×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fritidskonsulenter offras i spartider

2013-04-26, Tidningenvision.se

Allt fler kommuner och landsting drar in fritidskonsulenternas tjänster för att spara. Det innebär att personer med funktions­nedsättning drabbas.

Fakta

FOMS, yrkesföreningen för dem som arbetar med fritids- rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning, har kartlagt hur många kommuner och landsting som har kvar fritidskonsulenter eller liknande.

En dryg tredjedel av de kommuner som svarat saknar i dag någon med denna tjänst.I hela Kalmar län till exempel finns det bara en person på 25 procent.

I vissa regioner, som Stockholmsområdet, har man satsat mer. Där har de flesta kommuner någon form av tjänst.

När kommuner och landsting tvingas dra åt svångremmen hamnar ofta den tjänsteman som har ansvar för funktionsnedsattas fritid på listan över sparförslag.

Just nu funderar Växjö kommun på neddragningar. Skara har redan beslutat att den enda tjänsten ska bort. Och i Mariestad och Vara försvann fritidskonsulenterna under förra året.

– Kommunerna och landstingen bryter mot FN:s konvention. Insatser för funktionshindrade borde inte följa konjunkturen. Utöver tjänster som dras in så drar man även in på ledsagning och kontaktpersoner som är lagstadgat i LSS, säger Niclas Eriksson, ordförande i FOMS, en yrkesförening för personer som arbetar med fritidsfrågor för personer med funktionsned­sättning.

Vad får det för konsekvenser för personer med funktionsnedsättning?

– Färre personer har möjlighet att utöva aktiviteter på sin fritid. Detta leder mer och mer till isolering och utanförskap. Vissa har inga kompisar, då är aktiviteterna jätteviktiga.

– Har man inget att göra på fritiden har man heller inte något socialt sammanhang. Ohälsan kommer som ett brev på posten, säger Niclas Eriksson.

Eva Rusch, fritidskonsulent på vuxenhabiliteringen i Göteborg och södra Bohuslän, vill gå i avtalspension och tjänsten kommer inte att återbesättas.  Arbetsgivaren vill plocka bort den av besparingsskäl.

– Det är fruktansvärt tråkigt. Chansen att funktionshindrade kan komma iväg på fritidsaktiviteter minskar, säger Eva Rusch som bland annat hjälper personer med neuropsykiatriska diagnoser att ta sig iväg till studiecirklar och teatergrupper.

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning har denna grupp samma rätt till kultur, fritid och idrott som alla andra.

–Det gäller att vi på lokal nivå, tillsammans med handikapporganisationerna, försöker förmå politiker och chefer att förstå att det är de svagaste som drabbas, säger Niclas Eriksson.

Karin Warne

karin.warne@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb