×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Många utförsäkrade behöver socialbidrag

2013-04-25, Tidningenvision.se

Nästan var tionde person som nådde den bortre gränsen för hur länge man kan vara sjukskriven hade ett år senare ekonomiskt bistånd. Det visar en kartläggning av IFS, Inspektionen för socialförsäkringen.

Fakta

Från och med 1 juli 2008 kan den som är sjuk få sjukpenning i maximalt 914 dagar. Först 364 dagar med en ersättning på cirka 80 procent av inkomsten (max cirka 21600kr i månaden). Därefter går det att få sjukpenning i ytterligare 550 dagar om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt  Ersättningen sänks då till 75 procent.

Det finns undantag som gör att Försäkringskassan kan bevilja fler dagar. Det gäller till exempel om den fösäkrade får omfattande vård eller om arbete riskerar att medföra en försämring av sjukdomen.

Den som haft sjukpenning i 914 dagar och blir utförsäkrad kan åter få sjukpenning efter ett uppehåll på minst 87 dagar, till exempel en tremånaders arbetslivsintroduktion med ersättning från Arbetsförmedlingen. 

IFS har granskat vad som hände med de 41 000 hel- eller deltidssjukskrivna som 2010 lämnade sjukförsäkringen efter att ha blivit utförsäkrade. De flesta av dem deltog i den tre månaders arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen ger. Ungefär hälften blev åter sjukskrivna eller fick sjukersättning inom ett år.

Granskningen visar också att andelen med ekonomiskt bistånd ökade markant. Ett år efter att de blivit utförsäkrade hade antalet som fått socialbidrag i minst sex månader ökat från cirka 1 000 till 3 500 personer. Särskilt hög var andelen bland dem som varit sjukskrivna med en psykisk sjukdom.

En förklaring till att många behöver socialbidrag kan enligt IFS vara att ersättningen från a-kassan inte räcker för att klara sig. Eller att de inte har någon a-kassa alls. För vissa handlar det då om den lägsta aktivitetsersättningen som ligger på ungefär 4 500 kronor i månaden.

IFS har också studerat hur arbetsinkomsterna påverkats för de utförsäkrade. Fyra av tio hade inga inkomster alls från arbete, tre av tio – framför allt de som varit sjukskrivna på 25 procent – ökade sina arbetsinkomster, sannolikt för att de utökat sin arbetstid.

– Det vi ser är att mekanismerna bara fungerar för en del personer. En mycket sjuk person blir inte friskare av en tidsgräns, säger Per Molander, generaldirektör för IFS.

IFS konsterar också att det behövs bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För var femte person som åter blev sjukskriven efter sin tid hos Arbetsförmedlingen hade Försäkringskassan inte tagit in någon information om vilka insatser som gjorts. Man påtalar också problemet med att vissa personer kan få olika bedömningar av myndigheterna, för frisk för att få pengar från Försäkringskassan och samtidigt för sjuk för att kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb