×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ökande kostnader pressar kommunerna

2013-04-24, Tidningenvision.se

Åldrande befolkning, flera barn i skolorna och stora underhållsbehov pressar kommunernas och landstingens ekonomi. Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att omkring 100 kommuner kommer att gå med underskott i år.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i dag sin senaste ekonomirapport. Skatteintäkterna, som är den största delen av kommunernas och landstingens inkomster, kommer de kommande åren att vara fortsatt bra tack vare relativt låg arbetslöshet och att hushållen har bra ekonomi. Men utgifterna ökar kraftigt.

–Kommunsektorn har ökande intäkter men kostnadstrycket är ännu större. Utan skattehöjningar och statsbidragsökningar blir det väldigt svårt att hålla ekonomin igång, säger Mats Kinnvall, chefsekonom på SKL.

Kostnadsökningarna beror på att allt fler äldre kräver mer vård och omsorg och att fler unga behöver förskola och skola. Kraven på sjukvården och kollektivtrafiken ökar och dessutom har kommunerna och landsting stora behov av renoveringar i byggnader och anläggningar.

SKL räknar med att omkring 100 kommuner och flera landsting kommer att gå med underskott i år. 2012 gick bara 19 kommuner och 3 landsting med underskott men det berodde till stor del på att kommunerna och landstingen fick tillbaka försäkringspengar från AFA.

För att klara ekonomin räknar SKL med att kommunerna måste höja skatten med 6 öre och landstingen med 38 öre fram till 2016.

SKL har inte begärt några extra statsbidrag men räknar med att sektorn får lika stora bidrag som man fått tidigare år. Ännu är det inte klart om det blir så.

–Vi vet ännu ingenting. Det vi hittills har fått höra från regeringshåll är att de inte har någon information. Därför utgår vi från att bidragen är oförändrade, säger Mats Kinnwall.

Trots kärvare tider räknar SKL med att antalet anställda kommer att öka med 55 000 personer fram till 2016 för att kommunerna och landstingen ska klara de ökade kraven. En del av dessa kommer att arbeta i privatiserade verksamheter.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb