×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Allt tyngre jobb för socialsekreterare

2013-06-05, Tidningenvision.se

Alltför många och tunga ärenden sätter hård press på socialsekreterarna. Bara var fjärde som arbetar med ekonomiskt bistånd räknar med att jobba kvar om tre år, visar en undersökning som Vision har gjort.

Fakta

  • Den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bör även granska personalens arbetsbelastning vid tillsynen av socialtjänsten.
  • Kommunerna måste förbättra introduktionen av nyanställda.
  • Arbetsgivarna måste garantera grundläggande professionsstöd.
  • Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att skapa riktlinjer kring hot och våld mot män inom det sociala området.

Nästan 1200 socialsekreterare och biståndshandläggare har svarat på frågor om hur de ser på sina arbetsvillkor. Enkäten skickades till medlemmar i Vision som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Fram träder en dubbel bild. Å ena sidan uppger hela 84 procent att de trivs ”ganska bra” eller ”mycket bra” på sina jobb. Å andra sidan anser lika många att arbetsbelastningen är ”ganska hög” eller ”mycket hög”. Den bilden stämmer väl med de olika protester och manifestationer mot en allt mer slimmad socialtjänst som har spridit sig över landet under senare år.

Det är främst mängden ärenden som upplevs som problematisk. Enligt undersökningen är det de som arbetar med ekonomiskt bistånd som drar det tyngsta lasset, drygt 40 procent av denna grupp upplever att arbetsbelastningen är ”mycket hög”.

– Socialsekreterarnas arbetsbelastning har ökat under senare år. Det beror bland annat på förändringarna i sjukförsäkringen, det förklarar varför de som jobbar med ekonomiskt bistånd drabbas hårdast, säger Visions förbundsordförande Annika Strandhäll.

Också när det gäller personalomsättning sticker de socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd ut. 55 procent upplever att det är hög omsättning på personal på deras enhet, för biståndshandläggarna är motsvarande siffra 27 procent.

Vad tror du att du gör om tre år, lyder en fråga i undersökningen och även här kan man spåra den pressen på dem som arbetar med ekonomiskt bistånd. Bara en fjärdedel tror att han eller hon är kvar på sin nuvarande tjänst, en tredjedel tror att de kommer att arbeta för en annan arbetsgivare.

Totalt anger var tredje person i undersökningen att de har blivit utsatta för hot och våld på jobbet under de senaste två åren, männen drabbas i högre utsträckning än kvinnorna.

Bland de anställda inom ekonomiskt bistånd har hälften råkat ut för en hotfull eller våldsam situation. Samtidigt uppger hela 78 procent inom detta verksamhetsområde att de saknar väl kända och inarbetade rutiner för denna typ av situationer.

Det är helt oacceptabelt, konstaterar Annika Strandhäll.

– Så får det inte vara på ett socialkontor. Där måste dessa frågor stå mycket högt upp på dagordningen, säger hon.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb