×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Krav på höga böter i Krokomrättegången

2013-12-19, Tidningenvision.se

Villkorlig dom och kraftiga böter. Det yrkade åklagaren Åse Schoultz på när rättegången mot två chefer i Krokoms kommun avslutades i dag. Cheferna står åtalade för att ha vållat en anställds självmord.

Den 10 juni 2010 tog socialsekreteraren Lars Persson sitt liv efter att ha känt sig mobbad av sin arbetsledare under flera månader.

De två cheferna som hade arbetsmiljöansvaret står åtalade för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Åklagaren anser att de två cheferna inte gjorde något för att för att undersöka och förbättra Lars Perssons arbetsmiljö och att deras passivitet i slutändan fick konsekvensen att han blev djupt deprimerad och till slut tog sitt liv.

- De har inte gjort någon utredning, ingen riskbedömning inte vidtagit några andra åtgärder än att skicka honom till företagshälsovården. Lasse var problemet, inte arbetsplatsen, sade åklagaren Åse Schoultz i sin slutplädering.

Trots att cheferna visste att Lars Persson var i mycket dåligt skick gjorde de ingenting för att förbättra han arbetsmiljö.

Åklagaren Åse Schoultz argumenterade för att det fanns ett tydligt samband mellan chefernas passivitet och Lars Perssons självmord.

- Orsakssambandet är klockrent. Är en människa i djup depression ligger det i farans riktning att det finns en risk för att han tar sitt liv, sade hon.

Åse Schoultz påpekade också att cheferna hade alla möjligheter att göra något för att förbättra Lars Perssons arbetsmiljö. De hade arbetsmiljöansvaret, befogenheter, ekonomiska resurser och kunskaperna.

- Hade de följt lagar och föreskrifter hade med hög grad av sannolikhet Lasse varit med oss här i dag, sade hon i rätten.

Lars Perssons barns målsägarbiträde Mats El Kott anser att cheferna inte bara varit passiva utan att hot om varning, uppsägning och avskedande i sig varit en del i mobbningen av Lars Persson och att även det bidrog till självmordet.

När cheferna plötsligt meddelade att Lars Person skulle varnas försämrades hans tillstånd allvarligt och i samband med att arbetsgivaren ville skärpa bestraffningen och starta ett avskedsförfarande blev han sjukskriven för depression. Samma dag som han skulle få beskedet om avsked tog han sitt liv.

- Det kan inte vara något som helst tvivel om sambandet. Det var uppenbart att man försökte skada Lasse Persson, sade Mats El Kott i rätten.

Cheferna har hela tiden hävdat att man hade skäl att avskeda Lars Persson på grund av flera misstag han begått i jobbet. Men enligt åklagarsidan har cheferna inte presenterat några konkreta fel som skulle vara tillräckliga för vare sig avsked eller uppsägning.

De båda chefernas försvarare sade i sina slutpläderingar att cheferna inte alls varit passiva eller haft någon avsikt att skada Lars Persson och att ingenting talade för att de begått något brott.

Den högre chefens försvarare Rolf Lohse sade att Lars Persson mådde dåligt för att han vägrade acceptera arbetsledarens spelregler och att han kände sig kränkt och mobbad när han fick kritik.

Den närmaste chefens försvarare Andreas Victor sade att ingen arbetsplats är perfekt och det var mycket svårt för hans klient att veta exakt vad han skulle göra i den extremt svåra situationen.

- Det finns ingen manual för hur man ska agera i varje situation. därför kan man inte säga att min klient har handlat fel. Han sade också att det är mycket svårt att slå fast orsakssambandet mellan konflikten på jobbet och Lars Perssons självmord.

- Det fanns ingen enkel orsak till att Lars Persson tog sitt liv, sade han.

Andreas Victor anser att cheferna inte heller kan lastas för att arbetsgivaren hotade med avsked och andra bestraffningar eftersom det bara är personalavdelningen som har befogenheterna att besluta om arbetsrättsliga åtgärder.

Åklagaren Åse Schoultz yrkade på att de båda cheferna ska dömas till villkorliga domar och kraftiga böter. Hon valde att inte yrka på fängelsestraff eftersom de båda cheferna sedan tidigare är ostraffade.

Försvaret anser att cheferna är oskyldiga och att de ska frikännas helt.

Domen kommer den 30 januari 2014.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb