×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Socialsekreterare ställer politikerna mot väggen

2013-03-21, Tidningenvision.se

Låga löner, tung arbetsbelastning och en skenande personal­omsättning. Det var de heta frågorna när ett hundratal socialsekreterare i Uppsala ställde ansvariga politiker till svars.

Klockan är sex på kvällen och aulan är full av socialsekreterare. Efter flera år av protester, manifestationer och tidningsartiklar mot låga löner och dålig arbetsmiljö går det inte att ta miste på lusten att debattera.

På scenen sitter nämligen sex lokala politiker och nu har socialsekreterarna chans att få svar på sina frågor. Bakom evenemanget i Brantingskolan i Uppsala står socialarbetarnätverket Nu bryter vi tystnaden som stöds av både Vision och SSR.

Flera socialsekreterare vittnar om en ekonomism som brett ut sig och att kravet på en budget i balans har gjort det omöjligt att ge barn och ungdomar det stöd de behöver och har rätt till.

Anders A Aronsson (FP), ordförande i socialnämnden för barn och unga, kände inte igen sig:

– Ekonomin är inte helig. Vi ställer barnens bästa i fokus, om det innebär att vi måste skrida över budget så får det vara så. Det är väldigt sällan vi i nämnden avslår förslag ni kommer med, sade han, varpå några spridda protester hördes från publiken.

Temperaturen höjdes när arbetsvillkoren kom på tal.
I Uppsala finns utbildade socionomer med flera års erfarenhet av tvångsvårdslagstiftning som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden.

Hög arbetsbelastning och låga löner gör att erfaren personal flyr kommunen. På vissa enheter har personalomsättningen varit drygt 50 procent under det gångna året.

– Samtidigt har den administrativa bördan ökat och vi har mindre tid att träffa klienterna. Det gör
det svårt att upprätthålla kvaliteten och besluten blir inte så välgrundade, sade socialsekreterare My Eriksson.

Kvällens längsta applåd följde på en rak fråga till politikerna i panelen: Hur ska ni locka de bästa av dagens socionomstudenter att bli socialsekreterare i Uppsala?

Alla politiker var rörande överens. Socialarbetarkårens löner måste höjas för att locka framtidens socialsekreterare och komma till rätta med den skenande personal­omsättningen.

– Men det löftet har vi ju fått av dig tidigare. Vi väntar fortfarande på att det ska effektueras, sade socialsekreteraren Pia Sandkvist och vände sig till folkpartisten Anders A Aronsson.

Ordföranden för socialnämnden för barn och unga ville hellre titta framåt än bakåt och signalerade att det kan bli en satsning i 2014 års budget.

Lönekartläggning, ett nytt socialpolitiskt forum och bättre återkoppling på resultaten i medarbetarundersökningar. Det var tre konkreta förbättringsförslag som politikerna och socialsekreterarna kom överens om den här kvällen.

Socialsekreteraren Elin Hamn­quist lämnade Brantingskolan med politikernas löfte om höjda löner ringande i öronen.

– Det är klart att jag hoppas att det blir så, men som utvecklingen har varit hittills är jag inte helt övertygad. Vi måste nog fortsätta att bråka och ställa krav om det ska hända något.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb