×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Regeringen mörkar om utdragna vikariat

2013-11-25, Tidningenvision.se

EU-kommissionen har tröttnat på att Sverige tillåter att personer kan vara tillfälligt anställda hos samma arbetsgivare år efter år. Det senaste brevet från EU-kommissionen har regeringen hemligstämplat, vilket tyder på att frågan är känslig.

Fakta

Sedan 2007 finns fyra olika sorters tillfälliga anställningsformer.

Allmän visstidsanställning: Får användas fritt av arbetsgivaren. Om man haft en sådan anställning i mer än två år under en femårsperiod övergår anställningen i en tillsvidaretjänst.

Vikariat: Måste ersätta en specifik tjänst eller specifika arbetsuppgifter. Även här gäller att om vikariatet varat längre än två år övergår den i en tillsvidareanställning.

Säsongsarbete: Får användas om det handlar om arbete som bärplockning, jordgubbsförsäljning och liknande som är tydligt kopplat till en viss tid på året.

Arbetstagare som fyllt 67 år: Tidsbegränsade anställningar får användas om personen är äldre än 67.

Utöver detta finns möjligheten till provanställningar på max sex månader.

Källor: TCO, Lagen.nu

2007 införde regeringen nya regler för tidsbegränsade anställningar. Den stora förändringen var att anställningsformen ”allmän visstidsanställning” infördes. Problemet var att det gav arbetsgivarna möjligheten att växla mellan vikariat och allmän visstidsanställning, och på så sätt öppnade för att låta personer ha tillfälliga anställningar på samma arbetsplats år efter år.

Fenomenet är inte heller ovanligt. En TCO-undersökning från i somras visade att omkring 65 000 svenskar hade arbetat mer än fem år hos sin dåvarande arbetsgivare utan att få en tillsvidareanställning (fast anställning). Redan 2007 anmälde också TCO Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU-direktivet om visstidsarbete. Efter många turer och lång tid krävde kommissionen i vintras att Sverige ska ändra reglerna, annars hotar en process i EU-domstolen.

Regeringen försvarar dock lagstiftningen och i ett mejl till kommissionen från september i år står att man ska ”initiera en grundlig analys vilken kommer att involvera arbetsmarknadens partner”, det vill säga fack och arbetsgivarorganisationer.

Någon sådan inbjudan har TCO dock inte sett.

– Nej, och det är lite förvånande eftersom kommissionen sagt att man under hösten ska ta ställning till om man ska driva ärendet till EU-domstolen, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

Han fortsätter:

– Det är anmärkningsvärt att regeringen drar ut på en sådan här sak. Jag är rädd att det är en avledande manöver, för att vinna tid.

EU-kommissionen har också svarat på regeringens senaste korrespondens. Hur svaret lyder vet vi inte. Brevet är hemligstämplat av regeringen.

– Tidigare har all korrespondens varit öppen, nu i slutskedet gör man en annan bedömning. Det tyder på att det är känsligt, säger Samuel Engblom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb