×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Mångfald i kommun viktig för demokratin

2012-01-24, Tidningenvision.se

Det är vikigt för demokratin att kommuner har tjänstemän som kommer från samma områden som invånarna. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Politikerna ska representera folket men det är också viktigt att det finns tjänstemän i kommunerna som kommer från samma länder och områden som invånarna de företräder. Det säger Nazem Tahvilzadeh, forskare vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som skrivit avhandlingen, i ett pressmeddelande. 

– Som individer påverkas tjänstemän av sina grupptillhörigheter och livserfarenheter. Har man invandrarbakgrund så påverkar det vilka intressen man tar hänsyn till i sin offentliga tjänstemannaroll.

Nazem Tahvilzadeh har intervjuat tolv administratörer med invandrarbakgrund i fem kommuner. Bland de intervjuade finns bland annat kommunchefer, förvaltningschefer och integrationsstrateger. Han har också intervjuat politiker, kollegor till administratörerna och föreningsrepresentanter i kommunerna.

Resultatet visar att både administratörer och politiker företräder grupper de identifierar sig med. Det handlar både om att stödja och vägleda enskilda individer och om att ta upp frågor om integration och mångfald.

Administrarörerna säger att de gör det för att de bryr sig om och identifierar sig med minoritetsgrupperna och för att de har möjlighet att engagera sig i sina roller som tjänstemän.

– I den allmänna debatten beskrivs offentliga tjänstemän ofta som neutrala och opartiska. Men studiens resultat visar klart att tjänstemän ofta har betydelsefulla roller i politiken.  Offentliga tjänstemän har goda möjligheter att påverka både vilka politiska beslut som fattas och hur de sedan genomförs, säger Nazem Tahvilzadeh i pressmeddelandet.

En offentlig förvaltning ska vara demokratisk och rättssäker och alla medborgare ska behandlas lika. Men Nazem Tahvilzadeh konstaterar att individerna som styr och bemannar organisationen har stor inverkan på arbetet.

– Min studie bekräftar det som många amerikanska studier tidigare har visat, att tjänstemän påverkas av sin grupptillhörighet och livserfarenhet. Om den offentliga förvaltningen bara skulle bestå av svenskfödda vita män från tjänstemannahem skulle många perspektiv och politiska intressen vara frånvarande i de politiska processerna. 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb