×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Slaversättning för beredskap

2012-05-24, Tidningenvision.se

INSÄNDARE: Hur länge tänker fackförbundet Vision acceptera att tekniker och ingenjörer upprätthåller säkerheten för människor och egendom, på många av Sveriges sjukhus, för 15.30 kronor i timmen?

Bakgrund

Vi är ett antal tekniker och medlemmar i Vision anställda i Landstinget i Kalmar län med arbetsplats på Landstingsfastigheter, Västerviks sjukhus som vill uppmärksamma Vision på beredskapstjänstgöring med vidhängande "slaversättning". Detta faktum har dominerat de senaste fem årens psykosociala skyddsronder på vår arbetsplats och nu tycker vi att det är hög tid att gå från ord till handling.

Vi kontaktade Visions center i Linköping som utmynnade i ett besök av två ombudsmän som meddelade oss att Vision inte kan räkna med att få gehör för krav som inte är sanktionerade av Läkarförbundet och Vårdförbundet, vilka naturligtvis är av den uppfattningen att detta är en ICKE-fråga! Vilket inte är förvånande – de har ju helt andra avtal när det gäller jour- & beredskap.

Med nuvarande ersättningsnivåer kommer nyrekryteringar av tekniker i framtiden att kraftigt försvåras och möjligheten att nyanställa kompetent och välutbildad personal ter sig problematisk, särskilt med tanke på nivåerna på utgående grundlöner som inte heller är något att skryta med. Detta har vi nyligen erfarit då personer som kallats till intervjuer begär lön som överstiger utgående löner med 15–25 procent och som naturligtvis tackar nej till anställning, då det finns andra arbetsgivare som är beredda att betala för kompetens. Frågan som kommer upp är vilket fokus arbetsgivaren (Landstinget) har i sitt urval – kompetens eller låga lönekrav?

Att ingå i en beredskapsorganisation innebär höga krav (och bredd) på kompetens och initiativförmåga. Ett beredskapspass kan innebära att man måste kunna åtgärda allt från elavbrott, stillastående hissar och vattenläckor till stopp i avlopp, brandlarm och inbrottslarm. Dessutom uppstår problem med försörjningen av medicinska gaser, kylmaskiner som stannat – med allt vad det kan innebära i form av störningar och avbrott i It-system – där Cosmic är stor och viktig del, batterianläggningar (UPS:er) samt känslig och dyrbar röntgenutrustning. Ventilation som stannat ger snabbt problem på till exempel en operationsavdelning, patientsignalsystem som slutar fungera kan bli en uppenbar fara för patientsäkerheten, problem med personsökarsystemet kan leda till att akutlarm inte går fram i en nödsituation. Listan kan göras hur lång som helst och det är värde­fullt och absolut nödvändigt att det finns kompetent, engagerad och motiverad personal som snabbt kan rycka in och vet vilka insatser som krävs för att minimera skaderisken på egendom och värna patientsäkerheten och/eller personalens arbetsmiljö.

Ytterligare en aspekt på detta är att vi på grund av arbetsgivarens tolkning av arbetstidslagen, ur ekonomisk synvinkel, kan tvingas arbeta full tid dagen efter att man arbetat en hel natt på beredskapen, det är nämligen den som tjänstgjort som ska betala vilan med sina intjänade övertidsstimmar. Vid ordinarie helgberedskap utfaller en ledig fredag grundad på arbetstidslagens krav på 72 timmars sammanhängande ledighet efter 11 dagars arbete. Dessa 8 timmar ersätts inte heller utan har lagts ut i grundschemat över tio veckor, vilket innebär att vi arbetar på ett grundschema som överstiger 8 timmar/dag. För gruppen ingenjörer gäller att man arbetar in motsvarande ledighet under en fyraveckorsperiod.

Som om inte detta vore nog; beredskapsersättningen dras av under den tid man är inne och arbetar trots att man fortfarande upprätthåller beredskapen i händelse av ytterligare larm.

Vid beordrad, extra beredskap, utgår ingen ersättning utöver ordinarie beredskapsersättning. Däremot "bjuder" arbetsgivaren på ledig fredag om den beordrade beredskapen infaller fredag kväll till måndag morgon. Den välviljan skulle vi gärna vilja se mer av i detta sammanhang.

Våra frågor till Vision är nu:

Är det Läkarförbundet och Vårdförbundet som ska avgöra om våra krav är berättigade eller inte? Räcker inte Visions 100 000 medlemmar som påtryckningsmedel?

Är beredskapsavtalet fredspliktat eller går det att säga upp i sin helhet? Om så är fallet, öppnar sig ett gyllene tillfälle i och med att det nuvarande centrala avtalet går ut i april. Varför kan inte Vision slå näven i bordet och meddela SKL att vi vägrar att våra medlemmar upprätthåller säkerheten för patienter, personal och egendom till en ersättning av 15.30 kr/tim vardagsnätter och 30.60 kr/tim helger (gäller även storhelger). Med tanke på, att det i landet pågår en "tävling" om Sveriges säkraste sjukhus, borde det inte vara så svårt att motivera SKL att ersättningen till dem som ska medverka till detta, hamnar på en rimlig nivå.

1990 var beredskapsersättningen, enligt avtalet 10.07 kr/tim vardagsnätter och 21.60 kr/tim under helger, vilket innebär att på 22 år har ersättningen ökat med 52 respektive 42 procent vilket kan tyckas mycket men i kronor räknat handlar det om 5.23 respektive 9.00 kronor! Nämnas kan att under samma tidsperiod har en normallön ökat med cirka 160 procent.

Hur kan Vision låta andra fackförbund bestämma att detta är en ICKE-fråga? Det är ju vi, tekniker och ingenjörer, som ser till att de (medlemmarna i Läkarförbundet och Vårdförbundet) kan utföra sina professioner under säkra och trygga former.

Tekniker och medlemmar i Vision vid Landstingsfastigheter
– Västerviks sjukhus, Oskarshamns sjukhus samt Länssjukhuset i Kalmar,
genom Peder Cederlöf

Artiklar

Trots en extra satsning på medicinska sekreterare i Landstinget i Kalmar län tycker Elisabeth Ingesson att lönepåslagen är otillräckliga. Bland annat för att snittlönerna ligger lägre än undersköterskornas. Foto: Sara Winsnes

Så mycket ökade lönerna i år

Löneökningar på över 2,7 procent för många av Visions medlemmar. Det blev resultatet av den lokala lönerundan 2018. I kommunerna gick det ungefär som i fjol. Men i landsting och regioner syns en positiv tendens.  2018-10-26

Hampus Savolainen och Maria Sten-Lundgren jobbar i Högsby kommun där Visions medlemmar fått en löneökning på i snitt 4,0 procent. Foto: Mattias Johansson

Högst höjning i Högsby

Hur mycket Visions medlemmar i kommunerna fått i lönepåslag varierar kraftigt över landet. Småländska Högsby toppar löneligan bland de kartlagda kommunerna med i snitt 4,0 procents löneökning medan norrbottniska Överkalix ligger lägst med 1,8 procent.  2018-10-26

Illustration: Marie Åhfeldt

Är du den nya kraften?

Varför engagera sig fackligt när man har så mycket annat att stå i? För att du lär dig mycket och kan förbättra villkoren och arbetsmiljön för dina kolleger, lyder svaret från Vision-ombuden själva.  2018-10-26

Tack vare att Maud Tibblin och Lena Hillberg uppmärk­sammade Vision 
på att ersättningen för helgarbetet 
verkade vara orimligt låg får 
nu drygt 20 tand­skötskor dela på 
1,3 miljoner kronor. Foto: Johan Wahlgren

De fick för lite lön i tio år

Tandsköterskor på Folktandvården i Uppsala län får mellan 1 300 och 100 000 kronor retroaktivt.  2018-10-22

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb