×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Regeringen vill minska lönegapet mellan könen

2011-10-10, Tidningenvision.se

Regeringen tillsätter en delegation som ska föreslå åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. ”Positivt, ett steg i rätt riktning”, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

– Löneskillnaderna minskar. Men väldigt lite. Kvinnor tjänar cirka 85 procent av vad männen gör. Och tar ut 70 procent av föräldradagarna,  säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och konstaterar att utmaningen att skapa ett jämställt arbetsliv består.

Nu har regeringen tillsatt en delegation som ska utreda villkoren för kvinnor och män i arbetslivet och föreslå förändringar. Delegationen som ska ledas av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg ska sammanställa kunskap, lyfta fram goda exempel, komma med förslag hur kvinnors deltidsarbete kan minskas och hur man ska komma åt lönegapet.

En fråga att ta tag i blir den könssegregerade arbetsmarknaden, det vill säga att kvinnor och män i stor utsträckning jobbar i olika sektorer och att lönerna i kvinnodominerade yrken är lägre.

– För att minska könssegregationen måste pojkar och flickor kunna göra mer individuella val. Mycket handlar om att man måste få mer information, och det redan i skolan där man väljer yrke, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och betonar att konsekvenserna av att ett ojämställt arbetsliv med mindre betalt och mer deltidsarbete för kvinnor inte bara gäller månadslönen.

– Det påverkar pensionen och möjligheten att utvecklas i arbetet.

Delegationen ska komma med konkreta förslag till lagändringar. Men utgångspunkten ska vara den svenska modellen. Delegationen kommer att  jobba nära fack och arbetsgivare, men staten ska inte att lägga sig i lönebildningen.

– Det är en fråga för parterna. Jag tror att vi ska hålla oss ifrån den, säger Hillevi Engström.

Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision, är positiv till att regeringen tar initiativ för ett mer jämställt arbetsliv.

– Det är glädjande att frågan kommer upp på bordet. Spontant känns det väldigt positivt, säger hon.

Vision har sedan en tid krävt att det bildas en jämställdhetskommission för att komma tillrätta med de strukturella löneskillnaderna, det vill säga att lönerna är lägre i yrken där många kvinnor jobbar. I en sådan kommission vill man att både fackförbund, arbetsgivare och regeringen ingår.

– Det är inte lätt för parterna att själva lösa problemen. Vi tycker att regeringen ska vara med. Det krävs stora grepp och det behövs stora ekonomiska insatser för att komma tillrätta med löneskillnaderna, säger Annika Strandhäll, som tycker att regeringens delegation är ett steg i rätt riktning även om man inte hörsammat kravet på en kommission.

– Nu är det upp till oss att fortsätta trycka på att strukturella löneskillnader är en väldigt viktig faktor när det gäller en jämställd arbetsmarknad.
 

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  för 22 timmar sedan

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  för 22 timmar sedan

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  för 22 timmar sedan

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  för 23 timmar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb