×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tuffa år framöver för landstingen

2012-10-11, Tidningenvision.se

SKL spår en kärvare framtid för landets kommuner och landsting. Särskilt landstingen kommer få det allt svårare med ekonomin framöver. Statsbidrag och skattehöjningar på 40 öre krävs för att sektorn ska hålla sig flytande.

– Sverige är en liten barkbåt på det stormande globala havet. Vi ser återigen hur Sverige, som i grund och botten har väldigt starka ekonomiska förutsättningar, ändå sveps med av den här oron som drar fram över Europa, sade chefsekonom Mats Kinnwall i sitt anförande när han i dag presenterade SKL:s nya ekonomirapport.

I år kommer kommuner och landsting gå med goda resultat, totalt landar sektorn på 18 miljarder kronor i överskott. Men det beror främst på engångsintäkter på 11 miljarder kronor. Det är AFA försäkring som betalar tillbaka pengar – kommun- och landstingsanställda har varit oväntat friska.

– Men under 2013 räknar vi med ett överskott på 9 miljarder, och då är vi alltså under den här 2 procentiga nivån som kännetäcknar god ekonomisk hushållning.

Sju miljarder kronor fattas då till exempel för att kommunsektorn når upp till 2 procent.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förutser både en stark tillväxt i skatteunderlaget de närmsta åren och räknar med höjda statsbidrag åren 2014–2016. I kommuner och landsting krävs skattehöjningar på totalt 40 öre jämfört med i dag för att undvika att sektorns resultat försämras.

SKL:s prognos sträcker sig fram till år 2016. På sikt ser det mörkare ut. Även med antagandet att staten går in med två procent mer i bidrag per år.
 
– Låt oss säga att staten inte går in med mer statsbidrag än dagens nivån. Då hamnar vi på den här streckade banan – som då går rakt ned under de närmaste åren, sade Mats Kinnwall framför statistiken.

Landstingen kommer få betydligt större utmaningar än kommunerna. Nästan hela skattehöjningen på 40 öre beräknas ske inom landstingen. Kommunerna väntas höja skatten med några enstaka ören. Det är främst renoveringar av lokaler, nyköp av lokaler och stora investeringar på kollektivtrafiksidan som skapar stora kostnader framöver.

– Många av de sjukvårdsinrättningar vi har i dag, de fungerar inte bra, inte minst på grund av att de är otidsenliga, slitna och de fyller inte krav på modern standard. Det är absolut nödvändligt att landstingen gör de här investeringarna för att öka sin kapacitet, kvalitet och tillgänglighet i vården, kommenterade Anders Knape, ordförande i SKL.

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb