×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fack kräver åtgärder mot orättvisa löner

2012-02-10, Tidningenvision.se

Anställda i kvinnodominerade sektorer som kommuner och landsting har betydligt lägre löner trots att de har lika kvalificerade jobb som andra. Nu kräver fem fackförbund, däribland Vision, åtgärder för rättvisare löner.

De fem fackförbunden Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR och Sjukgymnasternas Riksförbund anser att yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas lägre än likvärdiga yrken där de allra flesta är män. Detta trots att jobben är lika kvalificerade och att kvinnor har minst lika hög utbildningsnivå som män. Det skriver företrädare för de fem fackförbunden på Dagens Nyheters debattsida i dag och i rapporten "Hög tid för jämställda löner".

Som exempel nämner de att en undersköterska tjänst minst 2 600 kronor mindre i månaden än en verkstadsarbetare och en socialsekreterare 12 000 kronor mindre än en IT-konsult.

Enligt facken finns det en strukturell diskriminering mot kvinnodominerade yrken och branscher, framför allt inom kommuner och landsting, som innebär att både kvinnor och män inom sektorn får sämre betalt än anställda på den privata sidan.

Nu presenterar de sju förslag för att åstadkomma jämställda och rättvisa löner:
 

 • Lönerna i kvinnodominerade yrken ska värderas efter kunskap, krav och ansvar som jobbet kräver.
 •  
 • Medlingsinstitutet ska få i uppdrag att analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden och tillsamman med fack och arbetsgivare föreslå åtgärder.
 •  
 • Fack och arbetsgivare ska tillsammans utveckla fler karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.
 •  
 • Regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen går att förena med aktiva insatser för få bort de strukturella löneskillnaderna.
 •  
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO, får resurser för att systematiskt granska arbetsgivarnas lönekartläggningar.
 • Försäkringskassan får tillbaka ansvaret för att verka för en jämställd fördelning av uttaget av föräldrapenning.
 •  
 • Alla kommuner och landsting inför rätt till heltid för att öka sysselsättningsgraden för kvinnor.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto: Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb