×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Unga riskerar förlora på nya sjukregler

2012-11-19, Tidningenvision.se

Vision befarar att den som fått sitt första jobb kommer drabbas om reglerna i socialförsäkringssystemen ändras. Något som just nu håller på att utredas.

I dag räknar man ut hur mycket ersättning man ska få i sjuk- och föräldrapenning genom att uppskatta hur stora inkomster man skulle ha haft framåt i tiden om man inte blivit sjuk eller fått barn.

Men i en ny utredning som tillsatts av regeringen lyfts möjligheten att ersättningarna i stället ska beräknas på faktiska inkomster som man haft tidigare. Och då ska inte bara lönen ingå, utan också förmåner som till exempel traktamente.

En modell som Linda Olausson, ombudsman på Vision och specialiserad på socialförsäkringar, anser skulle drabba bland andra unga som nyss börjat jobba och tidigare inte haft någon inkomst.

– En student som kommer direkt från skolan eller en person som jobbat utanför EU i några år riskerar att inte få någon, eller mycket låg sjukpenning. Det är inte bra vare sig för individen eller samhället, säger hon.

Den som varit föräldraledig och sedan börjar jobba och blir sjuk skulle också drabbas, eftersom sjukpenningen skulle beräknas på föräldrapenningen som är lägre än lönen. Samma scenario gäller arbetslösa som blir sjukskrivna och sjukskrivna som blir arbetslösa.

– På det här sättet urholkas ersättningarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att de här förändringarna än så länge inte är något skarpt förslag, utan bara något som diskuteras i utredningen, säger Linda Olausson.

Vision kommer att framföra sina åsikter om utredningen till TCO, som sammanställer ett remissvar från alla medlemsförbunden som sedan skickas till socialdepartementet.

När förändringarna kan bli verklighet är svårt att sia om, men troligen tidigast under 2015 eftersom det är då utredningen ska lämna sitt slutbetänkande.

Sara Jonerin

sara.jonerin@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb