×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tveksam valfrihet i hemtjänsten

2013-03-12, Tidningenvision.se

Sedan det fria kundvalet i hemtjänsten infördes i Stockholm har antalet utförare ökat kraftigt. Men i en rapport från Äldrecentrum ifrågasätts om det i praktiken har lett till ökad valfrihet för äldre.

Blev det bättre med LOV, lagen om valfrihetssystem? Nej, det har inte blivit den ökning av valfriheten och mångfalden som man föresatte sig när lagen infördes. Det konstateras i forskningsstiftelsen Äldrecentrums rapport ”Valfrihetens LOV”.

Stockholms stad införde kundval i hemtjänsten 2002. Tio år senare, i januari 2013, finns det 235 olika privata och kommunala hemtjänstenheter att välja mellan.

Det stora antalet gör det svårt att skaffa sig överblick, skriver Äldrecentrum, och framhåller att LOV inte heller ger de äldre möjlighet att styra över det de själva tycker är viktigast: vem som kommer och vad den personen ska hjälpa till med.

Dessutom är hemtjänstföretagens presentationer väldigt lika vilket inte heller underlättar valet, till exempel: ”Kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet vill vi ska vara våra kännetecken” eller ”Om du vill ha hemtjänst som bygger på mänskliga värderingar ska du välja oss”.

När det gäller mångfald finns det visserligen ett stort antal utförare att välja på, men de flesta erbjuder – som syns i presentationerna  – ungefär samma sak. Den specialisering som finns gäller hemtjänst på olika språk.

Det finns inte heller något som tyder på att LOV leder till högre kvalitet i hemtjänsten eller att den bli effektivare. Snarare ger många aktörer högre kostnader för information, uppföljning och resor, skriver Äldrecentrum. Att det finns så många olika utförare kan också skapa problem när det gäller samordning mellan olika aktörer som är involverade i omsorgen om den enskilda personen.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb