×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fack kräver åtgärder mot orättvisa löner

2012-02-10, Tidningenvision.se

Anställda i kvinnodominerade sektorer som kommuner och landsting har betydligt lägre löner trots att de har lika kvalificerade jobb som andra. Nu kräver fem fackförbund, däribland Vision, åtgärder för rättvisare löner.

De fem fackförbunden Vision, Kommunal, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR och Sjukgymnasternas Riksförbund anser att yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas lägre än likvärdiga yrken där de allra flesta är män. Detta trots att jobben är lika kvalificerade och att kvinnor har minst lika hög utbildningsnivå som män. Det skriver företrädare för de fem fackförbunden på Dagens Nyheters debattsida i dag och i rapporten "Hög tid för jämställda löner".

Som exempel nämner de att en undersköterska tjänst minst 2 600 kronor mindre i månaden än en verkstadsarbetare och en socialsekreterare 12 000 kronor mindre än en IT-konsult.

Enligt facken finns det en strukturell diskriminering mot kvinnodominerade yrken och branscher, framför allt inom kommuner och landsting, som innebär att både kvinnor och män inom sektorn får sämre betalt än anställda på den privata sidan.

Nu presenterar de sju förslag för att åstadkomma jämställda och rättvisa löner:
 

 • Lönerna i kvinnodominerade yrken ska värderas efter kunskap, krav och ansvar som jobbet kräver.
 •  
 • Medlingsinstitutet ska få i uppdrag att analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden och tillsamman med fack och arbetsgivare föreslå åtgärder.
 •  
 • Fack och arbetsgivare ska tillsammans utveckla fler karriärvägar inom kvinnodominerade yrken.
 •  
 • Regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen går att förena med aktiva insatser för få bort de strukturella löneskillnaderna.
 •  
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO, får resurser för att systematiskt granska arbetsgivarnas lönekartläggningar.
 • Försäkringskassan får tillbaka ansvaret för att verka för en jämställd fördelning av uttaget av föräldrapenning.
 •  
 • Alla kommuner och landsting inför rätt till heltid för att öka sysselsättningsgraden för kvinnor.

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb