×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Glastak för kvinnors löner

2012-10-18, Tidningenvision.se

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt. Störst är det fortfarande ju högre lönerna blir, en så kallad ”glastakseffekt” som finns både i privat samt offentlig sektor.

– Det finns osynliga barriärer för kvinnor att ta sig längre upp i företagens hierarkier, säger Göran Hjelm, forskningschef på Konjunkturinstitutet.

Det statliga Konjunkturinstitutet, KI, konstaterar i sin årliga lönebildningsrapport att lönegapet mellan könen krymper både bland arbetare och tjänstemän, även om utjämningstakten är långsam.

– Det här är trögrörliga saker som har med yrke, utbildning och så vidare att göra. Det är inget som ändras snabbt, säger Göran Hjelm.

KI delar upp gapet i två delar: ett förklarat lönegap och ett oförklarat. De faktorer som kan förklaras är till exempel samma yrke men olika lön (lönediskriminering), vilka yrken som män respektive kvinnor väljer (fördelningsdiskriminering) och att branscher som är eller har varit kvinnodominerande värderas lägre än andra (värdediskriminering).

Vad som ligger bakom den resterande delen är oklart. KI visar statistiskt i sin rapport att den förklarade delen minskat men att den oförklarliga ligger kvar på ungefär samma nivå. Det tros bero på om en så kallad glastakseffekt.

– Det oförklarliga lönegapet blir större ju högre lönen blir. Det ger stöd för att ett glastak existerar, att kvinnor fortfarande har svårt att ta sig till de högre och högst avlönade positionerna i samhället.

Även i offentlig sektor så förefaller det oförklarliga lönegapet vara högre vid höga löner än vid låga.

Johan Rönnblom

johan.ronnblom@vision.se

Artiklar

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Patti Hansén har inget fast kontor utan jobbar på plats på enheterna han ansvarar för. Foto: Sofia Sabel.

Patti Hansén: ”Det går att utrota hemlösheten”

Ingen ska behöva sova på gatan. Det menar socialpedagogen Patti Hansén, verksamhetschef för området hemlösa på Räddningsmissionen. Han kräver ett politiskt uppvaknande och vill att fler riktar blickarna mot Finland.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb