×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Feminist. Javisst!

2013-04-23, Tidningenvision.se

Visions nya avtal är ett steg i rätt riktning mot mer jämställda löner, tycker jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP). Hon uppmanar föräldrar att sluta skämmas för att hämta sent på dagis och att dela på föräldraledighet och vabb.

Fakta

Ålder: 55 år.

Titel: Jämställdhetsminister.

Lön: 118 000 kr/mån.

Familj: Man och två vuxna söner, 30 och 26 år.

Intressen: Mediterar varje morgon klockan 05:30, går till sångpedagog.

Bor: Sedan 32 år i kollektiv i en villa på Lidingö.

Tidigare jobb i urval: Kommunikationsdirektör för Coop Sverige och Coop Norden, VD för PR-byrån Springtime, stabschef hos Bengt Westerberg.

Studier: Juridik på Stockholms universitet.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm tar ett litet skutt och slår sig lätt på låret.

– Om jag får sitta kvar i fyra år borde det ha börjat hända saker. Och blir det fem och ett halvt då ska det ha hänt grejer, säger hon och gör en skojig grimas när de höga klackarna slår i golvet med en smäll.

Hon syftar på löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher, som hon sedan dag ett som minister utnämnt till den viktigaste jämställdhetspolitiska frågan. Hon skräder inte orden när hon pratar om hur lite som hänt de senaste 30 åren och slår fast att politikerna hittills duckat i frågan.

– Det håller inte att skylla på den svenska modellen och arbetsmarknadens parter, vi politiker är ju arbetsgivare också. Det är en viktig uppgift för kommun och landstingspolitiker och Sveriges Kommuner och Landsting att jobba med det här, säger hon.

Nej, man kan inte anklaga henne för att vara otydlig. Men när hon får frågan vad hon själv kan göra är hon vagare. Ett effektivt sätt att få upp lönerna i kvinnodominerade branscher, som kommuner och landsting, är enligt fackliga företrädare att ändra i den statliga myndigheten Medlingsinstitutets uppdrag. I dag är nämligen en av dess viktigaste uppgifter att se till att inga branscher får högre löneökningar än industrin.

Kan du tänka dig att ge Medlingsinstitutet ett nytt uppdrag och låta andra sektorer få högre löneökningar under ett antal år?

– Regeringen tillsatte en delegation för jämställdhet i arbetslivet för något år sedan och det är rimligt att invänta vad den har att säga innan vi från regeringens sida går in och ändrar.

Men tycker du att det är något att fundera över?

– Absolut, det är klart att man ska göra det, men jag vill inte föregripa delegationen.

Maria Arnholm ställer sig positiv till vad fackförbunden gjort på senare tid för att minska lönegapet mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Hon pekar på Visions nya fyraåriga avtal för anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag anslutna till Pacta. Det ger 2,6 procent det första året, 2,2 nästa år och är sifferlöst år tre och fyra, vilket under de två första åren är något mer än vad industrin fått.

– Det tolkar jag som ett steg i rätt riktning, säger hon.

Men det finns fler faktorer än lönebildningen som lett till att kvinnor i dag i snitt tjänar 3,6 miljoner mindre än män under ett arbetsliv, anser hon. Till exempel hur man i en familj delar på ansvaret för barn och hushållsarbete och att dra in pengar till boet.

Själv har hon delat på både föräldraledigheter och vabbande för de två sönerna med deras pappa. Att amma, som ofta används som ett argument mot att dela på ledigheten, har hon klarat av ändå. Ena sonen i nio månader och den andra i sju. Generellt tycker hon att föräldrar i dag får dras med för mycket skuld.

– Det är jättebra att amma, men det går jättebra att låta bli också. Det finns för mycket skuldbeläggande av föräldrar. Visst finns
det barn i Sverige som har det förskräckligt, men väldigt många barn har det också mycket bra.

När Maria Arnholm var småbarnsmamma gjorde hon karriär samtidigt. Det innebar att sönerna var på förskolan mellan klockan halv åtta på morgonen och fem på kvällen.

– De blev jättebra unga män, som tycker mycket om sin mamma och pappa. Svensk förskola är bra, det skulle inte behöva vara en sådan hets med att barnen ska hämtas tidigt.

Maria Arnholms egen mamma var lärare och fortsatte jobba även efter att hon fått fyra barn.

– Mamma födde barn på våren och började jobba på hösten, minns hon.

Att det såg ut på det sättet är något som säkert påverkat henne, liksom uppväxten på 1960-talet i småstaden Kungälv.

– Jag är väldigt nöjd med att jag är uppvuxen i ett blandat samhälle. Men det fanns också en stor längtan ut, som det ofta gör när man växer upp i en småstad. Inte minst eftersom pappa var rektor var det lätt att känna sig kringskuren.

Flytten till storstan var inte helt otippad. Inte heller att det var just Folkpartiet hon kom att engagera sig i, de liberala värderingarna går långt tillbaka i släkten.

– Mina farföräldrar var missionärer och aktiva i rösträttsrörelsen och mina morföräldrar var småföretagare.

I dag lever hon med sin man i ett kollektiv på Lidingö. Tills alldeles nyligen har hon sjungit i altstämman i en kör.

Är du en extremt social person?

– Ja, det är jag nog. Förklaringen till att jag trivs med att bo så är att jag ingått i en familj med sex personer. Jag gillar att umgås med andra på ett avspänt sätt och att bara kunna skrota runt och skämta lite. Kärlek och vänskap är meningen med livet.

Sara Jonerin

sara.jonerin@sktf.se

Artiklar

Lotta Gedell och Rebecka Berger, 
fackligt aktiva social­sekreterare i Skara, tycker att villkoren förbättrats Foto: Mika Väisänen

Lönelyft gav mer arbetsro

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper vars snittlöner ökade mest i fjol, enligt Tidningen Visions kartläggning. I Skara höjdes medellönen rejält: 12 procent.  2018-02-20

Illustration: Martin Ander

Nu ska lönerna bli mer rättvisa

Åtta av tio kommuner gjorde en lönekartläggning under 2017. Det är en rejäl uppryckning jämfört med tidigare då det inte var obligatoriskt att göra det varje år. Ett 30-tal kommuner har rättat till orättvisa löner de har hittat.  2018-02-22

Lite till de sämst betalda

Biblioteksassistenterna är en av Visions låglönegrupper. För andra året i rad hamnar yrkesgruppen i botten i Tidningen Visions löneundersökning.  2018-02-20

Prästens symbolkraft är urstark. Det är en lärdom från Thailand. Erik Stenberg-Roos är tillgänglig, men han är aldrig kompis. Här är han Svenska kyrkan i utlandet. Foto: Jonas Gratzer

Präst med sand mellan tårna

Prästen Erik Stenberg-Roos är Svenska kyrkans utsände i södra Thailand. Han surrar fast altaret på bilen, kastar in gitarren och far dit där han är behövd. Ena dagen håller han en gudstjänst på stranden, den nästa besöker han en svensk som sitter i fängelse.  2018-02-20

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb