×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Göteborgsstudenter delar på Visionsstipendium

2013-09-30, Tidningenvision.se

Socialsekreterarnas arbetssituation står i fokus för den uppsats som knep förstapriset när Vision delar ut stipendium till studenter i socialt arbete för första gången.

Malin Kivisrand och Johanna Johansson blev premiärvinnarna med uppsatsen Flykten från socialtjänsten. Med sin uppsats anknyter studenterna till en för Vision viktig diskussion kring kvaliteten i socialtjänsten och socialsekreterarnas arbetssituation.

– Det skrivs mycket om hur dålig socialtjänsten är. Det påverkar oss socionomstudenter inte minst eftersom jobbet som socialsekreterare ofta är det första vi möter. Att så många flyr från socialtjänsten inom loppet av ett par år var därför något vi ville titta närmare på, säger Malin Kivisrand.

Studenterna gjorde slag i saken och genomförde en webbenkät som besvarades av 261 socialsekreterare i Göteborgsregionen. Resultatet visar att var fjärde socialsekreterare inte vill jobba kvar på arbetsplatsen ett år framåt i tiden om arbetssituationen är densamma. Varannan tycker dessutom att deras egna värderingar krockar med de krav som arbetsgivaren ställer.

Blev ni förvånande över resultatet?

– Redan under min praktik på ett socialkontor slogs jag av hur dålig arbetsmiljön var så resultatet var till viss del ganska väntat. Men vi blev positivt överraskade av att så många uttryckte stolthet över det egna och kollegornas arbete även om yrkesstoltheten såklart minskar när problemen breder ut sig, säger Johanna Johansson. 

Den viktigaste åtgärden för att få bukt med svårigheterna är en längre introduktionstid för nyanställda, tror studenterna som hoppas att uppmärksamheten kring uppsatsen kan bidra till att situationen förbättras på sikt.

Stipendiaterna kommer även uppmärksammas på Göteborgs universitet i slutet av månaden och på socialarbetardagen i Göteborg den 6 november. Nästa års vinnare av Visions stipendium, som fortsättningsvis ska delas ut årligen, utses i september 2014.

Ellen Larsson

ellen.larsson@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb