Lönelyft gav mer arbetsro

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper vars snittlöner ökade mest i fjol, enligt Tidningen Visions kartläggning. I Skara höjdes medellönen rejält: 12 procent.  2018-02-20

Illustration: Martin Ander

Nu ska lönerna bli mer rättvisa

Åtta av tio kommuner gjorde en lönekartläggning under 2017. Det är en rejäl uppryckning jämfört med tidigare då det inte var obligatoriskt att göra det varje år. Ett 30-tal kommuner har rättat till orättvisa löner de har hittat.  2018-02-22

Lite till de sämst betalda

Biblioteksassistenterna är en av Visions låglönegrupper. För andra året i rad hamnar yrkesgruppen i botten i Tidningen Visions löneundersökning.  2018-02-20

Prästens symbolkraft är urstark. Det är en lärdom från Thailand. Erik Stenberg-Roos är tillgänglig, men han är aldrig kompis. Här är han Svenska kyrkan i utlandet. Foto: Jonas Gratzer

Präst med sand mellan tårna

Prästen Erik Stenberg-Roos är Svenska kyrkans utsände i södra Thailand. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.  2018-02-20

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb