×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fack kräver åtgärder mot orättvisa löner

2012-02-10, Tidningenvision.se

Anställda i kvinnodominerade sektorer som kommuner och landsting har betydligt lägre löner trots att de har lika kvalificerade jobb som andra. Nu kräver fem fackförbund, däribland Vision, åtgärder för rättvisare löner.

De fem fackförbunden Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR och Sjukgymnasternas Riksförbund anser att yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas lägre än likvärdiga yrken där de allra flesta är män. Detta trots att jobben är lika kvalificerade och att kvinnor har minst lika hög utbildningsnivå som män. Det skriver företrädare för de fem fackförbunden på Dagens Nyheters debattsida i dag och i rapporten "Hög tid för jämställda löner".

Som exempel nämner de att en undersköterska tjänst minst 2 600 kronor mindre i månaden än en verkstadsarbetare och en socialsekreterare 12 000 kronor mindre än en IT-konsult.

Enligt facken finns det en strukturell diskriminering mot kvinnodominerade yrken och branscher, framför allt inom kommuner och landsting, som innebär att både kvinnor och män inom sektorn får sämre betalt än anställda på den privata sidan.

Nu presenterar de sju förslag för att åstadkomma jämställda och rättvisa löner:
 

 • Lönerna i kvinnodominerade yrken ska värderas efter kunskap, krav och ansvar som jobbet kräver.
 •  
 • Medlingsinstitutet ska få i uppdrag att analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden och tillsamman med fack och arbetsgivare föreslå åtgärder.
 •  
 • Fack och arbetsgivare ska tillsammans utveckla fler karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.
 •  
 • Regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen går att förena med aktiva insatser för få bort de strukturella löneskillnaderna.
 •  
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO, får resurser för att systematiskt granska arbetsgivarnas lönekartläggningar.
 • Försäkringskassan får tillbaka ansvaret för att verka för en jämställd fördelning av uttaget av föräldrapenning.
 •  
 • Alla kommuner och landsting inför rätt till heltid för att öka sysselsättningsgraden för kvinnor.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Marie Åhfeldt

Kolla kommunernas löner

Var är snittlönen för IT-tekniker, enhetschefer och skoladministratörer högst? Tidningen Vision har sammanställt en lönekarta med medellönerna i samtliga kommuner i 23 yrken. Dra och klicka i kartbilden för att se snittlönerna i din kommun, eller välj yrkestabell under kartan.  2019-04-12

Sju skäl att gå till jobbet

Att pollinera, ordna rent dricksvatten eller ta emot 1 300 besök i månaden. Arbetsglädje kan till och med vara en begravning. Möt sju personer som drivs av att göra nytta för oss andra.  2019-04-11

Mats Erkers vill börja planera för sin pension, men har svårt att få veta hur hög tjänstepensionen blir. ”Då det handlar om en framförhandlad löneförmån så är det ju ganska allvarligt att jag inte får besked”, säger han. Foto: Rickard Kilström

Svårt planera för pension

Anställda i kommuner och regioner kan ha svårt att få veta hur stor deras tjänstepension kommer att bli. Orsaken är att uppgifterna som ligger till grund för den pensionsprognos som var och en kan göra på webbplatsen minpension.se inte alltid är fullständiga.  2019-04-09

”Det här gör att vi känner oss mer motiverade och uppskattade”, säger den medicinska vårdadministratören Inger Lindblad. Foto: Alexander Von Sydow

Tillägg ska locka folk

De medicinska vårdadministratörerna på akutkliniken på universitetssjukhuset i Örebro har två tuffa somrar bakom sig. Orsaken är brist på vikarier.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb