×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Visions lag ska stoppa mobbning

2012-05-29, Tidningenvision.se

Vision har länge krävt att skyddet för de som mobbas på jobbet måste bli bättre. Nu går man från ord till handling och presenterar ett konkret förslag till en ny lag.

– Vi vill komma ifrån diskussionen om att mobbning är ett problem och fokusera på vad vi ska göra åt det, sade Carola Löfstrand, Visions ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor, när hon tillsammans med förbundsjuristerna Daniel Falk och Mikael Ruukel presenterade lagförslaget vid ett seminarium i Riksdagen.

I den ”Lag om förbud mot trakasserier i arbetslivet” som förbundet föreslår slår man bland annat fast ett förbud mot trakasserier av arbetstagare, att arbetsgivaren är skyldig att utreda trakasserier, och att den som bryter mot lagen ska betala skadestånd.

Bakgrunden till att Vision vill ha en lag är att nuvarande regler inte räcker för att facket ska kunna driva mobbningsärenden och begära skadestånd och upprättelse för enskilda medlemmar som drabbats.

Ett vanligt scenario, som förbundsjurist Daniel Falk beskriver det, börjar med att en medlem som upplever sig mobbad vänder sig till facket som begär överläggning. Om arbetsgivaren inte tar problemen på allvar kan facket hota med att kalla in Arbetsmiljöverket för inspektion. Myndigheten kan sedan, med stöd av sina föreskrifter, kräva att arbetsgivaren motverkar kränkande särbehandling. I undantagsfall hotar man med vite för att få till stånd en handlingsplan.

– Men ingenting görs i det enskilda ärendet. Vi står tandlösa, kan inte begära skadestånd, och kan inte hjälpa medlemmen. Följden kan bli att medlemmen blir sjukskriven, säger upp sig eller blir uppsagd, säger Daniel Falk.

Den enda lag som går att luta sig mot för att driva ett skadeståndsärende är diskrimineringslagen. Men då krävs att facket kan åberopa någon av diskrimineringsgrunderna, det vill säga att den enskilde trakasserats på grund av till exempel kön, etnicitet eller sexuell läggning.

I förslaget till ”Lag om förbud mot trakasserier i arbetslivet” har trakasserier definierats på samma sätt som i diskrimineringslagen. Skillnader är just att man inte gör någon koppling till diskrimineringsgrunderna. Alla trakasserier på arbetsplatsen, kränkning av någons värdighet, är enligt förslaget förbjudet.

Även praktikanter, arbetssökande och personal från bemanningsföretag som jobbar på arbetsplatsen ska enligt förslaget omfattas av lagens skydd. Den arbetsgivare som döms för trakasserier ska kunna dömas att betala både allmänt skadestånd för kränkning, och ekonomiskt skadestånd till den som drabbats.

– Det här är ett förslag. Nu samlar vi in synpunkter för att få en dialog. Flera riksdagsledamöter är intresserade och vi hoppas att fler vill delta och driva frågan framåt, säger Carola Löfstrand.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  för 22 timmar sedan

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  för 22 timmar sedan

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  för 22 timmar sedan

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  för 23 timmar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb