×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Krav på nytt kunskapscentrum för arbetsmiljön

2013-03-04, Tidningenvision.se

Arbetsmarknadens parter, däribland TCO, Saco, SKL och Svenskt Näringsliv kräver att regeringen inrättar ett nytt nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön.

–Vi behöver veta mycket mer om hur vi människor reagerar på villkoren i det moderna arbetslivet för att kunna åstadkomma ett arbetsliv som hållbart och modernt, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

2007 lade den då nytillträdda alliansregeringen ned Arbetslivsinstitutet som bedrev forskning och spred kunskaper om arbetsmiljö.

Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet bildades 2008 och lämnade 2011 sin utredning till regeringen. Slutsatsen var att Sverige behöver ett nytt kunskapscentrum som ska bevaka forskningsläget på arbetsmiljöområdet och sprida kunskaperna vidare.

Nu tycker arbetsmarknadens parter TCO, Saco, LO, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen samt KFO att det är dags att gå från ord till handling. Parterna har också ett förslag på långsiktig finansiering.

–Det finns ett bidrag till företagshälsovården på 500 miljoner kronor per år och stora delar av det står outnyttjat, säger Jana Fromm, utredare på TCO.

Kunskapscentret ska inte bedriva egen forskning. Men parterna vill att de bland annat ska ha följande uppdrag:

 

  • Bevaka och förmedla information om svensk och internationell arbetsmiljöforskning
  • Tillhandahålla webbportal med svenska aktörer på arbetsmiljöområdet
  • Ta fram kunskapssammanställningar
  • Bidra till att säkerställa att det finns högskoleutbildningar och kompetens på arbetsmiljöområdet
  • Se till att det finns lättillgänglig information för den som söker aktuella forskningsrön
  • Upprätta och hålla register över svenska forskargrupper för att få kunskap om pågående projekt

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb