×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Arbetsgivare ser positiv friskvårdstrend

2011-09-28, Tidningenvision.se

Många arbetsgivare upplever att de blivit bättre på friskvård, visar en ny undersökning. Men färre följer upp medarbetarnas motionsvanor.

Redovisningsbyrån Price Waterhouse Coopers har i sin undersökning Hälsobarometern ställt frågor till arbetsgivare om hur det ser ut med hälsosatsningar för deras medarbetare.

400 företrädare för börsbolag, myndigheter, kommuner och landsting intervjuades per telefon. Främst intervjuades vd:ar och personalchefer.

Enligt 56 procent av de intervjuade hade medarbetarnas möjligheter till friskvård förbättrats de senaste fem åren. Fem procent upplevde en försämring.

Den vanligaste friskvårdssatsningen var friskvårdsbidrag, som 83 procent av arbetsgivarna erbjöd sina anställda. Runt hälften erbjöd förmåner som sponsrade idrottsaktiviteter, massage, möjligheten att tävla i företagslag eller träning på arbetstid.

Nio av tio chefer uppgav att de själva motionerar och tre av fyra tyckte att motion förbättrar prestationsförmågan.

Undersökningen visar också att vart sjätte arbetsgivare har problem med sjukfrånvaro. Situationen upplevs vara värst i kommuner och landsting, där 29 procent sade sig ha problem.

– Intressant i sammanhanget är att vi ser ett tydligt samband mellan friskvårdssatsningar och en minskad sjukfrånvaro. Närmare hälften av företagen upplever att sjukfrånvaron har minskat efter att friskvårdsmöjligheterna har ökat. Allra mest signifikant är denna påverkan inom kommuner och landsting alltså där problemen upplevs som störst, säger Anders Lundin, som är partner och ansvarig för interna hälsosatsningar på Price Waterhouse Coopers, i ett pressmeddelande.

Däremot visar undersökningen att de ekonomiska effekterna av friskvårdssatsningarna är svåra att tyda. Endast 34 procent av arbetsgivarna följer upp medarbetarnas motionsvanor på ett strukturerat sätt.  

Sabina Fabrizi

sabina.fabrizi@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb