×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så slog krisen mot arbetsvillkoren i EU

2013-08-27, Tidningenvision.se

Miljontals unga utan jobb, mer ofrivillig deltid, sämre anställningsskydd och ökad oro för jobben. Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot jobben i Europa, visar en EU-rapport.

Under de värsta åren 2009 och 2010 ökade arbetslösheten i så gott som samtliga EU-länder. Därefter vände trenden, men bara i Tyskland, Österrike och Beligien var arbetslösheten 2011 lägre än den varit före krisen 2007. Sammantaget försvann 4,3 miljoner arbetstillfällen i EU 2009–2011.

Det framgår av EU-rapporten ”Impact of the crisis on working conditions in EU”, en kartläggning av hur krisen påverkat arbetsförhållanden, arbetsrättsliga regler och hälsa hos anställda i EU-länderna.

Unga har drabbats hårdare än äldre, samtidigt som skillnaderna mellan olika länder är stora. I Holland är arbetslösheten bland 15–25 åringar 5,5 procent, i Italien är den 22,7 procent. Inom hela EU finns 14 miljoner unga som varken har jobb, praktik eller går någon utbildning.

Även inom andra områden är effekten förstås störst i de länder som drabbats hårdast av krisen. Men oron för att förlora jobbet ökade inte bara i Grekland, Spanien, Irland och andra länder med hög arbetslöshet, utan även i andra mindre drabbade stater som Slovenien och Tjeckien.

I rapporten tas också upp att flera länder infört nya lagar och regler som sannolikt lett till minskad trygghet: Grekland, Italien, Spanien och Rumänien är länder som infört kortare uppsägningstider, längre provanställningar eller andra förändringar som gör det enklare att säga upp personal.

Likaså har flera länder nya regler som ökar arbetsgivares rätt att ge anställda  tidsbegränsade anställningar. Det gäller framför allt i länder som före krisen hade väldigt låg andel tidsbegränsat anställda, som Tjeckien, Estland och Litauen. Men statistiken visar att andelen anställda som tagit ett tillfälligt jobb i brist på möjligheten att få en fast anställning har ökat i 17 av de 27 medlemsländerna.

När det gäller att anställda mot sin vilja måste gå ned i arbetstid är effekten tydligast i de hårdast drabbade krisländerna. Ofrivilligt deltidsarbete ökade kraftigt i länder som Grekland, Irland, Spanien och Litauen, medan det minskade i bland annat Tyskland och Belgien.

Däremot har det inte skett någon försämring under krisåren när det gäller sjukfrånvaro och olyckor på arbetsplatser. I majoriteten av de länder som finns med i statistiken minskade sjukfrånvaron. En tänkbar förklaring som anges är dock att flera länder minskat sjukpenningen och/eller infört fler karensdagar.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  igår kl 09:10

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  igår kl 09:09

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  igår kl 09:08

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  igår kl 08:03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb