×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Svårt att lyfta lönen för kommunanställda

2011-09-28, Tidningenvision.se

Utrymmet för att göra löne­karriär är litet för kommun­anställda. Trots att både fack och arbetsgivare är överens om att lönen ska vara individuell och differentierad har lönespridningen inte ökat under de senaste 20 åren.

–Det är ett stort problem som pressar lönerna mot mitten i yrket i stället för uppåt. Den som tar på sig nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter måste också få betalt för det, säger Kjell Svahn, ombudsman på Visions funktion för löner och villkor.

År 2001 skrevs det in i det centrala löneavtalet mellan dåvarande SKTF och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att lönesättningen ska vara individuell och differentierad.

Sedan dess slås det regelmässigt fast i de lokala löne­dokumenten att ökad löne­spridning är bra både för den generella lönenivån och för den enskildes möjlighet att göra lönekarriär.

Men trots att fack och arbets­givare är överens har utvecklingen i kommunerna gått åt fel håll. Det framgår av Medlingsinstitutets lönestrukturstatistik för 2010 som visar hur lönespridningen har utvecklats inom olika sektorer sedan 1992.

Som mått används en skala där man undersöker hur mycket mer de 10 procent bäst betalda tjänar än de 10 procent som tjänar minst.

För privat sektor, stat och landsting har lönespridningen ökat under perioden och ligger nu över 2. Det vill säga de 10 procent bäst betalda tjänar dubbelt så mycket som de 10 procent lägst betalda.

Men kommunerna utgör ett undantag. År 1992 var spridningen mellan de högst och de lägst betalda kommunanställda 1,6. År 2010 hade siffran till och med minskat något.

–I kommunerna finns många stora yrkesgrupper som till exempel socialsekreterare och lärare. Det har en tendens att göra arbetsgivarna försiktiga eftersom det kan bli spänningar i arbetsgruppen om chefen inte kan förklara de ökade löneskillnaderna så att medarbetarna förstår, säger Kjell Svahn.

Han påpekar att lönespridningen för Visions yrkesgrupper är liten även inom landstinget.

–Där finns tandläkare och läkare som tjänar bra och har stor lönespridning, men motsvarande yrkesgrupper finns inte i kommunerna. Men för en skicklig tandsköterska är möjligheten att få betalt som en skicklig tandsköterska ytterst begränsad, säger Kjell Svahn.

Vad krävs då för att lyckas med det som så många har gått bet på under de senaste 20 åren? Kjell Svahn pekar på behovet av tydliga och användbara lönekriterier, som hjälper cheferna att bedöma de anställdas arbete. Han anser att det är hög tid att skruva åt de lokala parterna hårdare:

–Historien har lärt oss att det krävs mer distinkta tag. Det räcker inte med att vi är överens med SKL om att det är bra med ökad lönespridning. Vi måste skriva mer bindande avtal som styr en del av löneökningsutrymmet åt det hållet, säger Kjell Svahn.
 
 

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Marie Åhfeldt

Kolla kommunernas löner

Var är snittlönen för IT-tekniker, enhetschefer och skoladministratörer högst? Tidningen Vision har sammanställt en lönekarta med medellönerna i samtliga kommuner i 23 yrken. Dra och klicka i kartbilden för att se snittlönerna i din kommun, eller välj yrkestabell under kartan.  2019-04-12

Sju skäl att gå till jobbet

Att pollinera, ordna rent dricksvatten eller ta emot 1 300 besök i månaden. Arbetsglädje kan till och med vara en begravning. Möt sju personer som drivs av att göra nytta för oss andra.  2019-04-11

Mats Erkers vill börja planera för sin pension, men har svårt att få veta hur hög tjänstepensionen blir. ”Då det handlar om en framförhandlad löneförmån så är det ju ganska allvarligt att jag inte får besked”, säger han. Foto: Rickard Kilström

Svårt planera för pension

Anställda i kommuner och regioner kan ha svårt att få veta hur stor deras tjänstepension kommer att bli. Orsaken är att uppgifterna som ligger till grund för den pensionsprognos som var och en kan göra på webbplatsen minpension.se inte alltid är fullständiga.  2019-04-09

”Det här gör att vi känner oss mer motiverade och uppskattade”, säger den medicinska vårdadministratören Inger Lindblad. Foto: Alexander Von Sydow

Tillägg ska locka folk

De medicinska vårdadministratörerna på akutkliniken på universitetssjukhuset i Örebro har två tuffa somrar bakom sig. Orsaken är brist på vikarier.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb