×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Inflationen äter upp årets löneökning

2011-11-01, Tidningenvision.se

Visions medlemmar i kommunerna får löneökningar på omkring 2,6 procent i genomsnitt i år. Det innebär i praktiken mindre pengar i plånböckerna.

Enligt det centrala avtalet skulle Visions medlemmar i kommunerna och landstingen få minst 1,5 procents löneökning i genomsnitt 2011. Nu när året snart kan summeras visar preliminära siffror att utfallet hamnar på 2,6 procent för de som arbetar i kommunerna och 2,5 procent för de landstingsanställda.

Enligt Kjell Svahn, ombudsman på Visions enhet för löner och villkor, får Visions medlemmar något lägre löneökningar än anställda på den privata sidan i år. Å andra sidan fick Visions medlemmar något mer förra året. Det beror på att lägstanivån i Visions centrala avtal var 2,0 procent 2010 och 1,5 procent i år. Avtalen på den privata sidan hade tvärt om en lägre procentsats första året och en högre i år.

Men trots att löneökningarna blev en procentenhet högre än lägstanivån fick medlemmarna ingen reallöneökning. Lönenivåerna steg mindre än inflationen som i september låg på 3,2 procent. Det är första gången sedan 1998 som Visions medlemmar inte får reallöneökningar. Kjell Svahn sticker inte under stol med att det är ett misslyckande.

–Ja det är klart, vi vill hela tiden förbättra så att våra medlemmar får bättre levnadsstandard och lite mer att handla för.

Kjell Svahn ser framför allt två orsaker till att medlemmarna inte får några reallöneökningar. Den ena är att både fack och arbetsgivare reagerade väl kraftigt på den ekonomiska krisen 2008.

–Den satte större avtryck på avtalen än vad vi nu ser var nödvändigt. Vi hade inte behövt lägga oss på de låga nivåerna men det var något som hela arbetsmarknaden drabbades av, säger Kjell Svahn.

En annan, kanske större, orsak till reallönesänkningarna är den höga inflationen.

–Vi vet att inflationen kommer att minska nästa år på grund av att räntorna inte kommer att öka i samma takt som tidigare. Då kommer det att bli utrymme för reallöneökningar igen, säger Kjell Svahn.

Hur stora löneökningar kan Visions medlemmar räkna med nästa år?

–Industrin har lagt sina bud på omkring 4 procent. Jag skulle tro att vi hamnar på en lägstanivå på omkring 3 procent.

Finns det inte en risk för att den nuvarande skuldkrisen kommer att påverka nivåerna igen?

–Nej, jag tror inte det. Både fack och arbetsgivare lärde sig något av den förra krisen och nu vet vi mer om vår egen arbetsmarknad, säger Kjell Svahn.

Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, tycker att det är alldeles för tidigt att börja prata om nivåer inför det nya avtalet som ska vara klar våren 2012.

–Jag tycker att osäkerheten i omvärlden är enormt stor. Jag är fullt medveten om att Vision känner att löneutvecklingen inte har varit den som man hade önskat under den senaste tiden. Men att nu spekulera i vad slutresultatet i avtalet blir har jag svårt att göra.

–Våra ekonomer tror i alla fall på en lägre löneökningstakt nu än vad de gjorde för ett
halvår sedan, säger Anders Knape.
 

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb