×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så får du ut mest av personalenkäten

2013-09-24, Tidningenvision.se

Har du fyllt i en personalenkät utan att se röken av resultatet? Du är sannolikt inte ensam. Dåliga resultat kan försätta ledningen för en arbetsplats i chock.

Fakta

• Se till att facket är involverat när medarbetarundersökningar planeras. Exempelvis om det är särskilda frågor man från fackligt håll vill ha belysta.

• Det måste finnas ordentligt med tid att diskutera resultaten, exempelvis vid en arbetsplatsträff.

• En medarbetarenkät bör inte skickas ut samtidigt som det pågår stora förändringar i en organisation. Resultaten är en ögonblicksbild och kan bli väldigt missvisande om enkäten skickas ut vid fel tidpunkt.

• Chefer behöver tid att förbereda sig för eventuella dåliga resultat. Möjlighet till stöd från en personalavdelning för att göra handlingsplaner är bra.

• Använd så tydliga och konkreta frågor som möjligt. Undvik värdeladdade frågor.

Resultatet var mer än tydligt. Personalenkäten visade att förtroendet för arbetsplatsens chefer var i botten. Trots det kom inte några förslag till förbättringar.

Exemplet kommer från en sydsvensk arbetsplats och är långt ifrån ovanligt. Men om det ska vara någon vits med en personalenkät behövs en ledning som har en plan om det blir dåliga resultat, anser Robert Holmberg biträdande lektor på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

– Det händer att man får dåliga resultat och inte vet vad man ska göra med dem, och därför blir överrumplad. Det kan till och med bli en krisupplevelse, säger Robert Holmberg, .

Tillsammans med två kolleger genomför han just nu en forskningsstudie om personalenkäter, och vilken röst de ger till de anställda som fyller i enkäterna. Att en enkät kan ge uppslag till förbättringar är uppenbart. Men för att materialet ska bli användbart krävs att cheferna är förberedda och även har en tanke om hur man tar itu med eventuella dåliga resultat.

Det finns också risker om personalenkäter används slentrianmässigt, utan intresse från ledningen.

– Om den högre ledningen egentligen inte är särskilt intresserad, då lämnar man de lägre cheferna, som får ta emot all feedback, i sticket. Och sannolikheten att de lägre cheferna ska kunna göra något bra är ganska låg och då känner personalen sig sviken och lurad. För de hade faktiskt försökt att säga något, säger Robert Holmberg.

– Är ledningens intresse litet kan det därför vara bättre att låta bli att skicka ut någon enkät, fortsätter han.

Enkäter riskerar också att styra en organisation åt ett håll man inte önskar, att det kan finnas outtalade värderingar i frågorna. Som att chefer bör ge feedback.

– Det är ju bra. Men funkar det så i verkligheten? Är det realistiskt? Kanske får man feedback från andra kolleger som inte är chefer.

Risken är också att man i frågorna missar lokala, unika, drag i verksamheten.

Facken borde ha ett intresse av att engagera sig mer när personalenkäter förbereds, anser Robert Holmberg.

– Jag tycker att man borde kunna bidra och ställa frågor om mål, och om hur det ska bli en bra process hela vägen fram. Det ligger i medlemmarnas intresse att man gör något som är bra och inte kostar mer än det smakar.

 

Läs även: "Många är rädda för att svara ärligt"

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Bra kolleger och nya, ­spännande arbetssätt gjorde att Madeleine 
Palm (till vänster) sa ja till ytterligare ett år. Här med arbetskamraten Anki Ljung Foto: Rickard Kilström

Det här får 65+ att vilja stanna

När ska du gå i pension? De flesta vill sluta jobba vid 65 år eller tidigare. Men Tidningen Visions undersökning visar också att många av dem skulle överväga att arbeta vidare om de fick bättre villkor.  2018-08-16

Tandsköterskan Ylva Guhrén-Krook, 63 år, kan tänka sig att jobba tills hon blir 70, men bara om hon skulle få möjlighet att gå ner på deltid redan nu Foto: Rickard Kilström

Streta på eller göra sorti?

Jobba på till 70 eller sluta i förtid och få tid till annat än arbete? Hur var och en vill och kan göra hänger ihop med många saker: ekonomi, hälsa, familjesituation och arbetsmiljö. Möt några av dem som funderat kring pensionering.  2018-08-15

Johanna Björck har nytta av sina erfarenheter som döv: ”Jag har utvecklat en förmåga att läsa av folk. Som inspektör kan jag inte bara vara paragrafryttare, jag måste ha empati också.”  Foto: Rickard Kilström

”Intelligensen sitter inte i öronen”

Redan som tonåring visste Johanna Björck att hon ville bli miljöinspektör. Men många avrådde henne. Hur skulle en döv klara jobbet? Utmärkt har det visat sig. Men det har funnits hinder på vägen.  2018-08-13

Foto: Mostphotos

Grön journal för miljö och personal

Det finns miljöcertifieringar inom många olika områden. Men inom vårddokumentation har det saknats. Tills nu.  2018-08-15

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb