×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så får du ut mest av personalenkäten

2013-09-24, Tidningenvision.se

Har du fyllt i en personalenkät utan att se röken av resultatet? Du är sannolikt inte ensam. Dåliga resultat kan försätta ledningen för en arbetsplats i chock.

Fakta

• Se till att facket är involverat när medarbetarundersökningar planeras. Exempelvis om det är särskilda frågor man från fackligt håll vill ha belysta.

• Det måste finnas ordentligt med tid att diskutera resultaten, exempelvis vid en arbetsplatsträff.

• En medarbetarenkät bör inte skickas ut samtidigt som det pågår stora förändringar i en organisation. Resultaten är en ögonblicksbild och kan bli väldigt missvisande om enkäten skickas ut vid fel tidpunkt.

• Chefer behöver tid att förbereda sig för eventuella dåliga resultat. Möjlighet till stöd från en personalavdelning för att göra handlingsplaner är bra.

• Använd så tydliga och konkreta frågor som möjligt. Undvik värdeladdade frågor.

Resultatet var mer än tydligt. Personalenkäten visade att förtroendet för arbetsplatsens chefer var i botten. Trots det kom inte några förslag till förbättringar.

Exemplet kommer från en sydsvensk arbetsplats och är långt ifrån ovanligt. Men om det ska vara någon vits med en personalenkät behövs en ledning som har en plan om det blir dåliga resultat, anser Robert Holmberg biträdande lektor på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

– Det händer att man får dåliga resultat och inte vet vad man ska göra med dem, och därför blir överrumplad. Det kan till och med bli en krisupplevelse, säger Robert Holmberg, .

Tillsammans med två kolleger genomför han just nu en forskningsstudie om personalenkäter, och vilken röst de ger till de anställda som fyller i enkäterna. Att en enkät kan ge uppslag till förbättringar är uppenbart. Men för att materialet ska bli användbart krävs att cheferna är förberedda och även har en tanke om hur man tar itu med eventuella dåliga resultat.

Det finns också risker om personalenkäter används slentrianmässigt, utan intresse från ledningen.

– Om den högre ledningen egentligen inte är särskilt intresserad, då lämnar man de lägre cheferna, som får ta emot all feedback, i sticket. Och sannolikheten att de lägre cheferna ska kunna göra något bra är ganska låg och då känner personalen sig sviken och lurad. För de hade faktiskt försökt att säga något, säger Robert Holmberg.

– Är ledningens intresse litet kan det därför vara bättre att låta bli att skicka ut någon enkät, fortsätter han.

Enkäter riskerar också att styra en organisation åt ett håll man inte önskar, att det kan finnas outtalade värderingar i frågorna. Som att chefer bör ge feedback.

– Det är ju bra. Men funkar det så i verkligheten? Är det realistiskt? Kanske får man feedback från andra kolleger som inte är chefer.

Risken är också att man i frågorna missar lokala, unika, drag i verksamheten.

Facken borde ha ett intresse av att engagera sig mer när personalenkäter förbereds, anser Robert Holmberg.

– Jag tycker att man borde kunna bidra och ställa frågor om mål, och om hur det ska bli en bra process hela vägen fram. Det ligger i medlemmarnas intresse att man gör något som är bra och inte kostar mer än det smakar.

 

Läs även: "Många är rädda för att svara ärligt"

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Lotta Gedell och Rebecka Berger, 
fackligt aktiva social­sekreterare i Skara, tycker att villkoren förbättrats Foto: Mika Väisänen

Lönelyft gav mer arbetsro

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper vars snittlöner ökade mest i fjol, enligt Tidningen Visions kartläggning. I Skara höjdes medellönen rejält: 12 procent.  2018-02-20

Illustration: Martin Ander

Nu ska lönerna bli mer rättvisa

Åtta av tio kommuner gjorde en lönekartläggning under 2017. Det är en rejäl uppryckning jämfört med tidigare då det inte var obligatoriskt att göra det varje år. Ett 30-tal kommuner har rättat till orättvisa löner de har hittat.  2018-02-22

Lite till de sämst betalda

Biblioteksassistenterna är en av Visions låglönegrupper. För andra året i rad hamnar yrkesgruppen i botten i Tidningen Visions löneundersökning.  2018-02-20

Prästens symbolkraft är urstark. Det är en lärdom från Thailand. Erik Stenberg-Roos är tillgänglig, men han är aldrig kompis. Här är han Svenska kyrkan i utlandet. Foto: Jonas Gratzer

Präst med sand mellan tårna

Prästen Erik Stenberg-Roos är Svenska kyrkans utsände i södra Thailand. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.  2018-02-20

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb