×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Långvarigt samspel ger fungerande samtal

2012-03-09, Tidningenvision.se

I Hudiksvall tycker både fack och arbetsgivare att samtalsmodellen fungerar allt bättre. En förklaring kan vara Visions krav på att arbetsgivarna måste satsa mer på att utbilda cheferna.

Fakta

 • Involvera högsta tjänstemannaledningen. Få cheferna att förstå hur de kan använda lönepolitiken som styrinstrument.
 •  
 • Goda relationer mellan parterna är en förutsättning. Samarbetet måste bygga på öppenhet, förtroende och tillit.
 •  
 • Peppa lönesättande chefer att använda samtalsmodellen och våga öka lönespridningen.
 •  
 • Att ändra lönebilden tar tid – det är nödvändigt att tänka långsiktigt och vara uthållig. 
   

Hudiksvall var tidigt ute med samtalsmodellen. 2003 reste dåvarande SKTFs ombudsmän från Stockholm för att hjälpa kommunen att komma i gång. Medlemmarna hade sedan tidigare lönesamtal men det var fack och arbetsgivare som förhandlade fram löneökningarna. Redan från start hade parterna ett tätt samarbete när modellen infördes.

Eva Wannberg, Visions ordförande i Hudiksvall är övertygad om att grundarbetet varit en viktig framgångsfaktor.

–Vi i Vision drev nog på hårdast att vi ville ha modellen. Redan från början hade vi gemensamma utbildningar som alla fackliga företrädare och chefer fick gå. Ombudsmännen från Stockholm var här flera gånger och höll seminarier.

Nu har Hudiksvall använt modellen i nästan tio år. Men Eva Wannberg säger att det krävs ständiga utvärderingar, förbättringar och utbildningar för att hålla och höja kvaliteten. Varje höst träffas parterna och går igenom vad som varit bra och vad som behöver förbättras.

–Är det något som fungerar mindre bra tar vi upp konkreta brister på den specifika arbetsplatsen så att det inte bara blir något allmänt prat.

Innan lönesamtalen kommer kommunledningen och Vision överens om vad som ska gälla i översynen och om det behövs särkskilda satsningar på vissa yrkesgrupper. Arbetsgivaren och Vision träffar därefter förvaltningschefer, verksamhetschefer och Visions ombud på arbetsplatserna och berättar vad man beslutat.

–På så sätt når vi ut med vad vi har kommit överens om centralt, det fungerar jättebra, säger Eva Wannberg.

Visions medlemmar har ett medarbetarsamtal på hösten, ett löne­samtal i början av året och ett återkopplande samtal när de nya lönerna är satta.

–Det behövs fortfarande finputs, till exempel när det gäller chefens mandat. De måste bli mer involverade i arbetsgivarens lönediskussioner och få större möjligheter att påverka.

Vision har krävt bättring av arbetsgivaren och fått till en särskild utbildningsdag varje år där alla lönesättande chefer drillas i löneprocessen.

–Det är ett bra sätt att få med dem på tåget.

Eva Wannberg tror att lönespannet ökat med samtalsmodellen. För adminstratörer, som brukar ha liten lönespridning, är spannet nu 4 000–5 000 kronor i månanden.

Den positiva bilden bekräftar personalchefen Maria Larsson.

–Modellen börjar sätta sig. Dessutom har vi ett bra samtalsklimat, vi som arbetsgivare och Vision är väldigt samspelta.

En vanlig uppfattning i kommuner och landsting är att chefen redan innan lönesamtalet har bestämt den nya lönen. Maria Larsson erkänner att det kan finnas en sådan risk.

– Jag ser det som min roll att resonera med ledningsgruppen om dessa frågor. Det är också viktigt att de lönesättande cheferna verkligen har mandat att sätta lön. Men det måste naturligtvis ske inom de ramar och den budget de ansvarar för.

Även om Maria Larsson också tycker att samtalsmodellen fungerar bra i Hudiksvalls kommun håller hon med om att det finns saker som kan bli bättre. Framför allt handlar det om att peppa cheferna att våga ta ut svängarna och öka lönespridningen ytterligare. Att tänka långsiktigt är en annan nyckelfaktor, enligt Maria Larsson.

– Det tar flera år att ändra lönebilden. Jag tror att de flesta anställda inser att om chefen vill lyfta din lön kan det inte ske på ett år, men kanske tre år. Det resonemanget tror jag att de flesta förstår, säger Maria Larsson.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Trots en extra satsning på medicinska sekreterare i Landstinget i Kalmar län tycker Elisabeth Ingesson att lönepåslagen är otillräckliga. Bland annat för att snittlönerna ligger lägre än undersköterskornas. Foto: Sara Winsnes

Så mycket ökade lönerna i år

Löneökningar på över 2,7 procent för många av Visions medlemmar. Det blev resultatet av den lokala lönerundan 2018. I kommunerna gick det ungefär som i fjol. Men i landsting och regioner syns en positiv tendens.  2018-10-26

Hampus Savolainen och Maria Sten-Lundgren jobbar i Högsby kommun där Visions medlemmar fått en löneökning på i snitt 4,0 procent. Foto: Mattias Johansson

Högst höjning i Högsby

Hur mycket Visions medlemmar i kommunerna fått i lönepåslag varierar kraftigt över landet. Småländska Högsby toppar löneligan bland de kartlagda kommunerna med i snitt 4,0 procents löneökning medan norrbottniska Överkalix ligger lägst med 1,8 procent.  2018-10-26

Illustration: Marie Åhfeldt

Är du den nya kraften?

Varför engagera sig fackligt när man har så mycket annat att stå i? För att du lär dig mycket och kan förbättra villkoren och arbetsmiljön för dina kolleger, lyder svaret från Vision-ombuden själva.  2018-10-26

Tack vare att Maud Tibblin och Lena Hillberg uppmärk­sammade Vision 
på att ersättningen för helgarbetet 
verkade vara orimligt låg får 
nu drygt 20 tand­skötskor dela på 
1,3 miljoner kronor. Foto: Johan Wahlgren

De fick för lite lön i tio år

Tandsköterskor på Folktandvården i Uppsala län får mellan 1 300 och 100 000 kronor retroaktivt.  2018-10-22

Till arkivet

Tipsa oss!

Vad vill du läsa om i Tidningen Vision? Kontakta oss på redaktionen.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb