×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nytt fackligt nätverk för kyrkvaktmästare

2013-02-21, Tidningenvision.se

Vision i Stockholms stift har startat ett nätverk för kyrkvaktmästare och annan servicepersonal i kyrkorna. Det första målet är att yrkesgruppen ska få bättre kompetensutveckling.

Nätverket hade nyligen sin andra träff, en halvdag i Visions förbundshus på Kungsgatan i Stockholm. Ett 50-tal kyrkvaktmästare och annan servicepersonal i Svenska kyrkan, vilket är nästan hälften av yrkeskåren i stiftet, var på plats. Gästföreläsaren biskop Eva Brunne pratade om vaktmästarnas roll i kyrkan.

Stefan Zsupos, kyrkvaktmästare  och Visions regionala skyddsombud i Stockholms stift som tagit initiativet till nätverket, efterlyser bland annat ett kompetensutvecklingspaket som kan leda till att kyrkvaktmästare och servicepersonalen blir ett profilyrke inom Svenska kyrkan på samma sätt som präster, diakoner och pedagoger som har specificerade yrkeskrav.

–Det krävs egentligen mycket mer av kyrkvaktmästarna än vad det står i tjänstebeskrivningarna men det syns tyvärr inte i lönekuvertet, säger Stefan Zsupos.

Kyrkvaktmästaren är ofta den första som möter besökarna i kyrkan. Det ställer stora krav på social kompetens att kunna möta människor både i glädje och sorg på ett bra sätt.

–Vaktmästaren är också ett kitt mellan de olika yrkeskategorierna i kyrkan. Är det några problem vänder man sig ofta till vaktmästaren som löser det, tyvärr har vi inte betalt för det, säger Stefan Zsupos.

Andra exempel på områden där kyrkvaktmästare skulle behöva kompetensutveckling är energibesparingsåtgärder, ljudteknik och inte minst teologi.

–Kyrkvaktmästarna hamnar ofta i samtal med församlingsbor och då gäller det att känna till ramarna i den tro vi har, säger Stefan Zsupos.

Sedan tidigare finns även ett liknande nätverk för kyrkans pedagoger och senare i år räknar Vision att starta nätverk även för administratörer, diakoner och präster.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb