×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

APT – här får alla komma till tals

2012-04-23, Tidningenvision.se

Arbetsplatsträffarna är så viktiga att de är lagstadgade. Ändå saknas APT på en del arbetsplatser. På Personliga Ombud Kronoberg är träffarna en självklarhet och man har jobbat mycket med att förbättra sina möten.

Fakta

  • En regelbunden träff för information och dialog mellan medarbetare och chef.
  • Ska helst ske cirka 10 gånger per år och inom ordinarie arbetstid.
  • En chans för personal att påverka och ta ansvar på den egna arbetsplatsen.
  • En chans för arbetsgivarna att informera och ta del av de anställdas synpunkter och idéer.
  • Ska följa en dagordning och protokollföras.

Medbestämmandelagen säger att arbetsgivaren ska informera om förändringar i verksamheten och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna. På arbetsplatsträffarna, APT, har personalen också chansen att komma med synpunkter och idéer.

Men när Tidningen Vision i februari skickade ut frågan ”Har ni regelbundna arbetsplats­träffar, APT, på din arbetsplats?” till Visions skyddsombud i landet så svarade 6,3 procent nej, 128 av 2 047.

På omsorgsverksamheten Personliga Ombud Kronoberg i Växjö tycker de att man kommit fram till en bra form för sina arbetsplatsträffar. Med en hög arbetsbelastning och medarbetarnas jobb med psykiskt funktionsnedsatta kan arbetssituationen vara stressande och påfrestande. Därför är fungerande arbetsplatsträffar viktigt för personalen.

Eva Bergmark är vikarierande verksamhetschef och har varit med om att skapa en mer lyckad form för träffarna.

– Vi har jobbat rätt mycket med att förbättra och bli effektivare på våra arbetsplats­träffar. Vi har alltid en runda där alla får komma till tals. Vi har pratat om möteskultur och att vi verkligen lyssnar på varandra och skrattar tillsammans, säger Eva Bergmark.

Och tydligen verkar man göra någonting rätt. Anna Telehagen har jobbat på Personliga Ombud Kronoberg i fem år och tycker att de har de bästa arbetsplatsträffarna hon har varit på.

– Det är de mest dynamiska arbetsplatsträffarna av alla ställena jag har jobbat på. På andra arbetsplatser kan träffarna vara så röriga, här får man verkligen säga sitt, säger Anna Telehagen.

När tidningen vision kommer på besök för en arbetsplatsträff i mars är stämningen uppsluppen innan träffen sätter i gång. Alla står i kö för att ta kaffe och smörgåsar. Det är det viktigaste, skämtar de när de häller upp från termosen.

Mötet börjar med att de går igenom protokollet från den föregående arbetsplatsträffen. Sedan avhandlas bland annat utbildningar, hälsoprojektutredningar, budgetuppföljningar och medarbetarenkäter innan det avslutas med allmän diskussion om verksamhetens uppdrag och dess gränser.

Dagordningen utgår ifrån Växjö kommun och de fackliga parternas avtal om samverkan FAS 05. Där avtalar man utifrån de lokala förutsättningarna om träffarnas regelbundenhet, vilka frågor man kan ta upp och vilka beslut man kan ta.

Eva Bergmark tycker att de utifrån det lyckats med att skapa ett utrymme för dialog på deras arbetsplats.

– Ja, jag tycker att jag kan säga att de flesta vågar säga vad de vill. Det är viktigt att lyfta frågor som kommer upp på APT till de andra samverkansgrupperna högre upp. Det är ett sätt att påverka, säger Eva Bergmark.

Johanni Sandén

johanni.sanden@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb