×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Jobb till 66 år kräver bättre arbetsmiljö

2013-04-10, Tidningenvision.se

Mer utbildning för skyddsombud, arbetsmiljö på schemat på högskolan och mer tillsyn. Höjd pensionsålder förutsätter bättre arbetsmiljö, anser regeringens utredare.

Åldersgränserna för pension ska höjas, föreslår utredningen. Dels ska gränsen för när man kan ta ut inkomstpension höjas från 61 till 62 år, dels ska åldersgränsen för att gå i pension höjas i takt med medlellivslängden. Enligt utredningens beräkningar innebär det att pensionsåldern i ett första steg höjs till 66 år från 2019. 

Utredningen vill också att alla ska ha rätt att jobba längre, till 69 i stället för 67 år, samt att gränsen för när man kan ta ut tjänstepension höjs från 55 till 62 år.

Men för att folk ska klara att jobba längre krävs bättre arbetsmiljö, konstaterar utredaren. Förslagen är bland annat att öka resurserna till Arbetsmiljöverket för att de ska kunna göra mer inspektioner i branscher och på arbetsplatser med risker för dålig fysisk eller psykosocial arbetsmiljö.

Utredaren betonar också skyddsombudens viktiga roll. Förslaget är att det görs en särskild satsning på att utbilda skyddsombud om belastningsskador.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, och chefernas ansvar att anpassa arbetsuppgifterna till äldres arbetsförmåga. För att arbetsledares kunskaper om arbetsmiljö ska bli bättre vill utredaren att ämnet blir obligatoriskt på vissa högskoleutbildningar.

Men LO tycker att inte att åtgärderna räcker. Det hade behövts fler konkreta förslag på hur vi kan jobba längre och reella satsningar på Arbetsmiljöverket så att de kan göra inspektioner, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande till TT.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb