×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Klämd mellan chef och klient

2012-06-12, Tidningenvision.se

Kommunala tjänstemän hör till de mest stressade yrkesgrupperna i landet. Sämst har de kvinnliga tjänstemännen det.

I år presenterade TCO för första gången Stressbarometern för att undersöka arbetssituationen för tjänstemän. Det visade sig att var tredje tjänsteman svarade negativt på frågor om sin arbetssituation.

De som jobbar inom offentlig förvaltning fick höga värden när det gällde arbetsrelaterad psykisk stress och värst är det för de kvinnliga tjänstemännen som upplever betydligt högre arbetsrelaterad psykisk stress än manliga tjänstemän. Framför allt är det obalansen mellan förväntningarna på personalen och de resurser som ställs till deras förfogande.

För socialsekreteraren Åsa Rundlöf i Eskilstuna känns det här igen. De senaste fem åren har antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd fördubblats inom Eskilstuna kommun. Från 3219 år 2007, till 6499 förra året. Det har inneburit mer jobb för Åsa Rundlöf och hennes kolleger som jobbar med försörjningsstöd.

– Arbetsbelastningen ökar hela tiden och vi hamnar mitt emellan pressen från arbetsgivaren och från klienten. Behovet av försörjningsstöd har ökat och ärendena som vi handlägger blir allt mer problematiska, säger Åsa Rundlöf.

Tidigare i år beslutade Arbets­miljöverket att se över situationen på en avdelning inom Socialtjänsten i Eskilstuna kommun. Där påtalade man riskerna med den allt för höga arbetsbelastningen.

På Åsa Rundlöfs avdelning, som består av två enheter, jobbar ett 50-tal anställda som ansvarar för i snitt 70–75 hushåll. Arbetsbelastningen har påverkat klimatet på arbetsplatsen och de flesta medarbetare ligger plus på flextiden.

– Alla på min avdelning har väl någon typ av stressrelaterat problem, och det är stressigt och frustrerat. Folk söker sig därifrån för att arbetsbelastningen är så hög, säger Åsa Rundlöf.

Eftersom utbetalningarna av bidraget bara sker en gång i månaden så finns det en press på Åsa Rundlöf och hennes kolleger från deras klienter att de ska hinna med just deras ärende.

– Vi får göra våra prioriteringar för att hinna med allt, men allt är ju lika viktigt. Alla klienter ska ju ha pengar vid samma tid i månaden. Många känner ett personligt ansvar och sitter ofta kvar för att ärendet kräver det, men inte för att man själv vill det. Vi får arga samtal, hot om våld ökar samtidigt som stressen blir värre. Då sitter man hellre över och gör klart ärendena för att slippa bli utskälld över telefonen, säger Åsa Rundlöf.

Johanni Sandén

johanni.sanden@vision.se

Artiklar

Trots en extra satsning på medicinska sekreterare i Landstinget i Kalmar län tycker Elisabeth Ingesson att lönepåslagen är otillräckliga. Bland annat för att snittlönerna ligger lägre än undersköterskornas. Foto: Sara Winsnes

Så mycket ökade lönerna i år

Löneökningar på över 2,7 procent för många av Visions medlemmar. Det blev resultatet av den lokala lönerundan 2018. I kommunerna gick det ungefär som i fjol. Men i landsting och regioner syns en positiv tendens.  2018-10-26

Hampus Savolainen och Maria Sten-Lundgren jobbar i Högsby kommun där Visions medlemmar fått en löneökning på i snitt 4,0 procent. Foto: Mattias Johansson

Högst höjning i Högsby

Hur mycket Visions medlemmar i kommunerna fått i lönepåslag varierar kraftigt över landet. Småländska Högsby toppar löneligan bland de kartlagda kommunerna med i snitt 4,0 procents löneökning medan norrbottniska Överkalix ligger lägst med 1,8 procent.  2018-10-26

Illustration: Marie Åhfeldt

Är du den nya kraften?

Varför engagera sig fackligt när man har så mycket annat att stå i? För att du lär dig mycket och kan förbättra villkoren och arbetsmiljön för dina kolleger, lyder svaret från Vision-ombuden själva.  2018-10-26

Tack vare att Maud Tibblin och Lena Hillberg uppmärk­sammade Vision 
på att ersättningen för helgarbetet 
verkade vara orimligt låg får 
nu drygt 20 tand­skötskor dela på 
1,3 miljoner kronor. Foto: Johan Wahlgren

De fick för lite lön i tio år

Tandsköterskor på Folktandvården i Uppsala län får mellan 1 300 och 100 000 kronor retroaktivt.  2018-10-22

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb