×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Många utförsäkrade behöver socialbidrag

2013-04-25, Tidningenvision.se

Nästan var tionde person som nådde den bortre gränsen för hur länge man kan vara sjukskriven hade ett år senare ekonomiskt bistånd. Det visar en kartläggning av IFS, Inspektionen för socialförsäkringen.

Fakta

Från och med 1 juli 2008 kan den som är sjuk få sjukpenning i maximalt 914 dagar. Först 364 dagar med en ersättning på cirka 80 procent av inkomsten (max cirka 21600kr i månaden). Därefter går det att få sjukpenning i ytterligare 550 dagar om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt  Ersättningen sänks då till 75 procent.

Det finns undantag som gör att Försäkringskassan kan bevilja fler dagar. Det gäller till exempel om den fösäkrade får omfattande vård eller om arbete riskerar att medföra en försämring av sjukdomen.

Den som haft sjukpenning i 914 dagar och blir utförsäkrad kan åter få sjukpenning efter ett uppehåll på minst 87 dagar, till exempel en tremånaders arbetslivsintroduktion med ersättning från Arbetsförmedlingen. 

IFS har granskat vad som hände med de 41 000 hel- eller deltidssjukskrivna som 2010 lämnade sjukförsäkringen efter att ha blivit utförsäkrade. De flesta av dem deltog i den tre månaders arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen ger. Ungefär hälften blev åter sjukskrivna eller fick sjukersättning inom ett år.

Granskningen visar också att andelen med ekonomiskt bistånd ökade markant. Ett år efter att de blivit utförsäkrade hade antalet som fått socialbidrag i minst sex månader ökat från cirka 1 000 till 3 500 personer. Särskilt hög var andelen bland dem som varit sjukskrivna med en psykisk sjukdom.

En förklaring till att många behöver socialbidrag kan enligt IFS vara att ersättningen från a-kassan inte räcker för att klara sig. Eller att de inte har någon a-kassa alls. För vissa handlar det då om den lägsta aktivitetsersättningen som ligger på ungefär 4 500 kronor i månaden.

IFS har också studerat hur arbetsinkomsterna påverkats för de utförsäkrade. Fyra av tio hade inga inkomster alls från arbete, tre av tio – framför allt de som varit sjukskrivna på 25 procent – ökade sina arbetsinkomster, sannolikt för att de utökat sin arbetstid.

– Det vi ser är att mekanismerna bara fungerar för en del personer. En mycket sjuk person blir inte friskare av en tidsgräns, säger Per Molander, generaldirektör för IFS.

IFS konsterar också att det behövs bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För var femte person som åter blev sjukskriven efter sin tid hos Arbetsförmedlingen hade Försäkringskassan inte tagit in någon information om vilka insatser som gjorts. Man påtalar också problemet med att vissa personer kan få olika bedömningar av myndigheterna, för frisk för att få pengar från Försäkringskassan och samtidigt för sjuk för att kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb