×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ta chansen att lära nytt

2012-10-09, Tidningenvision.se

I våras gjorde socionomstudenten Louise Kuhla en studieresa till ett kvinnocenter i Malaysia. Visions internationella stipendium gjorde resan möjlig.

Fakta

Studier i Sverige

• Du måste vara medlem i Vision eller studerandemedlem.

• Du måste ha pågående studier eller studier avslutade tidigast året före ansökningsåret.

• Stipendiet gäller yrkesrelaterade studier i Sverige eller studier i fackligt arbete eller ledarskap.

• Sista ansökningsdag är 28 februari varje år, ansökningsformulär finns på Visions hemsida.

• Stipendiet är ett engångsbelopp på 3 000 kronor. Stipendiaterna lottas ut bland de ansökningar som uppfyller kraven.

 

Studier utomlands

• Du måste vara medlem i Vision eller studerandemedlem.

• Stipendiet är avsett för den som vill komma i kontakt med yrkesfrågor och övrig facklig verksamhet ur ett internationellt perspektiv.

• Varje år delas ungefär 15 stipendier ut.

• Stipendiet är ett engångsbelopp på max 10 000 kronor.

• Ansökning och bedömning av de sökande görs löpande under året.

 

Andra stipendier du kan söka

• TCO:s stipendiefond till Olof Palmes minne

Funderar du på fackliga studier utomlands kring det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati?
Som medlem i ett TCO-förbund kan du söka pengar från TCO:s internationella stipendiefond till Olof Palmes minne. Ansökan kan göras två gånger per år, senast den 1 april respektive 1 oktober. Mer info finns på www.tco.se.

• Kommunala stipendier

Många kommuner och landsting har fonder och stipendier avsedda för anställda som delas ut årligen. Sök på respektive kommuns/landstings hemsida för ytterligare information.

Under tredje terminen på socionomprogrammet vid Umeå universitet har studenterna möjlighet att göra en studieresa utomlands. Via en anställd på skolan hade Louise Kuhla hört talas om ett kvinnocenter i Kuala Lumpur i Malaysia.

Hon sökte och fick 5 000 kronor från Visions internationella stipendium och i april gav hon sig av tillsammans med klasskamraterna Helene Linder och Sofia Johansson.

Fem veckor tillbringade de i kvinnocentret Rumah Sinar Salam i den hårt utsatta stadsdelen Chow Kit. Dit söker sig kvinnor frivilligt med olika typer av sociala problem, som drogmissbruk, prostitution, hemlöshet och graviditet utanför äktenskapet.

Louise Kuhla kände en viss anspänning när hon kom till kvinnocentret men det varma mottagandet gjorde att nervositeten släppte. Hon fick bra kontakt med Arfidah, som driver verksamheten, och tidigare själv har varit drogberoende och suttit sju år i fängelse. Nu är hon drogfri och arbetar oförtrutet med att hjälpa andra kvinnor ur den svåra situation som hon själv har befunnit sig i.

– Hon är en fantastisk kvinna. Även om man har begränsade resurser kommer man väldigt långt med ett stort engagemang. Det är Arfidah ett levande bevis på.

Rumah Sinar Salam är en tillflyktsort för kvinnor som helt saknar ett socialt skyddsnät. Några av kvinnorna bor tillfälligt på centret medan andra kommer in under drop in-tider för att få mat och möjlighet att tvätta sig.

Till skillnad mot andra liknande verksamheter i Malaysia tar Rumah Sinar Salam emot ogifta kvinnor som är gravida. Eftersom sex utanför äktenskapet inte är tillåtet inom islam är dessa kvinnor – och deras barn – en särskilt utsatt grupp.

– Kvinnorna mådde dåligt och hade sina barn där och jag visste inte vad de tyckte om att vi var där. Men ganska snabbt lärde vi känna dem bättre och fick ta hand om barnen när deras mammor skulle be.

Under fem vårveckor vistades Louise Kuhla i en miljö som inte har mycket gemensamt med lektionssalarna i Umeå universitet. Att umgås med de utsatta kvinnorna, att lära dem engelska och lite svenska och att dela ut ris, kyckling, frukt och vatten till hemlösa i skumma kvarter i Kuala Lumpur är inget en blivande socionom glömmer i första taget.

– Det var en otroligt lärorik upplevelse. Man lär sig saker av att besöka ett sådant ställe som man inte kan läsa sig till i någon bok och kvinnorna uppskattade vår närvaro och blev alltid glada när vi kom.

Nu har Louise Kuhla börjat fjärde terminen och har fullt upp med sina studier på hemmaplan. Om ett par år kan hon dock tänka sig att återvända till Malaysia och Rumah Sinar Salam.

– Det vore roligt att se hur det går för kvinnorna och barnen. Då skulle jag vilja stanna lite längre och hjälpa till med den dagliga verksamheten, säger hon.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb