×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Mångfald i kommun viktig för demokratin

2012-01-24, Tidningenvision.se

Det är vikigt för demokratin att kommuner har tjänstemän som kommer från samma områden som invånarna. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Politikerna ska representera folket men det är också viktigt att det finns tjänstemän i kommunerna som kommer från samma länder och områden som invånarna de företräder. Det säger Nazem Tahvilzadeh, forskare vid Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som skrivit avhandlingen, i ett pressmeddelande. 

– Som individer påverkas tjänstemän av sina grupptillhörigheter och livserfarenheter. Har man invandrarbakgrund så påverkar det vilka intressen man tar hänsyn till i sin offentliga tjänstemannaroll.

Nazem Tahvilzadeh har intervjuat tolv administratörer med invandrarbakgrund i fem kommuner. Bland de intervjuade finns bland annat kommunchefer, förvaltningschefer och integrationsstrateger. Han har också intervjuat politiker, kollegor till administratörerna och föreningsrepresentanter i kommunerna.

Resultatet visar att både administratörer och politiker företräder grupper de identifierar sig med. Det handlar både om att stödja och vägleda enskilda individer och om att ta upp frågor om integration och mångfald.

Administrarörerna säger att de gör det för att de bryr sig om och identifierar sig med minoritetsgrupperna och för att de har möjlighet att engagera sig i sina roller som tjänstemän.

– I den allmänna debatten beskrivs offentliga tjänstemän ofta som neutrala och opartiska. Men studiens resultat visar klart att tjänstemän ofta har betydelsefulla roller i politiken.  Offentliga tjänstemän har goda möjligheter att påverka både vilka politiska beslut som fattas och hur de sedan genomförs, säger Nazem Tahvilzadeh i pressmeddelandet.

En offentlig förvaltning ska vara demokratisk och rättssäker och alla medborgare ska behandlas lika. Men Nazem Tahvilzadeh konstaterar att individerna som styr och bemannar organisationen har stor inverkan på arbetet.

– Min studie bekräftar det som många amerikanska studier tidigare har visat, att tjänstemän påverkas av sin grupptillhörighet och livserfarenhet. Om den offentliga förvaltningen bara skulle bestå av svenskfödda vita män från tjänstemannahem skulle många perspektiv och politiska intressen vara frånvarande i de politiska processerna. 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb