×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Protest mot nytt förslag om visstid

2012-09-14, Tidningenvision.se

Regeringen föreslår nya regler för hur länge man får vara visstidsanställd. Men TCO är kritiskt mot förslaget och vill i stället skriva in Visions nya regler i lagen.

I dag är det möjligt för en arbetsgivare att ”stapla” olika typer av visstidsanställningar i all oändlighet. Inte ovanligt är att en provanställning övergår i en allmän visstidsanställning som sedan blir ett vikariat eller en säsongsanställning. Många hoppar runt på tillfälliga och osäkra anställningar.

TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen för just detta och fick rätt. Det konstaterades att Sverige bryter mot EU-rätten. För ett år sedan föreslog därför regeringen en ändring i Lagen om anställningsskydd, Las. Förslaget sågades dock och nu är förslag nummer två ute på remiss. Men även det sågas – av både fack och arbetsgivare.

– Det är en snårig och krånglig regel som föreslås, säger Samuel Engblom, chefsjurist på TCO.

Han menar att förslaget inte skulle göra det särskilt mycket svårare för arbetsgivare att missbruka staplandet av tillfälliga anställningar.

– Om lagförslaget går igenom så får vi regler med fyra olika typer av anställningar varav två har tidsgränser och beroende på vilket sätt man använder de olika formerna på så gäller olika ramtiderna för tidsgränserna. Ja, du hör ju själv hur krångligt det låter.

TCO är i stället starka förespråkare av den så kallade 3:5-regeln som Vision fick med i årets kollektivavtal – att tre års anställning, oavsett i vilken form, under en femårsperiod automatiskt ska leda till ett fast jobb. Den regeln vill TCO ha med i den nya lagen. Det skulle stoppa staplandet, menar Samuel Engblom.

Vision drev i avtalsrörelsen att visstidsanställningar efter två år under en femårsperiod skulle ge fast jobb. Men kompromissade med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, om tre år under en femårsram.

– De flesta av våra medlemmar har nu det här skyddet via avtalet, alla de som jobbar inom kommun och landsting och även Svenska kyrkan, säger Marcus Nordenborg, Visions särskilda ombudsman för visstidsanställda.

Men övriga medlemmar i Vision har inte det, utan där gäller Las-reglerna i stället. En lagändring så som den TCO föreslår skulle ge samtliga medlemmar bättre skydd. Men Marcus Nordenborg är övertygad om att Vision kommer gå längre än så.

– Vi fortsätter att driva den här frågan, det optimala är en gräns på två år, säger Marcus Nordenborg.

SKL är även de kritiska till regeringens förslag.

– Vi anser att man genom förslaget på ett omotiverat och illa genomtänkt sätt ger sig in på ett område där det finns en stor mängd regleringar i kollektivavtal på svensk arbetsmarknad, säger Tommy Larsson, arbetsrättsjurist på SKL, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Han vill inte kommentera mer än så, men säger att SKL kommer att avvisa förslaget.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv har pratat om minskad flexibilitet på arbetsmarknaden om en regel såsom 3:5-reglen skulle införas, ett skäl som TCO ogiltigförklarar.

– Även med en 3:5-regel kan du anställa en person i upp till tre år på en tidsbegränsad anställning utan att behöva ange någon anledning för det. Det Svenskt Näringsliv vill är kanske att man ska kunna göra så på obegränsad tid. En 3:5-regel innehåller helt klart flexibilitet, men en rimlig sådan, säger Samuel Engblom på TCO.

Remissvar till Arbetsmarknads­departementet ska lämnas den 25 september.

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb