×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Personal får skulden när politiker sparar

2013-02-26, Tidningenvision.se

Göteborgs äldreomsorg får dåligt betyg av medborgarna. Och det är de anställda som får bära hundhuvudet, trots att de flaggat för problemen långt tidigare.

Fakta

1. Ändra ledningsstrukturen till en organisation som kan påverkas från ”golvet”.

2. Inför mätinstrument på utförd arbetstid hos brukarna. Det blir lättare att bevilja hjälp anpassad till verkligheten.

3. Låt biståndshandläggare göra professionella bedömningar utan att styras så hårt av budgeten.

4. Färre ärenden per biståndshandläggare.

5. Sluta ta pengar från äldreomsorgen varje gång det ska sparas.

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings rapport, Öppna jämförelser – vård och omsorg av äldre 2012, är ingen rolig läsning för styrande och anställda i Göteborgs stad. På punkt efter punkt har medborgarna gett sämre betyg till kommunens äldreomsorg än vad invånarna i majoriteten av landets andra kommuner har gett till sina.

Kritiken handlar till exempel om att personal inom hemtjänsten inte har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete, att omsorgstagare inte känner sig trygga och om ett allmänt missnöje med hemtjänsten.

– Det kom som en chock för politikerna, trots att vi har informerat om situationen för våra chefer tidigare, säger Caroline Stråle Svensson, biståndshandläggare i Lundby stadsdelsförvaltning.

Hon anser att den omorganisation som gjordes i Göteborgs stadsdelsförvaltningar för ett par år sedan ligger bakom informationsglappet.

– Chefsstrukturen har blivit så hierarkisk. Även om min närmsta chef är bra och lägger fram våra synpunkter uppåt, så tappas de bort sedan. Vissa chefer högre upp lyssnar inte, och det verkar som att politikerna inte får rätt information från förvaltningscheferna.

Som biståndshandläggare bedömer Caroline Stråle Svensson, enligt socialtjänstlagen, vilken hjälp de äldre ska ha.

– Men egentligen är det inte socialtjänstlagen som styr, utan budgeten. År efter år har man beslutat om besparingar inom äldreomsorgen.

Det har lett till färre platser på äldreboende och korttidshem, och att fler i stället får hjälp i hemmet, trots stora omsorgsbehov.

Dessutom har Caroline Stråle Svensson och hennes kolleger tvingats bevilja allt mindre tid för hemtjänstpersonalen i deras dagliga besök hos de äldre.

– Det känns förstås inte bra, men eftersom det är jag som fattar besluten får jag möta frustrationen från de äldre och deras anhöriga, men också från hemtjänstpersonalen som inte har tid att göra det de ska. Det är en tuff situation.

Samtidigt har Caroline Stråle Svensson inte en tanke på att byta yrke.

– Jag älskar verkligen mitt arbete, men det vore ännu roligare om jag kunde göra det jag ska.

Lotta Ekstedt

lotta.ekstedt@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb