×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Stärkt rätt till a-kassa för förtroendevalda

2011-10-17, Tidningenvision.se

Fackligt förtroendevaldas rätt till a-kassa ska stärkas. Förslaget kommer från en statlig utredning och får tummen upp av TCO-förbunden.

– Det är ett bra förslag som ligger helt i fackets linje, säger Mats Essemyr, utredare på TCO.
För den övervägande majoriteten av fackligt förtroendevalda fungerar dagens modell. De som har facklig tid som betalas av arbetsgivaren har också rätt till full a-kassa.

Men för en liten grupp kan uppdraget som förtroendevald bli kostsamt om personen i fråga blir arbetslös. För till exempel den med regionala uppdrag som inte har en anställning i botten kan frånvaron från det ordinarie arbetet göra att ersättningen från a-kassan sänks.

För att skapa tydliga regler kring fackligt och politiskt förtroendevaldas rätt till a-kassa tillsatte regeringen en utredning. Nu lägger utredaren Lars Dirke fram ett förslag som ska trygga ersättningen från a-kassan för två grupper av förtroendevalda.

Dels för den som har uppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning. Dels för den som har ett offentligt uppdrag som regleras i lag eller annan författning.

Till den första gruppen hör fackligt förtroendevalda, skyddsombud och politiker på riks och lokal nivå. Till den andra gruppen hör till exempel övervakare, god man, borgerlig vigselförrättare, förmyndare, kontaktfamilj och stödperson inom psykiatrin.

– De innebär att förtroendevalda i facket och politiker kan få a-kassa, men inte en kassör i en idrottsklubb. Någon slags avgränsning måste göras och jag tycker att det här känns rimligt, säger Mats Essemyr.

Utredaren föreslår också att förtroendevalda ska undantas från deltidsbegränsningen. Det innebär att de kan fortsätta med sitt förtroendeuppdrag även under arbetslöshet utan att rätten till a-kassa inskränks till 75 dagar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 2 juli 2012.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb